Otázka za milion: Omezí vláda Čechům auta a vnutí jim veřejnou dopravu nebo elektromobily?

Obliba individuální dopravy a vlažný vztah k dopravě veřejné je u Čechů dostatečně známý. Co by se muselo stát, aby se to změnilo?

i Zdroj fotografie: ŠJů / Creative Commons / CC-BY-SA
                   

Jsme země, která si v individuální dopravě přímo libuje. Mít svoje auto a mít možnost se kamkoli přepravit vnímáme takřka jako právo zaručené Ústavou, a běda, kdyby nám na něj někdo sáhnul. V početnějších rodinách bývají často 2-3 vozy, někdy i více, ostatně stačí se podívat do jakékoli ranní špičky – většina aut je obsazena jedním člověkem. Desítky let nedostatku a minimální nabídky zkrátka udělaly své. Časy se ale mění, veřejná doprava vstupuje v mnoha zemích do popředí. Jak je tomu u nás? Pojďme se na to podívat.

Češi mají historicky špatné zkušenosti s veřejnou dopravou

Češi mají objektivně důvody veřejné dopravě příliš nedůvěřovat. Jen pomalu se zlepšující služby národního přepravce České dráhy, místy stále archaické vlakové soupravy a často nenavazující spojení na autobusové regionální linky vede mnoho lidí k tomu, že to raději „vzdají“ a koupí si automobil. Pravdou také zůstává, že z většiny menších obcí a zapadlých vísek v podstatě ani žádné rozumné spojení nejezdí a auto je jedinou možností. Na druhou stranu, bydlet ve městě a používat výhradně automobil také asi není nic, čím bychom se mohli chlubit.

iZdroj fotografie: Alf van Beem / Creative Commons / CC-BY-SA

Materiál Ministerstva dopravy s koncepcí do roku 2030

Z přiloženého materiálu Ministerstva dopravy ČR je ale přitom patrné, že v Čechách dochází k zvýšení zájmu o veřejnou dopravu. Citujeme ze studie:

„V souladu s dopravní politikou České republiky se podařilo dosáhnout stavu, kdy poptávka po službách veřejné (hromadné) dopravy roste, a to zejména v oblasti drážní dopravy. Obtížně měřitelným faktem je, že cestování veřejnou dopravou se u části společnosti stává trendem, a lze vyjádřit i názor, že tento trend pozorujeme právě u mladé generace, což by bylo nesmírně důležité. Veřejnou dopravou cestují také více ženy, děti a senioři.“

iZdroj fotografie: ŠJů / Creative Commons / CC-BY-SA

Co by se tedy muselo stát, aby se Češi dokázali sebe představit ve veřejné dopravě, aby byli schopni svěřit svůj čas a svoje soukromé i obchodní cesty dopravci, jenž by se o ně postaral s adekvátním komfortem? Pokusili jsme se teoretické požadavky shrnout do několika bodů, vycházeje přitom z přiložené studie:

Zvýšení frekvence spojů

V první řadě by bylo potřeba zvýšit frekvenci spojů ve veřejné dopravě, zejména v době špičky, kdy lidé cestují do práce nebo ze škol. Tím by se mohla snížit přeplněnost vozidel, což by zlepšilo komfort cestujících. Navíc by se měla zlepšit koordinace mezi jednotlivými druhy dopravy (autobusy, tramvaje, vlaky), aby byly přestupy plynulé a rychlé.

Moderní dopravní a vozový park

Druhým krokem by mělo být používání modernějších a ekologičtějších vozidel, jako jsou elektrické autobusy nebo hybridní vlaky či tramvaje s nízkou hlučností. Tyto inovace by přispěly ke snížení znečištění ovzduší a ke zlepšení kvality života obyvatel. Současně by měly být všechna vozidla vybavena Wi-Fi připojením a nabíječkami pro mobilní zařízení. To by zvýšilo atraktivitu veřejné dopravy pro mladší generace.

Zlepšení infrastruktury

Třetím bodem je zlepšení infrastruktury kolem veřejné dopravy. To zahrnuje zřízení více parkovišť u vlakových stanic a zastávek autobusů. Zejména pro ty, kteří si přejí kombinovat individuální a veřejnou dopravu, a vytvoření více cyklostezek a pěších zón pro snadný přístup k zastávkám. Rovněž je důležité zajistit, aby veřejná doprava byla bezbariérová a přístupná pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Lepší tarify a navazující jízdní řády

Důležité je také zavedení atraktivnějších tarifů a jízdních řádů. Jednou z možností je zavést integrovaný systém, který umožní jednoduchou a cenově dostupnou přestupnost mezi různými typy dopravních prostředků. Nabídky, jako jsou slevy pro studenty, seniory a rodiny, by rovněž přispěly k zvýšení počtu uživatelů veřejné dopravy.

iZdroj fotografie: Rainerhaufe / Creative Commons / CC-BY-SA

Publicita a informovanost v maximální míře

Nakonec je důležité zlepšit informovanost o veřejné dopravě a jejích výhodách. To zahrnuje kampaně na sociálních médiích, vylepšení navigačních aplikací pro veřejnou dopravu a zvyšování povědomí o ekologických a ekonomických výhodách veřejné dopravy. Zvyšování povědomí o ekologických a ekonomických výhodách veřejné dopravy může přesvědčit více lidí, aby upřednostnili tento způsob dopravy před svými osobními automobily. Spolupráce s místními školami a podniky na osvětových kampaních může také pomoci přilákat nové cestující a podporovat zodpovědnější cestování.

Závěr: hodně práce i optimistické výhledy do budoucna

V souhrnu, aby veřejná doprava v Čechách přilákala více lidí, je třeba zvýšit frekvenci spojů, zavést modernější a ekologičtější vozidla, zlepšit infrastrukturu, nabídnout atraktivnější tarify a jízdní řády, a zvýšit informovanost o výhodách veřejné dopravy. Tyto kroky by mohly významně přispět ke snížení dopravní zátěže, zlepšení životního prostředí a zvýšení kvality života obyvatel České republiky.

Vyměnili byste automobil za veřejnou dopravu?

Diskuze Vstoupit do diskuze
132 lidí právě čte
Autor článku

Michal Sztolár

Absolvent strojírenské technologie se již od mládí let zajímal o vše, co má čtyři a více kol. Na střední škole uspěl v celostátním kole SOČ s vlastním designem automobilu v systému CAD, od té doby se problematice aut věnuje na denní bázi. S dlouholetou praxí u jednoho z prodejců automobilů mu rukama prošlo nespočet různých typů automobilů, včetně několika opravdových unikátů. Specializuje se na automotive jako výrobní obor, marketing automobilů stejně jako na aktuální přechod k elektromobilitě.

Zobrazit další články