Vlivem karantény v uplynulých měsících došlo k řadě nutných sekundárních opatření, které se projevily na každodenním životě nás všech. Koronavirus doslova zastavil na několik měsíců svět a způsobil celkové zpomalení celé ekonomiky a transformaci jejího charakteru s výrazným důrazem na využívání virtuálních nástrojů. Celé společnosti převedly svou činnost do domácího vězení, kde to šlo, děti si prodloužily prázdniny a učitelé byli nuceni vymýšlet způsoby, jak se se svými žáky spojit a zachovávat alespoň zlomkový dohled na jejich vzdělávání. Lékaři museli narychlo budovat speciální provozy a pracovali na velmi dlouhé směny.

ZDROJ FOTOGRAFIE: Pixabay.com

Také pro pracovníky státní správy se stala karanténa závažným limitem, který jim přidal práci, a kvůli nemožnosti komunikace v přímém kontaktu bylo potřeba připravit alternativní řešení pro běžné úkony, které jinak plynule navazují na stanovené legislativní lhůty. Jednou z oblastí, která byla takto zasažena, bylo i vydávání a obnovování důležitých identifikačních dokladů. Proto přišli zástupci Evropské unie s novým nařízením, které pomůže překlenout dobu nutnou pro vybavení nových dokladů a ověřených dokumentů, aby ulehčila náporu, který při plněný zákonných povinností hrozil vypuknout hned na několika frontách.

Koho se prodloužení lhůt týká

Řidiči díky nařízení č. 2020/698 mohou používat řidičský průkaz s propadlou dobou platnosti, nebo průkaz profesní způsobilosti využívat ještě dalších 7 měsíců od data, kdy došlo k ukončení platnosti v případě, že se toto datum nachází mezi 1.3.-31.8. 2020. Pokud tedy máte řidičský průkaz s takovou platností, nemůžete být postižení za jeho propadnutí dalších 7 měsíců od uvedeného data. Trochu jinak na tom ovšem jsou majitelé vozidel.

ZDROJ FOTOGRAFIE: Pixabay.com

Jak je to s propadlou technickou
Pro revize jízdních a technických vlastností platí obdobné úlevy. Zatímco ovšem provedení Státní technické kontroly a obnovení povolení je požadováno do sedmi měsíců od data poslední kontroly, jejíž platnost by vypršela ve stanovené době, kontrola tachografu je opatřená toleranční lhůtou pouze 6 měsíců. Přijetím tohoto nařízení se stát snaží pomoci zejména všem institucím, které se zabývají danou administrací a současně také řidičům a majitelům vozidel, jež by čekal, postih za to, že neměli možnost obnovení platnosti dokladů ve stanovené lhůtě realizovat.