Přehled registračních značek, které potkáte na českých silnicích. Co znamenají a jaká dávají privilegia?

Každý řidič má povinnost mít na svém automobilu umístěnou registrační značku. V závislosti na účelu vozidla nebo typu se dělí na několik základních druhů.

i Zdroj fotografie: abcMedia (vlastní tvorba)
                   

Registrační značky se u vozidel začaly používat už v samém počátku automobilismu. Slouží k identifikaci a rozlišení jednotlivých automobilů prostřednictvím tabulky, která má nejčastěji bílou barvu s černými písmeny a čísly. Speciální podobu registračních značek pak využívají například veteráni, závodní automobily, diplomaté, zkušební auta a podobně.

Určité kombinace písmen jsou zakázány

Z čísel vybíraných pro registrační značky se zpravidla vylučují písmena Ch, O, D, Q a W, a to z jednoho prostého důvodu. Mohly by se totiž jednoduše zaplést s písmeny C a V nebo číslicemi 0 a 6. Zároveň ministerstvo taky zakazuje takové kombinace písmen, které by vytvořily zkratky různých nevhodných organizací nebo vulgarismů.

Označení kraje, kde byl vůz registrován

Samotné kódové označení značky vyjadřuje od roku 2001 kraj, ve kterém majitel automobil zaregistroval. Kraje se místo okresů používají kvůli změně samosprávy a nedostatku kombinací. Každá registrační značka musí povinně obsahovat alespoň jedno písmeno. První symbol zleva udává právě kraj, ve kterém je automobil registrován. Od roku 2009 se následně začaly vydávat značky s kombinací dvou písmen.

iZdroj fotografie: Škoda

Standardní registrační značky

Dříve se tyto tabulky umístěné na vozidle nazývaly státní poznávací značky (SPZ). Od roku 2001 se pak používá termín registrační značky. Dělí se na několik základních typů, přičemž nejpoužívanější a nejběžnější jsou právě ty standardní, které mají podobu bílé tabulky s černými čísly. Ty nejnovější mají ještě navíc na levé straně modrý pruh s hvězdami Evropské unie a kód země, v níž jsou zaregistrovány.

iZdroj fotografie: Škoda

Každá registrační značka nese pořadové číslo a označení série, v níž byla vyrobena. Mezi těmito údaji je pak vymezený prostor pro nálepku označující technickou způsobilost automobilu, kterou zde umístí stanice technické kontroly. Všechny značky musí podléhat obecně daným pravidlům, jež určuje Ministerstvo dopravy. Jedná se například o to, že podlouhlé kovové tabulky musí mít jako označení kombinaci arabských čísel a písmen v latince bez háčků a čárek.

Manipulační značky

Tento typ registračních značek se využívá pro vozidla, která prozatím nejsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích. Skládají se ze zelených znaků umístěných na bílém podkladu. Písmeno označuje kraj, ve kterém bylo vozidlo registrováno a následné čtyřčíslí udává pořadové číslo. Tímto způsobem se označují například testovací automobily nebo vozy pro dočasné používání. Nejvíce je využívají zejména autobazary. Dají se však použít také pro auta v depozitu.

iZdroj fotografie: Ministerstvo dopravy

Registrační značka vozidla pro zkušební účely

Na silnici se mohou objevit také automobily, které jsou určené pouze ke zkušebním účelům. Takové automobily pak řídí zkušení profesionální řidiči, kteří testují provoz a homologaci vozidla, nebo některé jejich části. Jedná se o bílou registrační značku s písmenem F na začátku a zelenými znaky. Zajímavostí je, že až do roku 1997 mohla takto označená auta jezdit mimo obec a po dálnicích neomezenou rychlostí.

Registrační značky určené pro traktory

Dalším typem registračních značek je žlutá tabulka s černými znaky. Ta se používá pro provoz traktorů, přípojných vozidel a samojízdných pracovních strojů využívaných v zemědělství nebo na stavbách. Značka udává podle pořadí znaků nejprve kraj, následná dvě čísla popisují sérii značky a čtyřmístné číslo pak pořadí.

iZdroj fotografie: Ministerstvo dopravy

Veteránské registrační značky

Pokud si všimnete na cestách registrační značky, která má zelené znaky na bílém podkladě a písmeno V, jedná se o automobil, který patří mezi historická vozidla. Takto označená auta se zpravidla nesmí používat k podnikatelským účelům a každodennímu použití. Velkou výhodou je, že se na ně vztahují finanční úlevy, co se týče povinného ručení a přihlašování vozu. Jejich majitelé totiž při přihlášení takového vozu nemusí platit ekodaň a navíc se jim povinné ručení zkrátí pouze na jednu dvanáctinu.

