Co nám o stavu motoru napoví zapalovací svíčky a lze z nich vyčíst nějaké informace?

Vzhled či poškození zapalovacích svíček dokážou vypovědět mnoho o stavu vašeho motoru. Pokud to budete podceňovat, může vás to vyjít draho.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Zapalovací svíčka je nezbytnou součástí benzínového, tedy zážehového, motoru. Bez její funkce nebude umožněno zapálení směsi v motoru. Nejčastěji se umísťuje jedna svíčka na válec, ale jsou případy, kdy jsou svíčky v hlavě motoru dvě. Mezi asi nejznámější uživatele dvou svíček na válec je značka Alfa Romeo a její motory nesoucí označení Twin Spark. Jako zajímavost můžeme zmínit i Mercedes-Benz, který v modelu W210 E55 AMG používal taktéž dvě svíčky na válec.

Popis svíčky

Nás budou zajímat dvě části svíčky, které jsou umístěné v hlavě válce. Těmi jsou střední a boční elektroda. Na těchto dvou bodech lze zjistit, k jakému spalování dochází v daném motoru. Střední elektroda je umístěna v těle svíčky a okolo je izolátor. Na těle svíčky je pak závit, z něhož jde prodloužení a ve spodní části je vytvarováno do boční elektrody.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Mezi těmito dvěma body pak dochází k přeskočení jiskry, která zažehne směs v motoru. Pro každý typ motoru je výrobcem předepsaná jiná vzdálenost elektrod. Je tedy důležité při výměně svíčky dbát na označení výrobcem. V případě záměny může dojít ke zhoršení chodu motoru.

Náročné prostředí

Zapalovací svíčka pracuje v nelítostném prostředí. Jednak jsou na ni kladeny nároky na odolnost vůči tlakům, které vznikají zapálením směsi, dále pak jsou to požadavky na teplotu. Při zapálení směsi teplota prudce vzroste, následným otevřením výfukového ventilu se spalovací komora ochladí a následuje nasátí „studeného“ nového vzduchu. V tomto koloběhu pak musí ještě v přesně daných intervalech přeskočit jiskra, aby došlo k zapálení směsi. Tento cyklus se opakuje několikasetkrát za minutu podle toho, jaké motor točí otáčky.

Zabarvení elektrod a izolátoru

  1. Jemné cihlové zbarvení v okolí středové elektrody je známkou správné funkce svíčky i motoru. Zvětšující se vzdálenost mezi elektrodami upozorňuje na blížící se konec životnosti.
  2. Červenohnědé zbarvení značí přísady v palivu, které nesvědčí motoru. Svíčka může vynechávat nebo náhodně střílet mimo svůj zapalovací cyklus.
  3. Světle hnědé usazeniny značí většinou mnoho přísad v oleji nebo palivu. Také může znamenat celkově velké opotřebení motoru.
  4. Černé a „spečené“ elektrody značí samozápaly mimo zapalovací cyklus. Svíčka je při svém pracovním cyklu moc zahřátá a směs paliva je příliš chudá. Může za tím stát také nesprávný předstih, případně vadná recirkulace výfukových plynů.
  5. Křídově bílý izolátor a elektrody s místy i puchýřky značí přehřívání motoru, případně špatně dotaženou svíčku při instalaci. Svíčka nepracuje ve správném teplotním rozsahu.
  6. Mastná a černá elektroda včetně izolantu značí znečištění olejem. V takovém případě nejspíše rovněž dochází k jeho zvýšené spotřebě.
  7. Černé, matné usazeniny na elektrodě a izolantu – příčinou mohou být i příliš krátké jízdy autem. Může to však také značit slabý výboj ze zapalovací cívky.
  8. Černé nebo šedé skvrny na izolátoru nebo vnější elektrodě značí detonace. To znamená nežádoucí spalování způsobující tlakové rázy. Izolátor může být v některých případech i prasklý.

Na výše uvedených příkladech lze určit, zdali je váš motor v kondici nebo bude potřebovat v brzké době nějaký větší či menší servisní zákrok pro svou budoucí správnou funkci. Určitě nepodceňujte zbarvení svíček, můžete tak včas odhalit blížící se problém ještě předtím, než se plně projeví. Nezapomeňte na správnou volbu svíček, kterou doporučuje výrobce, a dodržujte interval výměn daných výrobcem.

A v jakém stavu jsou vaše svíčky?

Zdroj: YourMechanic

Diskuze Vstoupit do diskuze
77 lidí právě čte
Autor článku

Jaroslav Novčák

Zobrazit další články