Jezdíte často a zdá se vám, že za pohonné hmoty utrácíte až příliš mnoho finančních prostředků, které by se daly úspěšně využít ve zcela jiných oblastech? Existuje několik doporučených technik, jak u vašeho vozu zajistit minimální spotřebu paliva, stač se jen naučit správně vnímat aktuální potřeby motoru a způsob jízdy přizpůsobit jeho technickému řešení. Jak na to?

Pravidla pro úsporné řízení

Motor automobilu je konstrukčně sestaven tak, aby plynulá jízda minimalizovala spotřebu paliva, což se promítne zejména do:

  • celkové ceny provozu automobilu
  • vlivu řízení na životní prostředí
  • opotřebení motoru i dalších součástí pohonného systému

Pravidla pro úsporné řízení vyvinul Gerhard Plattner, který v současné době drží světový rekord v této oblasti. Vychází především ze skutečnosti, že moderní auta jsou na nízkou spotřebu přímo designovaná a je tedy nutné respektovat jejich technické provedení. Zde je pár tipů, které jsou tajemstvím jeho úspory na spotřebě.

Minimální zrychlování a prudké zpomalování během jízdy

Každý větší nápor na motor se projeví na rychlé spotřebě většího objemu paliva. Snažte se jezdit co nejplynuleji a brzdy i plyn využívejte minimálně, jde-li to. Brzděte raději motorem na delší vzdálenost – je ovšem nutné sledovat silnici a dění na vozovce.

Při jízdě je potřeba hlavně předvídat, vyhýbejte se vysokým otáčkám

Dobrá znalost aktuální situace a soustředění jsou základem jak plynulé jízdy, tak úspor. Pokud víte, že byste měli brzo začít přibržďovat (například kvůli semaforu), zpomalujte postupně pomocí motoru a zkuste dojíždět zbývající vzdálenost tak, abyste nemuseli zastavit. Udržujte motor správným řazením na nízkých otáčkách během celé jízdy.

ZDROJ FOTOGRAFIE: Pixabay.com

Využívání funkce stop/start a provoz v zimních měsících
Vypínání motoru při delším čekání (na přejezdech či semaforech) je vhodné, jelikož v této době jede na prázdno a spotřeba paliva je bez efektu. Ideální je implementace funkce stop/start, která bude zapínání a vypínání motoru při jízdě řídit za vás. Pokud auto startujete v chladných podmínkách či po delším klidu, nenechávejte motor rozehřát – u nových modelů (na rozdíl od starších vozidel) motor již nepotřebuje delší dobu prázdného provozu, aby správně fungoval – moderní materiály a technologie teplotní rozdíly snadno překonají.

Auto by mělo být na jízdu připraveno, zbavte se nadměrné zátěže

Optimální jízda z hlediska spotřeby je taková, která se maximálně přizpůsobí podmínkám i schopnostem vozidla. Nevozte s sebou nadměrné náklady ani automobil nevybavujte přídavným vybavením, které ruší jeho aerodynamický tvar (střešní nosič na kola). Při vozovce s různým výškovým profilem využívejte úseků klesání pro nabrání rychlosti. Kontrolujte tlak v pneumatikách a udržujte jej na dostatečné úrovni – nízký tlak způsobuje nesprávný pohyb pneumatiky po vozovce a nadměrný odpor pohybu vozidla.

ZDROJ FOTOGRAFIE: Pixabay.com

Minimalizace vyžití vybavení, které má vliv na spotřebu

Jedná se především o používání klimatizace – tedy vychlazování a vytápění interiéru. Snažte se co nejvíce tepelnou pohodu v interiéru regulovat přirozeně. Nejenže tím výrazně snížíte spotřebu automobilu, ale bude to také prevence případných onemocnění, jejichž původem jsou náhle teplotní změny.