Chodci netuší, která speciální pravidla musí dodržovat. Vstupují na místa, kam nesmí, a v lepším případě dostávají vysoké pokuty

Chodci nedodržují pravidla, protože ani netuší, že takovou povinnost mají. Můžou dostat pokutu několik tisíc korun, a to není to nejhorší.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Nedostatek vědomostí o povinnostech chodců na silnicích může mít pro tuto nejohroženější skupinu v silničním provozu nepříjemné a tragické dopady. V poslední době mají chodci stále více výsad, ale mnozí z nich zapomínají na své povinnosti a nařízení, která mají dodržovat. Ignorování povinností může stát v nejlepším případě chodce nemalé peníze na pokutách, v horším případě zdraví, či dokonce život. Téma nyní rezonuje polskými médii.

Předpisy platí pro každého, nejenom pro řidiče, ale i pro chodce

Je akcentováno, že chodci neplní povinnosti, které mají, a zanedbávají zejména prevenci. Základní povinnosti chodců na silnicích jsou jasně definovány v předpisech o silničním provozu. Podle těchto předpisů je chodec vstupující na vozovku, cyklostezku nebo trať nebo přecházející tyto části vozovky povinen dbát zvýšené opatrnosti a používat přechody pro chodce. Chodec jdoucí po komunikaci po setmění mimo zastavěné území je povinen použít reflexní prvky.

iZdroj fotografie: Depositphotos

A to způsobem viditelným pro ostatní účastníky silničního provozu, nejde-li po komunikaci pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty nebo stezce pro cyklisty. A s tím mají Poláci problém. Krom toho polská legislativa říká, že na vozovku nebo cyklistickou stezku je zakázáno vstupovat přímo před jedoucí vozidlo, a to i na přechod pro chodce, z vnějšku vozidla nebo jiné překážky omezující viditelnost vozovky.

Kdo není vidět, jako kdyby nebyl. V provozu jde o otázku života

Někteří lidé si pravděpodobně myslí, že to všechno jsou jen doporučení. Že by se to teoreticky mělo udělat, ale nikdo to nebude vyžadovat ani kontrolovat. Je to ale špatně, jde o předpisy silničního provozu a chodci na jejich základě dostávají každý den pokuty. Přestože si do poslední chvíle myslí, že zůstanou nepotrestáni. Polští chodci jsou evidentně velmi nedisciplinovaní.

Nebyl to dobrý předjížděcí manévr. Chodec utíkal jako o život, traktor se málem převrátil

Ví také, že je zakázáno přecházet vozovku nebo cyklostezku v místě s omezenou viditelností vozovky; zpomalení nebo zastavení bez přiměřené potřeby při přecházení silnice, cyklistické stezky nebo trati; běh přes silnici nebo cyklistickou stezku. A to podle čl. 14. Zákona o silničním provozu. Stejně jako je podle zákona chodcům zakázáno chodit po kolejích, když jsou závory spuštěny nebo spouštění začalo. Nebo přecházet vozovku nebo stezku pro cyklisty v místě, kde bezpečnostní zařízení nebo překážka odděluje komunikaci pro chodce (…) od silnice.

Česká legislativa předepisuje povinnost reflexních prvků

A co je opravdu denně porušováno – nařízení, podle kterého je zakázáno používat telefon nebo jiné elektronické zařízení při (…) přecházení vozovky, cyklistické stezky nebo tratě, a to i při (…) přecházení přechodu pro chodce. Za to všechno jsou polští chodci v lepším případě pokutování, v tom horším si stačí domyslet důsledky dopravních nehod. Jak je tomu u nás, zejména s povinností reflexních prvků? O přecházení kolejí snad ani nemá cenu mluvit, tam je povinnost použití podchodů a podobně jasná.

iZdroj fotografie: Policie ČR

V ČR platí, že mimo obec jsou chodci povinni nosit prvky z reflexních materiálů, pohybují-li se za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením. Tyto prvky musí mít umístěny tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Za porušení zákona hrozí nezodpovědným chodcům na místě pokuta až do výše dvou tisíc korun. Samozřejmě, že nejde jen o pokutu, riziko úrazu nebo něčeho horšího je snad přísnějším postihem než peněžitý trest.

Používáte reflexní prvky?

Zdroj: Policie ČR
Diskuze Vstoupit do diskuze
72 lidí právě čte
Autor článku

Ondřej Komárek

Polovinu svého života strávil ve Velké Británii, kde psal 12 let pro přední automobilová média jako Autocar, Carwow a TopGear. Nyní přináší svůj jedinečný pohled do AutoŽivě. Aktivně se účastní amatérských závodů a předtím, než se stal novinářem, pracoval na vývoji závodních motorů.

Zobrazit další články