10 nejčastějších příčin nepravidelného chodu motoru

                   

Podceňovat nepravidelný chod motoru je velká chyba, oprava totiž může stát mnohonásobně více než odstranění původní příčiny. Za nepravidelným chodem motoru se ovšem nemusí skrývat jediný problém – někdy je totiž výsledkem několika drobnějších poruch. V takovém případě je už samotná diagnostika problémů a jejich vyřešení komplikovanější, což může potrápit mechanika i vaši peněženku. Pokud tedy začnete u svého auta pozorovat, že jde motor nepravidelně, zaměřte se na hledání příčiny.

Důvodů nepravidelného chodu motoru je spousta

  • Jaké poruchy stojí za nepravidelným chodem motoru?
  • Co je třeba zkontrolovat? Kde by mohl být háček?

Pojďme najít na tyto otázky odpovědi, jsou totiž nezbytné k pochopení důsledků. Pro vaši snazší orientaci jsme je seřadili podle toho, jak by bylo dobré v případě obtíží postupovat. Od nejjednodušších a nejlevnějších důvodu (a paradoxně nejúčinnějších kroků), po ty nákladné a nejméně časté opravy.

Vzduchový filtr

Není-li vzduchový filtr dostatečně čistý, dojde ke snížení jeho propustnosti, takže se k válcům nedostane dostatek vzduchu potřebného pro jejich práci a správné spalování paliva. V důsledku dojde ke zvýšení spotřeby, ztrátě výkonu, kolísání otáček a nepravidelnému chodu motoru. Vzhledem k tomu, že je vzduchový filtr levný a jeho výměnu zvládne každý (téměř), je jeho výměna první krokem v případě, že zpozorujete problémy s motorem.

Palivový filtr

Už z učiva základní školy musí být každému jasné, že pokud je problém s dodávkou paliva, nemůže motor správně a účinně fungovat. A za sníženým tokem paliva do motoru velmi často stojí maličkost jménem zanesený palivový filtr. Výměna palivového filtru není složitá ani nákladná, takže máte-li problém s motorem a nepomohla výměna vzduchového filtru, vyměňte ten palivový.

Zapalovací svíčky

Nepravidelný chod motoru může být způsoben nedostatečným zapalováním pohonné směsi ve válci. Je tedy nutné zkontrolovat stav zapalovacích svíček, zda nemají opotřebené nebo zanešené elektrody a hází správnou jiskru, aby zapálily ve válci palivovou směs. Pokud nefungují, nedojde ve válci k požadované explozi paliva, což způsobí výkyv v práci celého motoru. Pokud jsou svíčky zanesené, stačí je očistit. V případě, že došlo k poškození elektrod, je lepší svíčku rovnou vyměnit. Při jejich nízké ceně si tak ušetříte spoustu laborování a zkoušení.

Škrticí klapka

Škrticí klapka se v průběhu chodu motoru zanáší různými nečistotami. Ty je třeba čas od času odstrani, aby mohl moor zase správně fungovat. Kromě nepravidelného chodu způsobuje její zanešení také kolísání otáček při volnoběhu motoru, zhasínáním motoru, a nebo problémy s nastartováním. Někdy na vadnou klapku upozorní řidiče svítící kontrolka motoru, jindy ji musíte ověřit „napřímo“. Nečistoty lze odstranit buď mechanickým očištěním po demontáži klapky, nebo užitím speciálního čističe na škrticí klapku, který se aplikuje za chodu motoru.

Zapalovací cívky

Porucha zapalovacích cívek se projevuje stejně jako porucha svíček. Výsledkem je zvýšení spotřeby paliva, pokles výkonu motoru a nepravidelnost v jeho chodu. Kromě těchto projevů je jedním z indikátorů vady cívky svítící kontrolka motoru, a řešení je jednoznačné – výměna vadné cívky za novou.

