I když na řadě přejezdů jsou závory, existují i ty nechráněné, kde je jenom značka STOP. Tu řada řidičů nerespektuje a pouze zpomalí, rozhlédnou se a pokračují v jízdě. To je běžná praxe nejenom u nás, ale také v sousedním Polsku. Právě zde se začal tento problém aktivně řešit. Hlavně proto, že má velký vliv na bezpečnost jak lidí v autě, tak i cestujících ve vlaku. Pokud řidič před přejezdem nezastaví, může vlaku překřížit cestu a nehoda je tu.

Na přejezdech budou kamery

To, co má zabránit dalším zcela zbytečným nehodám, které plynou z nerespektování předpisů na přejezdech, jsou kamery. Podobně jako je tomu na silnicích, kde kamera snímá a měří hříšníky, tak zde bude zaznamenávat primárně to, zda daný řidič před přejezdem zastavil, nebo nikoliv. Pokud k tomu nedojde, bude řidič vyfocen a může očekávat obsílku, kde najde jak svůj obrázek, tak především pokutu za to, že se na přejezdech nechoval tak jak měl.

Budou monitorovány i další přestupky

To, zda řidič zastaví na nechráněném železničním přejezdu, je priorita. Dále však kamery budou zaznamenávat i další situace, jako je třeba jízda přes přejezd, i když blikají světla, jízda vyšší než povolenou rychlostí, nebo třeba objíždění závor. I k tomu dochází, i když je pravdou, že už to není až tak často, jako tomu bylo dříve.

První kamery se začínají montovat
V Polsku se jedná o pilotní projekt, který má primárně zvýšit bezpečnost na železničních přejezdech. Téměř za všechny nehody mohou právě řidiči proto, že jsou buď nepozorní, nebo nerespektují pravidla. Kamery, které budou jejich chování zaznamenávat tak mají působit hlavně preventivně a donutit je, aby dělali, co mají – podobně jako rychlostní radary na silnicích. První kamery jsou již v Polsku instalovány, a pokud se tento projekt osvědčí, tak je jasné, že další budou i celkem rychle následovat.

Foto: Pixabay.com