Auta se vybírají podle různých parametrů. Jedním z nich je rozhodně i výkon. Ten se může definovat ve dvou jednotkách. První jsou kilowatty a druhou jednotkou je výkon v koních. Z jedné na druhou se dá podle jednoduchého vzorečku snadno převádět. To je fakt číslo jedna. Tím druhým je informace o tom, že koňské síly skutečně vycházejí z toho, kolik práce dokázalo zvládnout zvíře – kůň.

Tvůrcem jednotky koňské síly je Thomas Savery

Otcem této jednotky byl Thomas Savery, který samozřejmě chtěl definovat sílu strojů a jako nejjednodušší možnost mu přišlo porovnání se silou zvířete, konkrétně koní. Začal u stroje, kterým byla důlní pumpa, která byla obsluhována právě pomocí koní. Aby mohla pumpa pracovat, byly zapotřebí vždy 2 silné koně. Docházelo také k jejich střídání, jelikož pumpa jela bez přestání. Celkem tak bylo potřeba na její 24 hodinový nepřetržitý provoz 10 koní. A v tu chvíli byla jednotka definována.

Thomas Savery tento fakt porovnal s pozdějším parním strojem, který danou pumpu poháněl. Ten dokázal dodat stejnou sílu, jako daná desítka koní. V tu chvíli parní stroj definoval výkonem 10 koňských sil. A jednotka byla na světě.

Výkon v podobě koňských sil musel být standardizován

Později už samozřejmě nedocházelo k porovnání síly stroje se silou reálného koně. Vše bylo standardizováno a uvedeno v jednotkách SI. Výkon každého stroje se primárně uvádí ve Wattech. Z této jednotky je následně vypočtena koňská síla. A to pomocí jednoduchého vzorce, kdy jedna koňská síla odpovídala výkonu 744,7 Wattů. Tolik k historickým výpočtům, které se od těch současných lehce liší.

Jak je tomu v současné době?
Nutno říci, že jednotka koňské síly procházela neustále určitým vývojem. A to hlavně v souvislosti s tím, jaký byl správný koeficient pro výpočet. Bylo to dáno i tím, že se objevovalo stále více a více strojů různých typů, kde původní výpočet nemusel vždy sedět. A tak se hodnota 744,7 Wattů změnila na 735,5 Wattů. Ani tím změny nekončily. Aktuální standardizované vyjádření jednotky koňské síly říká, že 1 kW je v přepočtu 1,36 koní.

Už to není jenom klasický výkon, který se uvádí

Že jde vývoj kupředu ukazuje i fakt, že u současných vozů už se málokdy používá jenom označení samostatného výkonu, bez ohledu na to zda jde o jednotku koňských sil, nebo kW. Informace jsou doplněny také hodnotou točivého momentu, který by měl dát řidiči ještě o něco lepší představu o tom, co může od svého vozu očekávat.