„Během víkendu jsme se ještě jednou museli připomenout, že máme před sebou ještě dlouhou cestu, abychom získali ztracenou důvěru,“ řekl Mueller v pondělí. „Metody používané EUGT ve Spojených státech byly špatné, byly neetické a odporné. Je mi líto, že se Volkswagen podílel na této záležitosti jako jeden ze sponzorů EUGT. “

Bernd Osterloh , vedoucí výroby VW, šel ještě dále a řekl: „Hranice slušného a morálního chování byly jasně překročeny. Zdá se, že někteří ve společnosti VW ztratili své etické a morální zábrany.“

Volkswagen informoval, že se příští týden sejde výkonný výbor dozorčí rady s cílem zahájit interní vyšetřování a projednat způsoby, jak zajistit, aby v budoucnu nebyly financovány podobné neetické studie.

Původní zpráva se objevila minulý týden, když New York Times publikoval článek o tom, jak v roce 2014 organizace, nazvaná Evropská výzkumná skupina pro životní prostředí a zdraví v dopravním sektoru, použila opice ke studiu dopadu vdechování výfukových plynů na zdraví. Podle zprávy byly studie financována německými výrobci automobilů Volkswagen, Daimler a BMW. Německé noviny Stuttgarter-Zeitung později oznámily, že EUGT také prováděla testy na lidech.
Studie měla ukázat, že moderní dieselové motory jsou výrazně čistší, než byly dříve, a že emise ze spalování nafty již nezpůsobují vážné zdravotní problémy. Aby byl tento rozdíl prokázán, opice byly rozděleny do skupin a vystaveny buď zplodinám z moderních naftových motorů, nebo výfukovým plynům ze starších dieselových vozidel. Neexistují žádné důkazy, že by se k těmto experimentům propůjčily také lidské subjekty, ale i lidé údajně byli několik hodin byli vystaveni oxidu dusičitému, aby se zjistilo, jaký vliv mohou mít specifické znečišťující látky. Přestože v loňském roce byla činnost EUGT ukončena, metody, které organizace používala, rychle upoutaly pozornost skupin bojujících za lidská práva i práva zvířat.

Volkswagen není jedinou automobilkou, která pokusy odsoudila. Daimler vydal prohlášení, které říká: „Společnost Daimler ani netoleruje, ani nepodporuje neetické zacházení se zvířaty. Pokusy na zvířatech v tomto experimentu jsou zbytečné a odporné.“ BMW mezitím vydalo prohlášení, že „nevykonává žádné experimenty na zvířatech“ a že „skupina BMW se této studie nezúčastnila a distancuje se od ní“.