Dva způsoby, jak ověřit, jestli je spínač zapalování špatný

                   

Špatný spínač zapalování může způsobit mnoho problémů, např. přestanou pracovat některé elektrické součásti auta. Problémy začínají plíživě: Auto nestartuje nebo motor „chcípne“ chvíli poté, co naskočí. Časem se problémy stupňují a auto přestává startovat úplně, takže je nakonec nutné celý spínač vyměnit. Ale jak zjistit, jestli zlobí spínač zapalování nebo jiná část? Existují dva způsoby, které si ukážeme.

Vadný spínač obvykle signalizují:

  • Náhlé výpadky v chodu motoru, lidově řečeno vozidlo opakovaně „chcípá.“ Porucha spínače přeruší napájení zapalování a vstřikování paliva, takže motor přestane běžet.
  • Motor se neudrží v chodu a přestane pracovat hned chvíli po nastartování – a to i tehdy, je-li zapalování zapnuté. Děje se tak, protože spínač nedokáže „dokončit“ svou funkci, čímž motor krátce po rozeběhnutí vypne (jako by chytil nedostatečně velkou jiskru).
  • Problémy se spuštěním elektrického příslušenství v automobilu. Otočením klíčku se obvykle spustí všechna elektrická zařízení ve voze, od rádia po kontrolky palubní desky a světla. Otočíte-li klíčkem a nic se nestane, tkví problém ve spínací skřínce.

K otestování spínače zapalování jsou dva způsoby

Zjednodušeně řečeno, úkolem spínače zapalování je dodávat napětí do digitální řídící jednotky, rozdělovače (u nových aut s elektronického zapalováním se jedná o elektronický rozdělovač nebo soustavu cívek), a do zapalovací cívky. Zapalovací systém má dva vodiče připojené ke svorkám spínače: Jeden vstupuje do řídící jednotky, zatímco druhý navazuje spojení s elektronickým rozdělovačem a cívkou. Také koncovka spínače je připojena drátem k řídící jednotce.

Chcete-li zkontrolovat spínač zapalování, musíte ho vyjmout ze spínací skřínky a zkontrolovat odpor a propojení celého okruhu. Ještě před jeho vyjmutím je třeba zkontrolovat, zda fungují všechna spojení mezi spínačem a zbytkem okruhu. Napětí spínače můžete zkontrolovat pomocí dvou nástrojů: 12V zkoušečky napětí nebo digitálního voltmetru.

Kontrola spínače zapalování pomocí zkoušečky

  • Po vypnutí zapalování odpojte drát vedoucí do řídící jednotky a svorku z elektromagnetu spouštěče. Z důvodu odpojení příslušných kabelů už není možné nastartovat motor, a to ani v případě, kdy je klíček ve spínací skřínce v poloze „zapnuto“.
  • Otočte klíčkem v zapalování a umístěte jej do polohy „zapnuto.“ Zkoušečku připojte k vodiči mezi spínačem a řídící jednotkou, a vyzkoušejte jeho napětí. Stejným způsobem proveďte měření na obou svorkách zapalovací cívky a na svorkách rozdělovače.
  • Nakonec otočte klíček do polohy „vypnuto“ a proměřením zkontrolujte napětí na vodičích a svorkách mezi baterií a zapalovací cívkou.

Není-li některá část okruhu pod napětím, jsou kabely nebo samotný spínač vadné.

Kontrola spínače zapalování pomocí voltmetru:

  • Otočte klíčkem zapalování do polohy „vypnuto.“ Následně přiložte kladný pól voltmetru ke svorce napájecího vodiče řídící jednotky a záporný pól připojte na kostru.
  • Otočte klíčkem do polohy „zapnuto“ a voltmetrem změřte příslušné napětí. Naměříte-li méně než 90 % napětí baterie, je jisté, že je zapalování vozu vadné.

Představenými způsoby sami poměrně rychle zjistíte, jestli odešel startér nebo je potřeba hledat problém někde jinde. V případě, že naleznete ve spínači zapalování problém, je snazší jej rovnou vyměnit, než opravovat. Oprava to není drahá, dobrý automechanik ji zvládne u průměrně starých vozů maximálně za pár tisíc (samozřejmě záleží vždy na konkrétním autu).

Diskuze Vstoupit do diskuze
76 lidí právě čte
Autor článku

Michal Šimunek

Zobrazit další články