Speciální registrační značky vozidel k vývozu

Jednotlivá auta, vozidla i motocykly, které jsou odhlášené z českého registru vozidel a jsou tím pádem určené k trvalému vývozu, mají také svoje speciální značky. Jedná se o kovové tabulky s černými znaky na bílém pozadí. Oproti obyčejným registračním značkám se liší v jedné věci – mají červené kostičkované okraje. Samotná značka se pak skládá ze dvou trojmístných skupin znaků. Jedno písmeno označuje kraj a to poslední (vždy písmeno E) značí export, tedy vývoz.

iZdroj fotografie: Ministerstvo dopravy

Registrační značky určené pro diplomaty a konzuly

Diplomaté a konzulové mají na svých vozidlech umístěny speciální registrační značky, které jsou ve své podstatě podobné těm standardním, ale jejich písmena mají místo černé barvy modrou. Automobily převážející člověka s diplomatickou imunitou mají na registrační značce písmena CD, zatímco vozidla honorárního konzula mají na značce písmena HC. Lze je tak od sebe přehledně rozlišit. Zbývající kombinace čísel je pak dána pořadím, jako je tomu u ostatních typů značek.

iZdroj fotografie: Ministerstvo dopravy

Registrační značky pro vojáky

Pro armádní vozidla se vydávají speciální registrační značky, které označují právě Armádu České republiky. Někdy jsou označovány jako takzvané vépézetky a jsou přidělovány Vojenskou policií na základě jejich registru. Vojenské značky mají zpravidla sedm míst, ve formátu 000 00-00. Jejich podobu následně generuje počítač na základě předem nastaveného algoritmu. Zajímavostí u těchto registračních značek je to, že poslední číslo na tabulce je matematickou kombinací všech předešlých a slouží převážně pro kontrolu.

Označení sportovních automobilů

Co se týče registračních značek sportovních automobilů, jsou vzhledově velmi podobné těm veteránským. Jediným zásadním rozdílem je písmeno R, které poukazuje na průkaz sportovního vozidla. U takových dopravních prostředků platí různá omezení, například to, že smí jezdit pouze v rámci sportovních akcí a závodů. Zároveň se na tuto akci nemohou sami dopravit, je tedy nutný nějaký jiný odvoz přímo až na místo.

iZdroj fotografie: Ministerstvo dopravy

Speciální značka pro nosiče kol

Kdo si myslel, že nosiče kol nemusí mít samostatnou značku, je na omylu. Od 1. ledna roku 2016 je totiž povinnost řidiče umístit speciální registrační tabulku i na přípojné nosiče jízdních kol. Důvod je jednoduchý. Nejde přes ně vidět na registrační značku vozidla. Tato tabulka má místo nálepek z technické kontroly a emisí pouze hvězdičky.

iZdroj fotografie: Ministerstvo dopravy

Registrační značky na přání řidiče

Od ledna roku 2016 mohou řidiči požádat i registrační značku na přání. Ta má charakteristický tyrkysový pruh a vydává ji příslušný úřad obce s rozšířenou působností podle místa registrace vozidla. Řidič nejprve musí podat žádost, ve které vyplní potřebné údaje a navrhovanou podobu značky. Ta mu může být buď schválena, nebo zamítnuta. Za tuto speciální značku musí každý řidič zaplati 10 000 korun (5 000 korun za přední a 5 000 za zadní značku).

Podmínky podoby značky jsou jednoduché. Musí obsahovat alespoň jedno číslo. Samozřejmě je udělen zákaz jakýchkoliv rasistických, hanlivých nebo urážlivých slov a zkratek. Ministerstvo dopravy zakazuje také použití hvězdiček, vykřičníků a podobných speciálních znaků. Značka nesmí obsahovat ani zkratky jako PČR, HZS a podobně.

Potkali jste na cestách už všechny tyto registrační značky?

Zdroj: Ministerstvo dopravy, Feudal, Wikipedia

Diskuze Vstoupit do diskuze
124 lidí právě čte
Autor článku

Michal Šimunek

Zobrazit další články