Povinné ručení – jak vybrat nejlepší

Uvažujete o koupi nového či ojetého motorového vozidla?

i Zdroj fotografie: Pixabay
                   

V takovém případě budete potřebovat sjednat vhodné povinné ručení, abyste si co možná nejlépe poradili s případnými nepříjemnostmi, vzniklými dopravní nehodou, zapříčiněnou z vaší strany.

Co si představit pod povinným ručením?

Povinné ručení, celým názvem pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je ze zákona povinné smluvní pojištění odpovědnosti za účelem ochrany vašeho zdravotního stavu a rovněž majetku poškozených osob, kterým v případě dopravní nehody způsobíte škody na jejich motorovém vozidlu. Je důležité si uvědomit, že povinné ručení musíte mít sjednáno pro jakékoliv motorové vozidlo. Ať už se jedná o osobní automobil, motocykl, skútr či moped Povinné ručení je nutné i v případě, že s motorovým vozidlem momentálně aktivně nevyjíždíte na pozemní komunikaci.

V případě, že dojde k výše zmíněné dopravní nehodě, bude prostřednictvím povinného ručení pojistníka zaplacena vzniklá škoda. Povinné ručení pokrývá nejen opravu poškozeného vozidla druhé strany, ale také náklady spojené s léčením způsobených zranění, popřípadě výdaje související s právním zastoupením poškozených osob. Je nutné mít na paměti, že povinné ručení se nevztahuje na škody, vzniklé na vozidle osoby, která nehodu zavinila.

Z toho důvodu se vyplatí mít mimo povinné ručení, sjednáno i havarijní pojištění, které ochrání vaše zdraví i majetek, v případě, kdy viníkem dopravní nehody budete vy.

Pokud zaviníte dopravní nehody a Policie ČR zjistí, že povinné ručení sjednáno nemáte, budete nuceni odevzdat nejen svůj technický průkaz, ale také státní poznávací značku.

Jaká kritéria ovlivňují výši povinného ručení?

Hlavním faktorem souvisejícím s finální cenou povinného ručení je kategorie, do které spadá vaše motorové vozidlo. Jednat se může o motocykl, osobní a nákladní automobil, popřípadě také o moped či skútr. Z technického hlediska spadá mezi další kritéria zdvihový objem a výkon motoru vašeho vozu. Konečná výše povinného ručení se odvíjí také od nastaveného limitu pojistného plnění.

O co se jedná? Výše limitů povinného ručení, neboli nejvyšší hranice plnění pojistitele, týkající se jedné zaviněné dopravní nehody, je důležitou ochranou vaší osoby. Každá pojišťovna má své nabízené limity klientům nastavené jiným způsobem, avšak vždy musí dodržet nejnižší povinnou hranici limitu, která odpovídá 35 milionům korun při škodě na zdraví a 35 milionům korun při škodě na majetku. Nejvyšší hranice limitu se odvíjí od konkrétní nabídky vámi zvolené pojišťovny. Zřejmě nejdůležitějším limitem, je limit na zdraví, kde nastavená částka je v případě potřeby použita na zaplacení výdajů při zranění či usmrcení každého jednoho účastníka dopravní nehody a také nákladů spojených s hospitalizací poškozených osob.

Dalšími kritérii, určujícími konečnou výši povinného ručení, je stáří vašeho vozidla, váš věk a předchozí beznehodovost.

Jakým způsobem prokazuji, že mám platné povinné ručení?

Dokladem, sloužícím k prokázání platného povinného ručení, je tzv. zelená karta, jež je pojistníkovi vydána ihned po sjednání pojistné smlouvy. Zelená karta obsahuje nejen technické parametry a aktuální stav vašeho motorového vozidla, ale také svoji platnost, platící pro všechny země Evropské unie. Tím pádem nejen prokážete sjednání povinného ručení, ale také si zajistíte vstup a možnost pohybu na území jiného evropského státu, než je Česká republika. Pokud při přejezdu hranic cizího státu nebudete schopni předložit celní správě zelenou kartu, budete na místě penalizováni blokovou pokutou v rozmezí od 1500 do 3000 korun.

Mohu si v rámci povinného ručení sjednat i připojištění?

Ano, typů připojištění je celá řada a je jen na vás, které z nich zvolíte. Jedním z možných připojištění je pojištění čelního skla, které je při jízdě vystaveno častým střetům se zbytky štěrku a drobných kamínků, jež zapříčiňují nepěkné a Policií ČR pokutované praskliny. Pochopitelně lze pojistit i všechna ostatní skla ve vozidle.

TIP: Nebo můžete využít srovnání pojištění povinného ručení od nezávislých finančních portálů. 

Sjednat si můžete také úrazové pojištění. Jedná se o finanční ochranu vaší osoby v případě vzniku dopravní nehody. Úrazové pojištění se vztahuje na trvalé následky, zapříčiněné vážným úrazem, a také na vyplacení tzv. denního odškodného, spojeného s nezbytnou hospitalizací a následnou léčbou v rehabilitačních zařízeních. Výhod sjednání úrazového pojištění je nepřeberné množství. V první řadě nejste před podepsáním pojistné smlouvy nuceni k lékařské prohlídce, ani k dodání potvrzení od obvodního lékaře o vašem aktuálním zdravotním stavu. Dále se úrazové pojištění sjednané spolu s povinným ručením vztahuje i na úraz, který může vzniknout při plnění vašich pracovních povinností. Po zdravotní stránce jste chráněni nejen v České republice, ale také v zahraničí. Výše zmíněné denní odškodné je vám propláceno okamžitě po stanovení diagnózy lékaři. V rámci úrazového pojištění se lze dále připojistit i při provozování rizikových sportů, jako je například motorismus či jízda na koni. Úrazové pojištění můžete v rámci povinného ručení sjednat nejen pro sebe, ale také pro své děti, které s vámi ve vozidle často cestují.

Dalším typem připojištění je pojištění zavazadel, a to nejen v rámci cestování, ale i v případě, že se pracovně přesouváte z jednoho místa na druhé, a vaším zavazadlem je v danou chvíli firemní laptop. Mezi zavazadla, která spadají pod připojištění, patří nejen vaše veškeré osobní věci, ale také demontovatelné vnější i vnitřní nosiče a zavazadlové vnější boxy.

V případě, že dojde k dopravní nehodě, která zapříčiní dočasné či úplné vyřazení motorového vozidla z vašeho života, je výhodné mít sjednáno připojištění, týkající se úhrady nákladů na pronájem náhradního vozidla. Konkrétní pojišťovny mají sjednána partnerství s danou autopůjčovnou, ve které si vyberete vozidlo, které uspokojí vaše každodenní potřeby.

Dále je vhodné zvážit připojištění asistenčních služeb. Zpravidla se jedná o služby spojené s přemístěním poškozeného vozidla do nejbližšího autoservisu, se kterým má vaše pojišťovací společnost podepsané partnerství. Asistenční služby zahrnují nejen odtažení vozu, ale také jeho vyproštění a následné uschování do doby, než si jej budete schopni po jeho opravě převzít. V rámci asistenčních služeb lze využít i přenocování v hotelu v místě vzniku dopravní nehody, a to nejen pro vás, ale pro všechny, kteří s vámi cestovali.

Diskuze Vstoupit do diskuze
88 lidí právě čte
Autor článku

Michal Šimunek

Zobrazit další články