Policista popsal, jak jednotlivé drogy ovlivňují chování řidičů na silnici a jak dlouho po požití je hlídka pomocí testu odhalí

Drogy za volant nepatří. Díky moderním testům dokáže policie jejich přítomnost odhalit i na místě. Některé testy to zvládnou i několik hodin po požití návykových látek řidičem.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Statistiky ukazují, že čím dál více řidičů jezdí pod vlivem návykových látek. Kromě odebrání řidičského průkazu a pokuty může těmto řidičům hrozit i vězení za řízení pod vlivem a obecné ohrožení. Policie provádí test na přítomnost drogy v závislosti na podezřelém chování řidiče. Při podezření mohou dotyčného převézt do nemocnice, kde mu bude provedeno vyšetření na přítomnost těchto látek v krvi nebo v moči.

Testování na přítomnost návykových látek

Při testování se odebírají dva vzorky krve a vzorek moči. Dlouhodobé užívání opiátů nebo alkoholu může poškodit mozek a test ze slin i z krve může být nepřímou metodou testování. To znamená, že moč ani krev nemohou prokázat, jak moc je mozek ovlivněn užíváním těchto látek.

iZdroj fotografie: Pexels

Testování ze slin

Existují testy na přítomnost drog ze slin, které dokáží odhalit až sedm nejčastěji užívaných drog, jako je amfetamin, metamfetamin, kokain a morfin, dále také marihuana, diazepam a metadon. Vzorek se odebírá z jazyka a z dutiny ústní. Celý zákrok trvá méně než půl minuty. Poté se vzorek přenese na testovací proužek – pokud se zbarví do červena, test je pozitivní. Výsledek je znám během několika minut s přesností 99 %.

Za jak dlouho test drogy objeví

Existují různé druhy testu s různou citlivostí. Některé mohou pozitivní výsledek ukázat jen tři hodiny po požití, jiné i devět, ty citlivější mohou detekovat přítomnost drogy dokonce 18 hodin po požití. Výsledek mohou ovlivňovat některé faktory, jako je věk, hmotnost a metabolismus. Dále také záleží i na tom, zda jste požili jiné látky nebo alkohol.

iZdroj fotografie: Pexels

Testování z moči

Na rozdíl od testu ze slin mohou testy ze vzorku moči ukázat pozitivní výsledek i za několik dnů nebo týdnů po požití. To znamená, že stopy látek v těle zůstanou po velmi dlouhou dobu.

Testy z krve

Krevní testy se obvykle provádí po pozitivním testu ze slin. Je zajímavé, že látka již po několika hodinách zmizí nejprve z krve a až poté ze slin, a to v téměř stejném časovém rozmezí jako z krve. Nejdéle přetrvává v moči. Například ve vlasech lze nalézt stopy návykových látek i šest měsíců po požití.

iZdroj fotografie: Pexels

Drogy za volant nepatří

Návykové látky ovlivňují mozkovou aktivitu člověka a jejich požití představuje riziko rozvoje závislosti. Především však řidič může být nebezpečný pro sebe, své spolujezdce i ostatní účastníky dopravního provozu. Jeho reakce jsou pomalé a v rizikových situacích budou nepřiměřené a opožděné.

Marihuana způsobuje euforii

Marihuana způsobuje euforii, mění sebeúctu a orientaci v prostoru a čase. Má negativní dopad na krátkodobou paměť a schopnost sebeovládání. Člověk má problémy s koncentrací, orientací a koordinací pohybů. To je pro řidiče velký problém.

iZdroj fotografie: Pexels

Amfetamin a metamfetamin

Jedná se o psychoaktivní látky, které zpomalují reakce. Ovlivňují centrální nervový systém a způsobují halucinace, někdy vedou k psychóze připomínající schizofrenii. Metamfetamin neboli pervitin je mnohem nebezpečnější ve srovnání s amfetaminem, lidé pod jeho vlivem mohou být mnohem agresivnější.

Kokain vede k agresivnímu chování

Kokain stimuluje centrální nervový systém. Jeho užívání ve vyšších dávkách vede ke stavům agresivity a úzkosti. Osoby pod jeho vlivem mohou být paranoidní.

iZdroj fotografie: Pexels

Heroin ovlivňuje mozek

Heroin je agresivní látka útočící na centrální nervový systém a rozvíjející silnou závislost. Po požití se již během několika sekund dostane do mozku. Způsobí dýchací problémy, nepravidelnou aktivitu srdce a nepravidelný krevní tlak.

Návykové látky za volant nepatří, je to nebezpečné pro všechny účastníky provozu. Po nehodě už je pozdě si něco vyčítat, proto je lepší za volant neusednout. Jaký máte názor vy na užívání návykových látek a řízení pod vlivem drog?

Zdroj: RoadSafety, NSW Police, Policie ČR

Diskuze Vstoupit do diskuze
130 lidí právě čte
Autor článku

Michal Šimunek

Zobrazit další články