Bojovat proti emisím ve velkých městech se dá nejenom stanovením emisních zón, ale dokonce i úplným zákazem vjezdu aut. A právě pro tento poměrně radikální a rozhodně ne populární krok se odehrál v Římě. Vzhledem k množství znečištění došlo k tomu, že radnice zakázala vjezd vozidel do města. Šlo o poměrně radikální opatření, které však nebylo poslední.

Dva lednové zákazy

První den bez aut se v Římě uskutečnil 14. ledna. To se však zákaz týkal zatím jenom naftových automobilů, které jsou podle všeho těmi největšími znečišťovateli napříč velkými městy. Nešlo však jenom o zákaz pro stará naftová auta, ale i pro ta nová, která bez problémů splňují normu Euro 6. Diesely ten den do mnoha částí této italské metropole nemohly. Zákaz platil od 7.30 do 12.30 a od 16.30 do 20.30.

Nejednalo se však o jediný lednový zákaz. Řím udělal ještě jeden, a to celkem radikálnější. O 5 dní později, tedy 19. ledna došlo k rozhodnutí, že do města nebudou moci vjíždět jakékoliv automobily se spalovacím motorem. Bez ohledu na to, zda měly pod kapotou naftu nebo benzín a bez ohledu na to, jakou normu Euro vozy plnily.

Další dny bez aut budou následovat
Těmto zákazům rozhodně není konec, jelikož podle všeho by měly dny bez aut v Římě i nadále pokračovat. Bude se jednat o takzvané ekologické neděle, a to právě podle dne v týdnu, kdy se zákaz uskuteční a kdy se z Říma stane krátkodobě město bez spalovacích aut. Nejbližší termín nás čeká už tento týden, a to 9.2. Další zákaz je potom plánován na neděli za čtrnáct dní, tedy na 23. února. Další opatření by mělo být platné na konci třetího měsíce, konkrétně 29. března.

Co to přinese?

V první řadě to má ukázat, že se dá v Římě jezdit i bez auta, veřejnou dopravou. Dále to má přinést data o tom, jak by se město změnilo, pokud by v něm spalovací auta skutečně nebyla. Tedy jak by se zlepšilo samotné ovzduší. Na výsledky, zda to bude nebo nebude mít velký vliv, si však zatím musíme ještě počkat.