Dostali jste pokutu za parkování? Nemusíte za ni platit

                   

Znáte to, den blbec. Spěcháte a není čas věnovat, byť jen minutu, úsilí hledání místa. A tak zaparkujete auto tam, co obvykle, i když to není úplně v souladu s předpisy …vždyť to není poprvé a nikdo to nikdy neřešil. Anebo opravdu nemáte čas a prostě to risknete, zastavíte na žluté čáře nebo v jiném zákazu. Vyskočíte z auta třeba jenom pro léky do lékárny, nebo vybrat peníze z bankomatu.

Vyřídili jste, co jste potřebovali a vracíte se k vozu s vidinou, že jste to všechno stihli tak rychle a můžete honem opustit „místo činu“. Jenomže po návratu k vozidlu vám čelní sklo zdobí lísteček za stěračem. Co s tím? Situace je kritická a pokuta za takovou „maličkost“ je přeci nevhodná …no, jak se to vezme; situace se dá každopádně vyřešit i bez finanční újmy. Pojďme se podívat, jak na to.

Zákon hovoří jasně… bez vašeho souhlasu to nepůjde

Nejprve je třeba být obeznámen s trochou právnické teorie, která je sice nudná a na první pohled se zdá být „zbytečná“, ale kdo ji zná, může ušetřit na pokutách za parkování tisíce. Natož pak pravidelný hříšník.

01. 07. 2017 vstoupila v platnost novela přestupkového zákona, která se mj. týká i řidičů.

Jednou z důležitých změn, kterou přináší, je zánik blokového řízení (mám na mysli klasické blokové pokuty, udělené policistou na místě při zjištění přestupku). Novela místo blokového řízení zavádí tzv. Příkaz na místě. A zásadní podmínkou k jeho uložení je, že obviněný se zjištěným stavem věci souhlasí. To je důležité vědět. Tedy, aby mohl policista provést Příkaz na místě a vybrat od vás pokutu, je třeba splnit několik podmínek:

 • Stav věci musí být zjištěn (a dostatečně detailně popsán)
 • Obviněný s takto zjištěným stavem věci musí souhlasit (uznat jej)
 • Obviněný musí souhlasit s právní kvalifikací skutku
 • Dále musí souhlasit s uložením pokuty i s její výší
 • A nakonec musí souhlasit s vydáním příkazového bloku

Aby mohl být nějaký čin kvalifikován jako přestupek, je proto nutné prokázat několik věcí – co bylo spácháno, kdo to spáchal, jakou formou to zavinil, nebo jaký právní zájem svým jednáním ohrozil. Přestupkem však může být jen takové jednání, které je jako přestupek výslovně označeno v zákoně.

Takže k rozhodnutí o vině nestačí, že policisté někde někoho vyfotili, jak (dle jejich názoru) špatně parkuje, nebo zaznamenali jednání, které by mohlo být přestupkem.

Žijeme v právním státě, a v takovém může o vině či trestu rozhodnout jen soud. Dokud o vaší vině nerozhodne soud, jste nevinný, maximálně můžete být považován za podezřelého. Tento princip je pro úspěšné vyhnutí se pokutě klíčový, a později se k němu vrátíme.

Všechny ostatní formy rozhodnutí, které v přestupkových řízeních přicházejí v úvahu (policista na místě, úřad ve správním řízení) jsou podmíněny tím, že v nějakém okamžiku jejich právní výklad občan akceptuje a sám přizná svou vinu.

Co je důležité vědět, je, že podpisem příkazového bloku přiznáváte svoji vinu, a příkaz na místě se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. Kromě zcela specifických případů se proti němu nelze odvolat ani dosáhnout jiného opravného prostředku. Ale bez vašeho souhlasu nelze na místě pokutu vybrat, ani kdyby se dotyčný policista sebevíc snažil nebo dokonce vyhrožoval.

