Jak by měla PČR jednat s řidiči, když je zastaví, a co může požadovat?

Policejní kontrola patří k nutným zlům, které musí každý motorista snášet. Pravomoci PČR naštěstí nejsou neomezené. Ke kontrole je potřeba dobrý důvod.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Být zastaven hlídkou Policie ČR je pro většinu řidičů nepříjemnou situací. I když jste se objektivně ničeho nedopustili, jedná se o nepříjemné zdržení. Co všechno si k vám ale muži a ženy zákona mohou dovolit? Jakým způsobem se k vám můžou chovat? Je důležité znát svá práva. Uvědomte si, že policisté jsou zde pro vaši bezpečnost, nikoliv pro to, aby vás mohli bezdůvodně obtěžovat. Je nutné s policisty jednat korektně, ve vší slušnosti, ale nenechat se šikanovat.

Vystupování policistů vůči veřejnosti

Policisté jsou ve své podstatě státní úředníci. Jedná se o státem provozovanou a z veřejného rozpočtu živenou organizaci. Policisté stejně jako jiní státní zaměstnanci by tedy měli vůči adresátům jejich příkazů vystupovat za dodržení všech zásad slušného chování a důstojného přístupu. To dokonce českým policistům přímo ukládá i zákon o Policii ČR ve svém § 9.

iZdroj fotografie: Dickelbers / Creative Commons / CC BY-SA 4.0

O čem ale ustanovení nadepsané jako „Zdvořilost“ pojednává? Zmíněný § 9 přímo stanovuje, že policista a zaměstnanec policie jsou při plnění úkolů policie povinni dodržovat pravidla zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní. Zásadami zdvořilosti jsou tedy vázáni nejen zaměstnanci sloužící v režimu služebního zákona, ale i občanští zaměstnanci PČR! To je dobré mít na paměti, pokud se setkáte např. s nepříjemným úředníkem na podatelně.

Pokud vás policisté zastaví

Situace v dopravě je samozřejmě složitější, než jak by se z vyumělkovaného znění paragrafu mohlo zdát. Policisté samotní mnohdy musejí jednat s podnapilými, agresivními či jinak sobě i okolí nebezpečnými řidiči. Pokud policista bude pouze nepříjemný nebo nevrlý, nejspíše se do ostrého rozporu s požadavkem slušnosti nedostane. Situace by samozřejmě byla jiná, pokud by se bezdůvodně uchýlil k vulgaritám či násilí. Stížnosti lze směrovat na útvar, u nějž policista slouží. I vy samozřejmě musíte být slušní.

iZdroj fotografie: Pixabay

Policie má vůči vám coby řidiči vozu při kontrole jistá oprávnění. Jedná se především o práva dle § 124 odst. 12 zák. o provozu na pozemních komunikacích. PČR vás může vyzvat k předložení dokladů k řízení a provozu vozidla, k podrobení se testu na alkohol a návykové látky či podrobení vozidla technické kontrole.

PČR může provést prohlídku vozu pouze ve výjimečných případech dle § 42 zák. o PČR, tedy např. pronásleduje-li pachatele úmyslného trestného činu nebo má-li důvodné podezření, že používáním dopravního prostředku, na dopravním prostředku nebo v souvislosti s dopravním prostředkem byl spáchán trestný čin. Pozor ale na celní správu, ta může provést prohlídku vašeho vozidla při výkonu její působnosti, což je vzhledem k jejímu rozsahu pojem dost široký.

Zdroj: Zákony pro lidi

Diskuze Vstoupit do diskuze
64 lidí právě čte
Autor článku

Michal Šimunek

Zobrazit další články