Změna přednosti v jízdě: Motorista na kruhovém objezdu dává přednost zprava tomu, kdo na něj najíždí

Pravidla na kruhovém objezdu jsou jasná, ale řidiči je nechápou. Blikat se může jen na jednom místě, přednost zprava není samozřejmostí.

i Zdroj fotografie: AutoŽivě
                   

Klasická křižovatka do tvaru kříže, potažmo složitější křížení s více než čtyřmi rameny, je pro řadu řidičů komplikací. Motoristé mají podle policie problémy s průjezdy křižovatek, s dáváním přednosti, se správným najížděním a odpovídající signalizací blinkry. Kruhový objezd by měl tyto problém řešit. Měl, ale neřeší.

Kruhový objezd by měl řidičům zjednodušovat život

Logika kruhové objezdu je zřejmá. Na kruhovém objezdu odpadá sledování provozu v obou směrech, člověk, který na objezd najíždí, sleduje pouze auta z jedné, levé strany. A naopak řidič na kruhovém objezdu vnímá vozidla pouze napravo od sebe. Zjednodušeně řečeno, protože realita může být komplikovanější. A je, jak ukazují každodenní zkušenosti. Začíná to tím, kdo komu dává přednost v jízdě, a pokračuje to použitím signalizace o směru jízdy.

Podle naší legislativy je při vjezdu na kruhový objezd zakázáno upozorňovat na změnu směru! Řidič nesmí blikat, musí jet vždy doprava, jinou možnost nemá. Blinkr se používá pouze před výjezdem a při výjezdu z kruhového objezdu a při přejíždění mezi pruhy ve vícepruhovém objezdu. Rozdíl je také v tom, zda je, či není před kruhovým objezdem umístěná dopravní značka Dej přednost v jízdě nebo Stůj, dej přednost v jízdě.

Jedna jediná značka mění vše, závisí na ní přednost

Pokud tam značení je, tak musí řidič dát přednost v jízdě všem vozidlům, jezdcům na zvířatech i cyklistům nacházejícím se na okružní křižovatce. Nejsou-li na příjezdových komunikacích do kruhového objezdu tyto značky umístěny, platí přednost zprava. To znamená, že přednost dává motorista, který je na kruhovém objezdu, tomu, kdo na okruh najíždí. Na obrázku je kruhový objezd a červené auto.

iZdroj fotografie: iStock

Jelikož nejsou přítomna další vozidla, může řidič vjet na kruhový objezd, nedává žádné znamení o změně směru jízdy. Bliká teprve při výjezdu. Před kruhovým objezdem není značka Dej přednost v jízdě, to znamená, že kdyby bylo na kruhovém objezdu jiné vozidlo, dává toto přednost červenému automobilu. Ten má přednost v jízdě. Zde je skutečně zapotřebí upozornit na to, že je absolutní nutnost a povinnost sledovat dopravní značky. Není to tak, že existuje pravidlo o automatické přednosti na kruhovém objezdu.

Blikat na kruhovém objezdu? Pouze na jednom místě!

Pokud by značka Dej přednost v jízdě před objezdem byla, je to naopak. Pak je řidič červeného auta povinen dát přednost v jízdě vozidlům na kruhovém objezdu. V žádné z výše uvedených variant není povoleno použít blinkr jindy než při výjezdu z kruhového objezdu, to je také častá chyba. Zejména u těch řidičů, kteří najíždějí na kruhový objezd a sjíždějí hned prvním sjezdem, typicky ve schématu „najíždím na šesti hodinách, sjíždím na třech hodinách“.

Zatáčení pravoúhle doprava vyvolává dojem pohybu po běžné křižovatce a povinnosti blikat hned na vjezdu. Ne. Existuje dokonce mýtus, že je správné při tomto manévru zablikat, aby řidiči čekající na dalších nájezdech věděli, že mohou najíždět a nebudou dávat přednost. Ale je to špatně. Jízda po kruhovém objezdu má svá pravidla, ta závisí zejména na značení před objezdem a není možné je jakkoli měnit či upravovat podle takzvaného selského rozumu.

Umíte jezdit na kruhovém objezdu?

Zdroj: Policie
Diskuze Vstoupit do diskuze
96 lidí právě čte
Autor článku

Martin Sedláček

Vyučil se automechanikem a tuto práci také dlouhé roky provozoval. Pak se na čas přesunul do oblasti profesionální dopravy, řidičák má v podstatě na vše, co se dá u nás legálně řídit. Po několika letech za volantem nákladního auta se vrátil zpět k původní profesi, kterou už dělá spíše z pozice vedoucího dílny. Má tak čas na redakční a publikační činnost i osvětu v oblasti automobilové techniky.

Zobrazit další články