Chodci mají stejné povinnosti jako řidiči: Tyto 4 věci nesmí udělat, hrozí vysoké pokuty. Ne každý o těchto pravidlech ví

Dostat pokutu je snadné za volantem auta, ale i jen tak, když jde člověk po svých. Pro chodce platí pravidla a ta se musí dodržovat.

i Zdroj fotografie: Policie ČR
                   

Mnoho účastníků silničního provozu nemá dostatečný přehled o svých povinnostech. Řidiči neznají přesně všechna pravidla, která se jich týkají. A u chodců je to ještě horší. Řidič někdy musel projít autoškolou a soubor pravidel měl v ruce, musel udělat testy. Chodce bez řidičského průkazu „nic“ nenutí k tomu, aby dopravní předpisy znal. A podle toho to na silnicích vypadá. Zákon ovšem na chodce nezapomíná.

Chodec není řidič, přesto se ho týkají dopravní předpisy

Je samozřejmě rozdíl mezi řidičem a chodcem, ale účastník provozu na pozemních komunikacích, to je jiná. To je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích. Jsou to tedy i chodci. I na ně pamatuje zákon o silničním provozu a vymezuje jejich chování. Pro mnoho lidí je problémem už jen obyčejné přecházení. Vrhnout se na silnici jen tak, kde se každému zlíbí, není možné.

iZdroj fotografie: Unsplash

Na základě § 54 musí chodec přecházet jen na určitých místech. To je přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou „Přechod pro chodce“, „Podchod nebo nadchod“. Semafory jsou další kapitolou, § 74 definuje řízení provozu světelnými signály. „Signál pro chodce se znamením Stůj!“ znamená, že chodec nesmí vstupovat na vozovku. Chodec, stejně jako řidič, může dostat pokutu. Nezíská sice body do „karty chodce“, ale zaplatit za svůj prohřešek v řádek stovek či tisíců korun může.

Řidiči chybují, chodci ale někdy doslova a do písmene hazardují se zdravím a životem. Velmi často totiž netuší, jaké jsou jejich povinnosti, a riskují, typicky na přechodu pro chodce. Tam očekávají absolutní přednost, tu ale samozřejmě nemají. Tento problém se ukazuje v nejednom incidentu, ke kterým dochází dnes a denně. Povinnosti řidičů jsou jasné. Musí se plně věnovat řízení a sledovat provoz na silnici.

Chodci na přechodu nemají absolutní přednost, pozor na to

To zahrnuje i chodníky, protože chodci jsou také součástí silničního provozu. Musí umožnit chodci, který přechází nebo se k přechodu blíží, bezpečně přejít vozovku, aniž by ho ohrozili nebo omezili. K tomu je třeba přibližovat se k přechodu takovou rychlostí, aby bylo možné vozidlo zastavit. Pokud řidič zpomalí nebo zastaví před přechodem, má povinnost informovat o tom i ostatní řidiče na stejné a protilehlé straně. Před přechody pro chodce a těsně před nimi nesmí docházet k předjíždění.

iZdroj fotografie: Libreshot

Řidiči nesmí ohrozit chodce, kteří přecházejí komunikaci, na kterou odbočují. Rychlost jízdy v obci může být až 50 km/h, ale je třeba ji přizpůsobit podmínkám na silnici, schopnostem vozu, nákladu, povětrnostním podmínkám a dalším okolnostem. Chodci na druhé straně také nesou své povinnosti. Před vstupem na vozovku musejí zjistit, zda mohou bezpečně přejít, aniž by ohrozili sebe nebo ostatní. Musí zohlednit rychlost a vzdálenost přijíždějících vozidel a odhadnout, zda mají dostatek času na přejití.

Nesmí bezhlavě vstupovat na přechod, pokud se k němu vozidlo blíží. Chodci musí navázat oční kontakt s řidičem a ujistit se, že byli zaregistrováni. Na přechodu by se měli pohybovat pouze vpravo. Při přecházení silnice je důležité sledovat provoz a všímat si ostatních pruhů. Chodci musí dát přednost vozidlům s přednostní jízdou a tramvajím. Ještě jednou a jinak, chodci nemají přednost před tramvajemi!

Nová dopravní značka v platnosti už od 10. srpna? Ovládat ji mají chodci, jenže řidiči vůbec netuší, o co jde

To by si měli zapamatovat nejenom ti, co dobíhají tramvaje a neváhají se vrhnout pod jejich kola. Ale i ti, kteří jsou schopni vstoupit na přechod pro chodce a myslet si, že každé vozidlo zastaví. Je samozřejmě rozdíl mezi řidičem a chodcem, ale účastník provozu na pozemních komunikacích, to je jiná. To je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích. Jsou to tedy i chodci.

I na ně pamatuje zákon o silničním provozu a vymezuje jejich chování. Pro mnoho lidí je problémem už jen obyčejné přecházení. Vrhnout se na silnici jen tak kde se každému zlíbí, není možné. Na základě § 54 musí chodec přecházet jen na určitých místech. To je přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou „Přechod pro chodce“, „Podchod nebo nadchod“.

Chodci si musejí dávat pozor, na auta a na tramvaje

Semafory jsou další kapitolou, § 74 definuje řízení provozu světelnými signály. „Signál pro chodce se znamením Stůj!“ znamená, že chodec nesmí vstupovat na vozovku. Chodec, stejně jako řidič, může dostat pokutu. Nezíská sice body do „karty chodce,“ ale zaplatit za svůj prohřešek v řádek stovek či tisíců korun může.

Přecházíte někdy na červenou?

Zdroj: Policie
Diskuze Vstoupit do diskuze
97 lidí právě čte
Autor článku

Ondřej Komárek

Zobrazit další články