Každý řidič bude muset znovu do autoškoly: Nová pravidla EU jsou opět postavená na hlavu. Dojde na všechny, je to otázka času

Evropská unie plánuje, že s odstupem času bude muset každý řidič znovu do autoškoly. Česká pravidla problém řeší už teď.

i Zdroj fotografie: Škoda
                   

O co víc je Evropská unie nefunkční na poli empatie k problémům běžných lidí, o to víc se snaží dosáhnout ambiciózních cílů nesmyslnými regulacemi a nařízeními. Do které kategorie patří zájem o snížení nehodovosti na silnicích je na zváženou. Nicméně existují snahy snížit počet smrtelných nehod na silnicích v rámci evropské sedmadvacítky na minimum. V loňském roce zemřelo na silnicích členských států EU celkem 20 600 osob. A plánovaným cílem je snížit počet obětí na silnicích během šesti let na polovinu.

Když řidič zestárne, musí na prohlídku

Jedním z opatření, které EU diskutuje, je zpřísnění podmínek pro starší řidiče. V České republice již existují určitá omezení pro seniory, například pravidelné lékařské prohlídky. První povinná lékařská prohlídka čeká každého řidiče seniora nejdříve šest měsíců před dovršením 65 let, pak v 68 letech a následně se prohlídka opakuje každé dva roky. Rozsah zdravotních prohlídek stanovuje vyhláška č. 277/2004 Sb. Z ní vyplývá, že vyšetření je zaměřeno především na nemoci, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení. Zahrnuje také například komplexní vyšetření, a to včetně orientačního vyšetření sluchu, zrakové ostrosti a barvocitu.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Od ledna 2013 navíc platí, že pokud motorista onemocní chorobou omezující jeho schopnosti řídit, musí to lékař ihned nahlásit příslušnému úřadu. Ministerstvo dopravy podle posledního prohlášení neplánuje žádná tvrdší opatření ve vztahu k řidičům seniorům. Ukáže-li se, že někteří lidé ve vysokém věku opravdu ze zdravotních důvodů nemohou zvládat řízení v určitém druhu provozu, již nyní existuje institut takzvaného harmonizovaného kódu. Cílem tohoto opatření je to, aby i řidič, jehož schopnost je v důsledku zdravotního stavu omezena, měl dále možnost využívat některé typy komunikací a pohodlně si dojet například ke svému lékaři nebo na nákup.

Lékař musí nevyhovujícího řidiče nahlásit

Pokud tedy lékař u řidiče-seniora zjistí při prohlídce zdravotní problémy, neznamená to pro řidiče automatickou ztrátu možnosti řídit. Plán EU počítá s tím, že všichni senioři ve věku 70 let by měli být schopni prokázat svou způsobilost řídit, a to každých 5 let. Zatím není zcela jasné, jak by měly nové testy pro seniory vypadat. Lékařská prohlídka, písemný test a jízda s policistou by pro starší řidiče nemusely být nutné, ale mohly by. Každá země by se měla rozhodnout sama, a pokud se některý stát rozhodne, že bude papežštější než papež, může klidně nahnat každého seniorního řidiče do autoškoly.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Jinak řečeno, dříve či později by každý řidič musel znovu „na stará kolena“ do autoškoly. Má to smysl? Pravděpodobně ne, a nejde o otřepané rčení „starého psa novým kouskům nenaučíš“. Pro staré řidiče asi není podstatné, aby znali přesné znění novely zákona týkající se objíždění cyklistů. Pro seniora je zásadní, aby měl takový zrak, že cyklistu na silnici uvidí. Navíc u nás už jsou pravidla nastavena tak, že jsou daleko kritičtější než to, co navrhuje EU. Také stojí za zamyšlenou, co nastane, když EU zavede podmínku, že každý řidič (bez ohledu na věk) bude muset například každých 5 let znovu absolvovat autoškolu. Nehody totiž způsobují mladí i středně staří řidiči.

EU vymýšlí již vymyšlené

Některé země, jako například Německo, nabízejí speciální kurzy autoškoly pro seniory. Tyto kurzy mají pomoci starším řidičům zlepšit jejich schopnosti a sebedůvěru za volantem. To je možná cesta. Je však ještě potřeba důkladně promyslet a navrhnout konkrétní opatření, která by zajistila bezpečnost na silnicích, a zároveň respektovala potřeby a schopnosti starších řidičů. Nicméně je důležité také zohlednit specifické potřeby a schopnosti jednotlivých seniorů. Dále je třeba podle EU zvážit, jaké formy testování by byly nejefektivnější a nejrealističtější pro seniory.

Dálnice bez poplatku: Důchodce využil mezeru v systému a jezdil zcela zadarmo

Například mohou být zavedeny simulace řízení, které by umožnily seniorům prokázat své schopnosti za volantem bez rizika nehody. Tyto simulace by mohly zahrnovat různé dopravní situace a testovat reakční schopnosti seniorů. Je údajně také důležité vytvořit vhodné programy a podpůrné služby, které by starším řidičům poskytovaly nezbytné informace a trénink, aby si udrželi své dovednosti a zlepšili svou bezpečnost na silnicích.

iZdroj fotografie: Škoda

Zavedení těchto opatření by mohlo přispět k bezpečnosti na silnicích a snížení počtu dopravních nehod způsobených staršími řidiči. Zároveň by se tím zajistilo, že senioři mají dostatečné schopnosti a znalosti pro bezpečné řízení. Jestli právě toto je ta správná cesta, jak omezit nehodovost u starších řidičů, je stále velmi diskutabilní.

Jak se na návrh díváte vy?

Diskuze Vstoupit do diskuze
79 lidí právě čte
Autor článku

Martin Sedláček

Vyučil se automechanikem a tuto práci také dlouhé roky provozoval. Pak se na čas přesunul do oblasti profesionální dopravy, řidičák má v podstatě na vše, co se dá u nás legálně řídit. Po několika letech za volantem nákladního auta se vrátil zpět k původní profesi, kterou už dělá spíše z pozice vedoucího dílny. Má tak čas na redakční a publikační činnost i osvětu v oblasti automobilové techniky.

Zobrazit další články