Lpění na omezeních rychlosti snižuje pozornost | AutoŽivě