Emisní limity se netýkají jenom konkrétních vozidel, ale týkají se i konkrétních zemí a také jejich především velkých měst, kde je znečištění výrazné. Cesta k jeho snížení často vedla přes zákazy vjezdu pro starší auta. Nyní se ukázalo, že tento směr není až tak efektivní, jako cesta druhá. Ta je spojena s omezením rychlosti.

Němci mají první čísla

Z Německa přišla první čísla o tom, jak se daří zlepšit životní prostředí a jak se daří snižovat emise v ovzduší. Daná čísla jsou pozitivní, protože ke zmírnění znečištění opravdu dochází. V roce 2018 byly hodnoty oxidu dusíku překračovány až o 40 procent. V roce 2019 už došlo k tomu, že byly hodnoty překračovány jenom zhruba o 20 procent. To je celkem výrazný úspěch, který ukazuje, že některá opatření mají smysl. A zároveň ukazuje, že některá ne.

Zákaz vjezdu dieselům nebyl důvodem

Řada lidí se domnívala, že tou cestou k čistšímu prostředí byl zákaz vjezdu dieselovým automobilům, který je nejenom v Německu poměrně aktuálním tématem. Ukázalo se však, že ten hlavním důvodem nebyl. Ostatně jak proto, že ho řada lidí stejně nedodržuje, tak i proto, že obvykle tyto zákazy platí jenom na pár místech v centru a celkový podíl není až tak velký, aby to přineslo výraznější změnu.

K čistšímu ovzduší pomalejší rychlostí
Co tedy nakonec zabralo o mnoho více? Rychlost. A její omezení na 30 kilometrů v hodině. Nejenom, že při pomalejší jízdě dojde k tomu, že motor vypustí podstatně méně emisí, než když se jede rychleji. Opomenout nelze ani to, že snížená rychlost na třicet kilometrů v hodině znamená i výrazné prodloužení cesty mnohých Němců například do práce.

A v tu chvíli pro ně už může být efektivnější vzít si kolo, nebo využít veřejnou dopravu. A tak se svým vozem ani nevyjíždí.  V návaznosti na to se dá očekávat, že trend snižování rychlosti ve velkých, nejenom německých městech, bude pro pozitivní výsledky pokračovat.