Policistovi stačí podezření, důkazy nepotřebuje

Situaci komplikuje fakt, že policie není povinna vám na místě jakékoli důkazy předložit. Takže v podstatě nemáte možnost zhodnotit, jaké důkazy to jsou, a na jejich základě se rozhodnout, co dělat. Mnohé společnosti pomáhající řidičům v přestupkových řízeních upozorňují na to, že policisté i strážníci situace opakovaně zneužili a vybírali pokuty za něco, k čemu neexistoval vůbec žádný důkaz. Nemilé, že? Nemělo by to stávat, ale třeba měl policista špatný den nebo nekompletní informace o svých pravomocech.

No, přesuňme se zpět k vašemu vozu, kde máte za stěračem lísteček, abyste se dostavili na služebnu městské, případně státní, policie… však to znáte.  Vezmeme-li v úvahu skutečnosti uvedené výše, je řešení nasnadě. Za stěračem máte naprosto neadresnou výzvu osobě, jež nebyla policistou identifikována, absolutně tedy není poznat, komu je výzva určena, a kdo měl přestupek spáchat. V podstatě nebyla ani řádně doručena, slouží pouze k tomu, abyste městské policii přinesl peníze sám.

Na mnoho lidí to funguje, leknou se autority, a skutečně na služebnu zajdou a pokutu zaplatí. Já bych se přikláněl k ignorování lístečku, ačkoliv to teď může některým připadat nemorální. Ano, provozovatel vozidla bude vyzván k podání vysvětlení – ale i tato situace má řešení. Od 1.7.2017 se ruší institut správního deliktu provozovatele vozidla, objektivní odpovědnost provozovatele vozidla však zůstává, a mění se na přestupek. Máte tedy stejné šance se pokutě vyhnout, jako kdybyste se k řízení vozidla doznali – jen vám nehrozí žádné bodové ohodnocení. Problematika zapsání do registru trestů není, pokud vím, dosud vyřešena.

Samozřejmě, pokud parkuji v naprosto nevhodnou dobu, s naprosto nevhodným autem na úplně jiném místě, než jsem měl být, a nechci, aby se o tom provozovatel vozidla něco dozvěděl, na městkou policii zajdu a těch pár stovek v klidu zaplatím. Lepší než třeba vysvětlovat ženě, proč máte pokutu z Černého mostu, když jste byl celý týden v Olomouci na školení.

Tak snadné to nebude, pokud na vás strážník čeká

Větší problém nastane, když přicházíte k vozu, u něhož policista nebo strážník MP právě stojí a chce po vás peníze i podepsání Příkazu na místě. V takovou chvíli máte dvě možnosti:

 • Můžete zaplatit a považovat věc za vyřešenou, takže uznáte svoji chybu a odjíždíte „s čistým svědomím“ …a možná i peněženkou. Jen bych doporučil po čase zkontrolovat stav bodového konta, protože policie nemá ohledně bodů povinnost cokoliv oznamovat, takže pokud parkujete špatně pravidelně, můžete být po nějakém čase nemile překvapeni.
 • Pokutu také platit nemusíte, což ostatně doporučují poradci i společnosti hájící zájmy řidičů. Ne, tak jednoduché to nebude, policista navíc neuslyší rád „ne, díky, pokutu nechci“.

Pro druhý případ se naučte mantru:„Přestupku si nejsem vědom, pokutu nezaplatím a trvám na projednání ve správním řízení“.

Tento postup vám přinese možnosti:

 • V klidu zvážit situaci
 • Prostudovat všechny důkazní materiály
 • Rozporovat je a přidat důkazy hovořící ve váš prospěch
 • Poradit se s právníkem nebo společností, která se specializuje na ochranu a pomoc řidičům
 • Máte možnost využít opravných prostředků

Jak navíc ukazují čísla z praxe, více jak 1/2 veškerých pokut v dopravních věcech v ČR je uděleno nezákonně. Policisté pro jejich udělení měli jen pochybné (nebo dokonce žádné) důkazy, došlo k procesním chybám v řízení, k věcným chybám např. při obsluze radarů, nebo byly použity neprůkazné fotografie – třeba právě v případě špatného parkování. Občas policisté chtěli dát pokutu, a přitom vůbec neměli žádné důkazy nebo byly důkazy takové, že by ve správním řízení vůbec neobstály.

