Již poslední týden mají dopravci na to, aby se zaregistrovali do nového mýtného systému, který začíná platit prvním prosincem. Zatímco většina tuzemských dopravců nic nepodcenila a registraci již mají, v případě zahraničních je to zcela jinak. Ti situace celkem výrazně podceňují. Aktuální čísla hovoří o tom, že více než 100 000 vozidel kamionů stále nemá hotovou registraci na mýtný systém. A to mluvíme jenom o těch, kteří jsou z Polska.

Hrozí ochromení hranic

Celá situace by mohla směřovat k tomu, že na hranicích uvidíme to, co v dobách kdy bylo nutné procházet pasovou kontrolou. Několikakilometrové fronty kamionů, které hraniční přechody dokonale ochromí. A to nikoliv jenom ty mezi Polskem a Českou republikou. Budou to i přechody další, kudy se řidiči kamionů budou dostávat k nám. Tedy přechody s Německem, Rakouskem a také Slovenskem. Důvodem daného ochromení však nebude pasová kontrola.

Hranice zablokují žádosti související s novým mýtným systémem

Možnost registrovat se na nový mýtný systém je k dispozici již od září letošního roku. Řada zahraničních, hlavně potom polských dopravců však tuto možnost nevyužila. Rozhodli se buď čekat na poslední chvíle, nebo registraci provést až v prosinci, v době, kdy vjíždí do naší země. I to bude samozřejmě možné, na místech hraničních přechodů. I když samotná registrace není zase až tak náročná, tak vzhledem k počtu kamionů se očekává, že doprava bude ochromena.

Mluví se i o desetikilometrových frontách
Pokud se nahlédne do staré databáze mýtného systému, je v ní okolo 450 000 vozidel. Ty by měly teoreticky všechny přecházet na nový systém. Doposud se tak stalo jenom u zhruba 15 000 aut. Ostatní na to mají buď tento týden, nebo den kdy budou vstupovat do naší země. Vzhledem k množství doprava, která přes nás putuje není vyloučeno, že by se mohly objevit fronty v délkách až několik desítek kilometrů. Takové ochromení hranic jsme patrně ještě nezažili.