Policie pokutovala tunery, kteří dělali rámus hlučnými výfuky. Neměla na to právo, sama to přiznala, ale peníze jim vracet nebude

Pokutovat za obtěžování hlukem, když hluk neumí policie změřit? Je to zvláštní, ale uvolněný výfuk není hlučný výfuk.

i Zdroj fotografie: Policie ČR
                   

Upozorňujeme čtenáře, že následující text a komentář je publicistickým článkem, který obsahuje soukromý názor autora.

Je to jen pár dnů, co všemi médii proběhla zpráva o tom, jak majitelé upravených aut zablokovali Nuselský most. Původně jeli do Jičína, tam na náměstí driftováním poškodili dlažbu, pak se vrátili do Prahy. Tam tuneři na Nuselském mostě zablokovali komunikace, opět driftovali a údajně závodili. Policie absolutně nic nedělala, situaci pouze monitorovala. Toto není ale tématem tohoto článku, jde jen o jakýsi oslí můstek k jiné věci.

Hluk jako takový neumí policie měřit, uvolněný výfuk odhalí

V této souvislosti se totiž hodí zamyslet se nad tím, jak je na tuning u nás nahlíženo. Velmi často jsou majitelé těchto aut označováni za hlučné. Respektive jejich auta mají údajně hlučné výfuky. V jedné ze starších zpráv se policie pyšní, jak majitele těchto hlučných aut pokutovala. Je zvláštní, jak může policie pokutovat někoho za hlučný výfuk. Proč? Jinde, v jiném prohlášení, potvrzuje skutečnost, že nedisponuje žádným zařízením, kterým by mohla hlučnost výfuku měřit. Jinak řečeno, pak nemůže policie za toto udělit pokutu.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Když vloni probíhal sraz tuningových vozidel na Pražském Předměstí v Hradci Králové, účastnilo se ho podle policie asi 400 aut. K tomu pak policie uvedla, že „na celou akci trvající téměř 6 hodin dohlíželo 20 policistů, kteří zajištovali bezpečnost a plynulost silničního provozu a dohlíželi na dodržování veřejného pořádku“. A dále že „při kontrolách se zaměřili na požívání alkoholu a drog za volantem, na důslednou kontrolu technického stavu vozidel, nesprávný způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů, držení hovorového zařízení za jízdy a na další obecně platná ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.“

Tuneři zablokovali Nuselský most, driftovali a byli hluční

V rámci dohledu dopravní policisté zkontrolovali přes 120 aut a udělili pokuty v celkové výši přes 100 tisíc korun. Jednalo se mimo jiné o obtěžování nadměrným hlukem. V jiné oficiální zprávě na policejním webu se ptá tazatel takto: „Jaké postupy jsou orgány Policie České republiky dle právních předpisů oprávněny využít tehdy, zjistí-li poslechem, že motorové vozidlo, které se pohybuje po pozemní komunikaci, vydává při jízdě nepřiměřený hluk, způsobený zpravidla tzv. ‚sportovním‘ výfukem nebo výfukem opatřeným tuningovou úpravou?

Jeden z nejlepších tuningů Dacie Duster, jaký jsme kdy viděli. Tahle kára vám ostudu neudělá

V rámci toho prosím o odpověď na otázku, zda je Policie ČR oprávněna již na místě s řidičem takového motorového vozidla zahájit přestupkové řízení pro podezření z přestupku, a pokud ano, tak jakých (technických či jiných nástrojů) je oprávněna využívat k tomu, aby prokázala působení nadměrného hluku jdoucího z výfuku.“ Policie pak odpovídá prostřednictvím pplk. Mgr. art. et Mgr. Davida Schimmera takto.

Tuneři mají velmi často na autech nelegální díly, což je špatně

„Policie České republiky vykonává v rámci přímého dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu i činnost zaměřenou na kontrolu technického stavu vozidel. Jedná se zde o tzv. technické silniční kontroly, jejichž výstupem může být mimo udělení pokuty řidiči i zkrácení nebo odejmutí technické způsobilosti vozidla. Ve věstníku dopravy č. 13/2022 ze dne 16. prosince 2022 vyšel metodický pokyn pro měření vnějšího hluku u stojícího motorového vozidla ve stanicích technických kontrol (STK) a při technických silničních kontrolách (TSK) v souladu s evropskou legislativou.

iZdroj fotografie: iStock

Nicméně i přes tuto skutečnost jsou ze strany Policie České republiky prováděny kontroly výfukového potrubí z pohledu správnosti a funkčnosti systému tlumení hluku společně se správnými homologačními značkami. V případě, že policisté odhalí případ, kdy jsou části systému tlumení hluku uvolněny, poškozeny, nesprávně osazeny, chybí nebo jsou zjevně upraveny tak, že by to mohlo mít nežádoucí vliv na hlučnost, je takovéto protiprávní jednání řešeno jednak v rovině odpovědnosti za přestupek a současně z pohledu technické silniční kontroly.“

Hluk není v pořádku, ale pokutování za hlučnost bez důkazu?

A dále, a to je hlavní, že „Policie České republiky v této souvislosti zatím nedisponuje žádným přístrojem na takové měření a pouze na základě poslechu (…) není možné zahájit úkony pro přestupkové či jiné řízení.“ Takže věc se má tak, že policie sice může řešit to, jestli je či není uvolněný či homologovaný výfuk, ale hlučnost jako takovou nemá jak změřit. A nemůže ani toto pokutovat. To jen pro příště.

Jak hlučné je vaše auto?

Zdroj: Policie ČR
Diskuze Vstoupit do diskuze
111 lidí právě čte
Autor článku

Ondřej Komárek

Polovinu svého života strávil ve Velké Británii, kde psal 12 let pro přední automobilová média jako Autocar, Carwow a TopGear. Nyní přináší svůj jedinečný pohled do AutoŽivě. Aktivně se účastní amatérských závodů a předtím, než se stal novinářem, pracoval na vývoji závodních motorů.

Zobrazit další články