Záznam o přestupku musí obsahovat příslušné formality: co se stalo, kde, jakého dne, v kolik hodin. Pokud je použit záznam z kamery či fotoaparátu, musí být uvedeno číslo přístroje, opět musí být přítomny časové a místní údaje pro jednoznačnou identifikaci. U radaru pak ověření měřidla, kdo měřidlo obsluhoval, zda to byl vůbec policista. Musí být uvedena přesnost měřidla a zda je tato přesnost odečtena od naměřené hodnoty. Kdo byl na místě přítomen, kdo pořídil zápis.

A právě zde často dělají policisté chyby, které je možno ve správním řízení využít ve svůj prospěch – osobně jsem se setkal s tím, že chybně uvedli hodinu parkování nebo adresu místa, neměli k dispozici jasně průkaznou fotografii, kde se auto nacházelo, a opírali se pouze o své tvrzení.

V případě nezaplacení podstupujete jistá rizika…

 • Pokuta, kterou tam můžete dostat, bude vyšší
 • V případě neúspěchu budete muset zaplatit paušální náhradu nákladů správního řízení
 • Budete muset investovat něco času na účast v jednání a nastudování postupu, případně budete muset požádat o pomoc někoho, kdo se v tom vyzná (právníka nebo specializovanou společnost)

Na druhou stranu máte opravdu solidní šanci, že uspějete.

Připravte se na to, že se vás policisté budou dotazovat na některé údaje, které nemáte uvedeny v občanském průkazu nebo dalších dokumentech. Například název zaměstnavatele, číslo mobilního telefonu. Tyto údaje však policii neposkytujte, nemají oprávnění po vás takové info chtít. Doporučuji volná pole ve formuláři Oznámení o přestupku proškrtat, případně vypsat svoje nesouhlasné vyjádření a požadavek na jednání ve správním řízení. Ale bez podpisu! Všechny dokumenty, kde je uvedeno vaše jméno byste buď měli dostat v kopii, nebo si je nafoťte.

Upozorňuji na to, že ani v případě, že vám hrozí sankce několik stokorun a přestupek není bodovaný, není zaplacení pokuty bez rizika. Přestupek bude zaznamenán v registru trestů a může se stát, že bude použit ve váš neprospěch v jiném správním řízení, kdy se při stanovení výše sankce přihlíží k osobě pachatele, tedy zda se v minulosti dopouštěl přestupků. V případě trestního řízení v nějaké dopravní věci může předchozí záznam o přestupku vést k přísnější sankci.

Samozřejmě je na každém z vás, jak se rozhodne. Jestli oželí 2 láhve vína a pokutu zaplatí, nebo půjde věc řešit do správního řízení.  Ale je dobré dopředu znát svoje možnosti a jejich úskalí. Navíc, jak už jsme zmínili na začátku – pokud jste evidentně zaparkovali špatně, natož vědomě, je pokuta „férovým“ trestem.

Pro tyhle situace je dobré držet se starého skautského motta o permanentní připravenosti. Pokud jste potřebné informace nalezli v tomto článku, pak svůj účel splnil. Pokud ne, vždy máte možnost dodržovat do puntíku předpisy a riziku pokut se vůbec nevystavovat. Třetí možností je využití služeb některé ze společností, které se specializují na ochranu řidičů, a buď zaplacením ročního členského příspěvku nebo jednorázovým využitím služby a zajistit si tak, že se na silnicích budete pohybovat s týmem specialistů v zádech.

Diskuze Vstoupit do diskuze
98 lidí právě čte
Autor článku

Michal Šimunek

Zobrazit další články