Sotva začal běžet mandát Německa v rámci předsednictví EU, už tento stát přichází s nápadem, který by život na českých dálnicích razantně změnil. Řeč je o mýtném v EU a jeho jednotném zavedení pro tyto druhy vozidel: 

  • Nákladní automobily
  • Dodávky
  • Osobní vozy

V tuto chvíli se jedná pouze o návrh, který je prozatím většinově schválen pouze německými ministerstvy. Právě tento ambiciózní krok by Němci rádi prosadili v rámci celé EU, a to s platností již za pouhých 8 let. Je tedy otázkou, na jakém principu by nadále, v případě prosazení návrhu, fungovaly dálniční známky v České republice a ceny mýtného, které zde máme doposud nastaveny.

ZDROJ FOTOGRAFIE: Pixabay.com

Odpůrci na sebe nenechali dlouho čekat

Návrh má však již své protivníky, a to z řad ostatních politiků. Dle vyjádření německé ministryně pro životní prostředí, paní Svenji Schulzeové, nemůže být tento projekt do budoucna vnímán jako šťastný a vhodně nastavený.

To především z důvodu, že vzhledem k nedávnému rozhodnutí o zvyšování cen pohonných hmot v souvislosti se zpoplatněním emisí oxidu uhličitého, by se tak jednalo o extrémní finanční zatížení pro většinu řidičů. Právě tato skutečnost by mohla mít výrazné negativní dopady, jak na zahraniční obchod v rámci EU, tedy na export i import zboží, tak na běžné uživatele evropských dálnic.

ZDROJ FOTOGRAFIE: Pixabay.com

Zrušení původního návrhu Německa
Celý projekt jednotného mýtného v EU nejspíše začal vznikat v souvislosti s prvotním plánem Německa. Tímto prvotním plánem bylo vytvoření jednotného systému výběru mýtného pro celé Německo.

Celý interní projekt měl však pouze jepičí život. Z hlediska ochrany ostatních členských států EU, byl tento plán zrušen Soudním dvorem EU. Důvodem byla diskriminace řidičů motorových vozidel okolních členských států. Tento celistvý nápad byl rovněž v rozporu s unijním právem.

Právě to, že EU nevyšla Německu vstříc s budováním jednotného systému v rámci německého území, je důsledkem nynějšího návrhu, prosadit jednotný systém v rámci všech členských států EU.