Patříte také mezi řidiče, kteří nevědomky ničí svou autobaterii?

                   

Baterie uchovává energii v chemické formě, která je na vyžádání uvolněna jako elektřina. Ta slouží například systému zapalování vozidla k nastartování, motoru, stejně jako k napájení světel nebo jiného příslušenství. Pokud dojde k selhání vašeho alternátoru, vozidlo může alespoň na krátkou dobu běžet pouze na baterii. Obvykle však, pokud motor běží, alternátor udržuje baterii dobitou. Používáte-li nějaká elektrická zařízení při vypnutém motoru – například elektricky ovládaná okna, audiosystém nebo světlomety – baterie se pomalu vybíjí.

Protože automobilové baterie obsahují vodíkovo-kyslíkové plyny a kyselinu sírovou, můžete si snadno přivodit popáleniny. Proto je třeba před manipulací s baterií dodržet některá opatření. Doporučují se bezpečnostní nebo ochranné brýle či obličejový štít. Další opatření zahrnují nikdy se nesklánět nad baterií, pracovat v dobře větraném prostoru a držet baterii mimo dosah zdrojů ohně a jisker. Nyní k péči o akumulátorové baterie:

Hladina vody

Nejprve, pokud máte starší typ baterie, který není uzavřený, je důležité, aby v ní byla dostatečná hladina vody. Je snadné zjistit, jaký typ máte: neuzavřené baterie mají nahoře malé větrací uzávěry, které lze snadno odšroubovat. Pokud hladina vody nesahá až na spodní část víčka, doplňte ji. V místech, kde je voda z vodovodu tvrdá (s vysokým obsahem minerálů), použijte destilovanou vodu. Pokud si opravdu nejste jisti, zda je místní voda tvrdá nebo měkká, destilovaná voda je vaše nejlepší a nejbezpečnější sázka. V horkých letních měsících často kontrolujte hladinu vody, neboť teplo má tendenci vodu rychleji odpařovat. Pokud je hladina vody v akumulátoru příliš nízká, teplo generované v baterii zničí články akumulátoru.

Konektory

Dále je třeba vizuálně zkontrolovat svorky baterie (jedna je označena kladným „+“ a druhá označena jako „-„). Před čištěním připojení nebo vyjmutím, vždy když odpojujete baterii ze svorek, nejprve odpojte záporný konektor. Odpojení pozitivního konektoru může vyvolat jiskru, zvláště pokud na to používáte kovový nástroj, který přichází do kontaktu s jakýmkoliv kovem na vozidle. Jiskra pak může způsobit výbuch baterie, i když se to nestává moc často.

Pokud jsou svorky pokryty usazeninami, vyčistěte je pomocí drátěného kartáče ponořeného do pečící sody rozpuštěné ve vodě. Tyto usazeniny mohou blokovat tok elektřiny. Snažte se roztokem nepotřísnit lakované části vozidla. Nyní zkontrolujte koncovky kabelů baterie. Uvolněný kabel baterie dokáže skvěle imitovat naprosto mrtvou baterii. Pokud dojde k jakémukoli pohybu koncovky kabelu, který je připojen ke svorce, je příliš volný a potřebuje utáhnout.

Uchycení

Ujistěte se, že úchyty, které drží baterii na místě, jsou nehybné. Uvolněné úchyty způsobí, že baterie bude vibrovat, když je vozidlo v chodu a tato vibrace zkracuje životnost baterie. Je také rozumné zkontrolovat stav držáku akumulátoru, zda na něm či na jeho částech není koroze. Neodstraněná rez může funkci akumulátoru snížit. Pokud je koroze minimální, vyčistěte ji a naneste lak odolný vůči kyselinám. Pokud je držák korozí již poničený, vyměňte jej. Stav držáku je důležitý, aby se baterie nemohla pod kapotou převrátit na bok – vzácný jev, ale už se nemálo motoristům přihodil. Bezpečný držák zabrání nadměrným vibracím, které baterii poškozují.

Nabíjení

Pokud potřebujete dobít baterii vašeho auta, nejlepším vybavením je nabíječka, kterou necháte pracovat po dobu 8 až 10 hodin nebo přes noc. Pokud je baterie vybitá, odstraňte odvzdušňovací uzávěry a položte přes otvory vlhký hadr. Připojte k baterii svorky nabíječky. Červená svorka by měla být připojena ke kladnému pólu a zelená nebo černá svorka by měla být připojena k zápornému pólu. Některé autobaterie mají i indikaci stavu – takzvané magické oko. Pokud je políčko zelené nebo tmavé, baterie se musí nabít. Pokud je políčko čiré nebo žluté, je třeba baterii vyměnit.

Životnost autobaterie

Není-li výrobcem baterie uvedeno jinak, je průměrná životnost baterie přibližně čtyři roky. Takže pokud si chcete několik let užívat pohodové startování, postupujte podle těchto jednoduchých tipů na údržbu a kontrolujte každé dva měsíce stav vody, svorkovnice a držák baterie.

Diskuze Vstoupit do diskuze
116 lidí právě čte
Autor článku

Michal Šimunek

Zobrazit další články