Váha vzduchu

Pokud je špatná váha vzduchu, bude docházet k dodávce vzduchu ve špatném poměru. Vadu této součástky nejčastěji způsobují usazené nečistoty, a kromě nepravidelného chodu motoru způsobuje obvykle její porucha i další potíže. K jejímu poškození může dojít běžným užíváním, a i když váha vzduchu zdánlivě funguje, způsobí rozsáhlé změny v chodu motoru.

Poškození nebo silné znečištění váhy vzduchu poznáte podle toho, že váš vůz vykazuje problémy při startování, vysoké (nebo naopak nízké) otáčky motoru ve volnoběhu, cukání při akceleraci, případně zhasínání při startování či během jízdy. Pokud nepomůže váhu vzduch vyčistit, případně je poškozená, přichází na řadu její (a ne vždy levná) výměna.

Lambda sonda

Pokud kromě nepravidelného běhu motoru registrujete u svého auta i zápach benzínu a problematické startování, je pravděpodobné, že se u vozu porouchala lambda sonda. Jedná se o senzor ve výfukovém potrubí, jenž porovnává vzduch ve výfuku se vzduchem okolí, a z výsledků generuje signál do řídící jednotky motoru. Ta následně reguluje chod škrticí klapky a vstřiků, načež upraví poměr paliva a vzduchu pro optimalizaci spalování ve válcích.

Je logické, že pokud je tento článek v řízení chodu motoru poškozen, projeví se i dalšími závadami jako jsou zvýšená spotřeba paliva či kolísání otáček. Na poruchu lambda sondy upozorňuje i svítící kontrolka motoru, takže je její porucha snadno identifikovatelná, třeba v případě jejího zanesení sazemi. Někdy je třeba automobil nechat zkontrolovat v servisu diagnostikou, oprava se obvykle řeší výměnou celého senzoru.

Ztráta komprese

Pokud dojde v automobilu ke ztrátě komprese, znamená to často nákladnou opravu. Je totiž způsobena netěsnostmi ve spalovacím prostoru motoru. Netěsnost mohlo způsobit:

  • Opotřebovaný nebo netěsnící pístní kroužek
  • Opotřebení na válci motoru
  • Poškozená hlava válce
  • Poškozené těsnění pod hlavou válců
  • Poškozená pružina ventilu
  • Opotřebená sedla ventilu

Pokud spalovací prostor motoru vykazuje netěsnosti, dochází k úniku směsi v době komprese, což způsobuje snížení tlaku ve válci. Ten potom nemá dostatek energie k pohonu pístů, a důsledek se projeví ztrátou ve výkonu motoru, kolísáním otáček, a někdy i nepravidelnostmi v práci motoru. Přetěsnění motoru bývá věc pracná a nákladná, musí se totiž rozebrat podstatná část agregátu.

Vstřiky

Vstřiky mohou motor i řidiče velmi potrápit. Kromě nepravidelného chodu motoru je znamením, že máte problém právě se vstřikováním, opravdu citelná ztráta výkonu doprovázená kolísáním otáček. Řešením je buď drahá oprava, anebo ještě dražší výměna dílu.

Řídící jednotka a další snímače

Řídící jednotka je mozek automobilu a její práce závisí i na datech, která získává z různých senzorů. Ty ji informují o práci motoru, a kromě zmiňované lambda sondy a váhy vzduchu to může být také snímač polohy klikové hřídele, čidlo klepání, čidlo pro kontrolu teploty chladicí kapaliny nebo snímač otáček vačkového hřídele. Pokud tyto senzory nefungují správně, případně je chyba přímo v řídící jednotce, není správně balancován chod motoru, což se projeví zejména nepravidelností v jeho chodu.

Že není něco v systému řízení činnosti motoru správně, bude signalizovat i snížený výkon, kolísání otáček a znatelně zvýšená spotřeba paliva. Nezbytná bude diagnostika v servisu, bez ní je totiž hledání příčiny problému hodně složité. Bylo by třeba jít součástku po součástce a kontrolovat, zda pracuje správně nebo ne.

Diskuze Vstoupit do diskuze
60 lidí právě čte
Autor článku

Michal Šimunek

Zobrazit další články