Jak správně projedete touto křižovatkou? Někteří řidiči v této situaci překvapivě chybují. Právo oranžového majáku je totiž pěkný oříšek

Právo přednostní jízdy má jen malá část automobilů. Musí však svítit správným výstražným světlem, jehož umístění a použití podléhá pravidlům.

i Zdroj fotografie: Se souhlasem Bezpečné cesty
                   

Majáky, nebo-li výstražná světla. Ze začátku hlavně pomáhaly lodím, aby nenarazily na mělčinu, dnes jsou výstražná světla prakticky v každém oboru dopravy. V leteckém průmyslu, lodní a železniční dopravě, zemědělství, u složek IZS a dalších. Potkáváme je v denním provozu v různých barvách, která je zásadní pro předností právo jízdy.

Modrá a červená barva

Rozlišit barvu výstražného světla je základem, naštěstí jsou od sebe dost rozdílné. Pokud uvidíte modrou nebo modrou a červenou barvu výstražného světla, vozidlo má právo přednostní jízdy. Konkrétně takto se to píše v zákoně: „Řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré nebo modré a červené barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení.“

iZdroj fotografie: Depositphotos

Řidič takového vozidla pak musí dodržovat i náležité podmínky, aby neohrozil ostatní účastníky provozu a případně nezpůsobil svojí jízdou vážnou dopravní nehodu. Vozidlo nemusí používat zvukové zařízení, aby mělo přednost, stačí pouze majáky. V některých případech a oblastech je dokonce použití zvukového zařízení zakázáno.

Vozidla s právem přednosti

Vozidla, která mohou užívat dle zákona těchto výstražných zařízení (světlo modré nebo modré a červené barvy, včetně zvukového zařízení), která jim umožňují, právo přednostní jízdy jsou hlavně následující: poskytovatele zdravotnické záchranné služby, hasiči, policie (včetně obecní), vojenská policie, vězeňská služba, celní správa, vojenské záchranné útvary, poruchové služby plynárenských zařízení, vozidla Ministerstva vnitra používaná policií a označená podle zvláštního právního předpisu. 

iZdroj fotografie: Policie ČR

V zákoně se ještě píše o vozidlech důlní záchranné služby, Generální inspekce bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb. To jsou spíše výjimky, které běžně v provozu nepotkáte. V zákoně se píše i o tom, že zvukovým a světelným výstražným zařízením mohou být vybaveny i vozidla pro prezidenta republiky, předsedu Poslanecké sněmovny, předsedu Senátu, členy vlády a další. Mezi další vozidla se řadí také horská služba, poruchové služby energetických zařízení a dopravní podnik. 

Uvolnění cesty vozidlu s předností jízdy

V první řadě nepanikařit. Snažte se udělat dostatečnou mezeru pro průjezd tak, aby jste nikoho neohrozili. Pokud jste v koloně, měli byste automaticky tvořit uličku mezi auty. Kolikrát stačí přijet blíže ke kraji vozovky, případně se posunout více dopředu, aby i za vámi ostatní řidiči se mohli posunout. Někdy je třeba i jízdu zcela zastavit, například při jízdě na úzkých silnicích 3. třídy. Pokud uslyšíte/uvidíte blížící se vozidlo jako chodec, máte zakázáno vstupovat na přechod nebo do vozovky.

Oranžová světla

Během provozu se setkáváme i s vozidly, které právo přednostní jízdy nemají. Nedisponují světelným zařízením modré ani modré a červené barvy, ale mají výstražné světelné zařízení oranžové barvy. Tato barva světla nám pak říká, že se nejedná o vozidla s právem přednostní jízdy, ale o vozidla, která se snaží upozornit na možné riziko na silnici způsobené jejich pohybem. Takovými jsou například vozidla, která čistí silnice, sběr komunálního odpadu, vysokozdvižné vozíky, nadměrný náklad, doprovodné vozy kolon atd.

iZdroj fotografie: Se souhlasem Bezpečné cesty

Vozidlům označených oranžovým výstražným světlem umožníme jízdu nebo pracovní činnost tak, abychom neohrozili bezpečnost na pozemní komunikaci. Není však v povinnosti řidiče umožnit vozidlům se zvláštním výstražným světlem oranžové barvy přednostní průjezd. Řidiči vozidel užívajících zvláštní výstražné světlo oranžové barvy si nemohou přednostní jízdu vynucovat. V praxi to znamená, že zbytečně neblokujeme vozidla s oranžovým majákem, ale pokud nám to situace neumožňuje, chováme tak, aby byla zachována bezpečnost provozu.

Umístění výstražného světla

Oranžové výstražné světlo má být umístěno na nejvyšším bodě nástavby, tedy ideálně na střeše daného vozidla a v podélné střední rovině vozidla nebo přibližně symetricky po obou stranách této roviny. Nicméně platí, že doplňková zvláštní výstražná svítilna nesmí být umístěna níže jak 400 mm nad vozovkou. Výstražná světla je nutno na vozidle uspořádat v jedné řadě horizontálně tak, že horní hrana činné svítící plochy svítilen může přesahovat horní obrys vozidla nejvýše o svoji výšku.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Světlo oranžové barvy nemůže být doplněno zvláštním zvukovým výstražným zařízením. Více informací o umístění světel a jejich počtu je popsáno v příslušné vyhlášce. Pro nás jako účastníky provozu je asi nejdůležitější, že zvláštní výstražná světelná zařízení jsou umístěna na vozidle tak, aby vždy jedno bylo přímo viditelné z kteréhokoliv místa na vodorovné rovině 1 m nad vozovkou, vzdáleného 20 m od tohoto světelného zdroje.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Modré nebo modré a červené výstražné světlo, které je doplněno o výstražné zvukové zařízení, podléhá umístění na vozidle stejně jako oranžové světlo. Tedy má být viditelné z kteréhokoliv místa na vodorovné rovině 1 m nad vozovkou. Stejně jako u oranžového světla, platí i zde, že doplňková zvláštní výstražná světla nesmí být umístěna níže jak 400 mm nad vozovkou. Platí zde ale další výškové omezení a to, že svým nejvyšším bodem činné svítící plochy nesmí být výše než 1500 mm nad rovinou vozovky.

Při jaké činnosti jste vy použili oranžové výstražné světlo na vozidle?

Zdroj: Policie ČR, BESIP, Bezpečné cesty

Diskuze Vstoupit do diskuze
84 lidí právě čte
Autor článku

Michal Šimunek

Zobrazit další články