Neustále se zvyšující počet automobilů na elektrický pohon s sebou přináší kromě výhod spojených se snižováním emisí či spotřeby ropy také určité problémy a komplikace. Jedna z často diskutovaných potíží je spojena s nabíjením baterií do elektromobilů, neboť většina elektrických sítí není na takový odběr elektřiny v případě masivního rozmachu elektromobilů stavěna. Z tohoto důvodu se tak v současné době ve Velké Británii mluví o možnosti, že by v případě hrozícího přetížení elektrické sítě, měly energetické společnosti právo elektromobily od sítě dálkově odpojit.

ZDROJ FOTOGRAFIE: Pixabay.com

V případě problému by došlo k odpojení z nabíjení

V současné době nabití elektromobilů při zapojení do běžné zásuvky trvá přibližně jeden den. To je samozřejmě z praktického hlediska příliš dlouhá doba, a tak se doma elektromobily nabíjejí přes tak zvané wallboxy, které tuto dobu zkrátí na několik málo hodin. Nabíjení velkého množství elektromobilů ale i tak představuje velkou zátěž pro rozvodnou síť, která na takového zatížení nebyla projektována. I to je důvodem žádosti několika distribučních energetických společností, které se ve Velké Británii obrátily na energetický kontrolní úřad se žádostí o pravomoc v případě potíží elektromobily dálkově odpojit.

ZDROJ FOTOGRAFIE: Pixabay.com

V Česku zatím elektromobily problém nepředstavují
Tato pravomoc by měla být zajištěna instalací chytrých elektroměrů, které by v případě hrozícího přetížení elektrické sítě mohly automaticky odpojit zařízení, která mají velký okamžitý odběr, tedy například právě elektromobily, případně jejich odběr alespoň omezit. To by se mělo týkat například elektrického centrálního vytápění, které je pro stávající elektrickou síť také náročné. Pokud jde o situaci v České republice, distributoři se údajně k žádnému podobnému kroku na našem území nechystají, neboť vzhledem k malému počtu elektromobilů jejich nabíjení pro elektrickou síť žádné komplikace nepředstavuje.