Nejtěžší test křižovatky: Kdo má přednost? Chyták 2023 z autoškoly, úspěšně ho vyřešilo jen 17 % řidičů

Komunikace vypadá jako hlavní, ve skutečnosti ale vedlejší a hlavní nejsou určeny. Nastupuje v platnost pravidlo, které nelze ignorovat.

i Zdroj fotografie: AutoŽivě
                   

Téma křižovatek je velmi populární, zejména proto, že jde o věc takříkajíc ze života. A také proto, že křižovatky jsou v reálu odlišné. Liší se rozměry, umístěním, osvětlením či výskytem dopravního značení. Paradoxně systémově jsou ale všechny téměř stejné a projíždějí se podle jasných a zákonem definovaných pravidel. Tak jako křižovatka na našem obrázku. Upozorňujeme, že jde o grafické znázornění, a ne přesnou kopii křižovatky, takže třeba rozměry silnice v porovnání s autem nemusí odpovídat skutečnosti. To jen pro přísné hnidopichy.

Křižovatky jsou někdy složité i přes jednoduchý vzhled

Nicméně křižovatka je ve tvaru písmene T a není osazena svislým dopravním značením. V testech do autoškoly by pak zněla třeba otázka, co musí udělat řidič modrého auta. První možností, jak odpovědět, by bylo, že musí dát přednost všem vozidlům přijíždějícím zprava i zleva. Další alternativa odpovědi? Má přednost v jízdě před všemi vozidly, přesto ale musí přibrzdit před hranicí křižovatky a přesvědčit se, zda může křižovatkou bezpečně projet.

iZdroj fotografie: iStock

A do třetice, správnou odpovědí je, že řidič modrého auta musí dát přednost všem vozidlům přijíždějícím zprava. Zásadní je, že nehraje roli velikost, respektive šířka jednotlivých komunikací. I když ta, na které auto přijíždí, vypadá větší než ostatní, není hlavní. Přesněji řečeno hlavní komunikace není určena, a tak platí přednost zprava. Pro zjednodušení, jde o pravidlo pravé ruky.

Křižovatka pouze s jedním autem. Přesto 92 % řidičů neví, jak se zachovat. Je to chyták

To je pro pohyb na pozemních komunikacích jedno z nejdůležitějších pravidel, které je i jednoznačně upraveno zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Právě zde je v ustanovení § 22 odst. 2 uvedeno: Nevyplývá-li přednost v jízdě z ustanovení odstavce 1 (křižovatka je označena dopravním značením), musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.

Za nedodržení pravidla pravé ruky hrozí nemalá pokuta

Za porušení tohoto ustanovení je vymezena pokuta v blokovém řízení 2 500 Kč. Pokud by policista nemohl postihnout přestupce za protiprávní jednání v blokovém řízení, pak hrozí přestupci uložení pokuty ve správním řízení od 2 500 Kč do 5 000 Kč. Pokuta od 2 500 do 5 000 Kč a zákaz činnosti od jednoho měsíce do šesti měsíců se uloží přestupci, který tento přestupek spáchal v období dvanácti kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát.

iZdroj fotografie: AutoŽivě

Další sankci, kterou zaznamenává příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, jsou body. V tomto případě by provinilému řidiči dle bodového systému byly zaznamenány 4 body. Ze zákona je tedy jasné, že v rámci situace na nákresu řidič modrého auta musí dát přednost zprava. Tam v dané situace žádné vozidlo není (druhý obrázek na konci článku ilustruje opak – s červeným autem) čili v reálu by motorista v modrém autě plynule projel křižovatkou a odbočil doleva.

Dodržujete pravidlo pravé ruky?

Zdroj: Policie
Diskuze Vstoupit do diskuze
71 lidí právě čte
Autor článku

Ondřej Komárek

Zobrazit další články