Vybíráme havarijní pojištění – na co se zaměřit?

Člověk nikdy neví, koho na silnici potká a na co bude muset zareagovat. Kromě toho, že někdo nabourá do vás, můžete nehodu způsobit i vy samotní, vozidlo mohou poškodit i živly nebo vandalové. Pokud škodu způsobí někdo vám, uhradí ji jeho pojišťovna, ale co když jste viníkem vy nebo je viník neznámý? Abyste nemuseli vše platit sami, je tu havarijní pojištění.

                   

Sjednání havarijního pojištění je dobrovolné

Každé vozidlo, se kterým chcete vyrazit na pozemní komunikace, musí mít ze zákona uzavřené povinné ručení, které jeho majitele chrání před škodami, které provozem svého vozidla způsobí někomu jinému. Může jít o škody na zdraví a životě, majetkové škody i ušlý zisk, chrání ho až do výše sjednaných pojistných limitů, jejichž minimální výše od letošního roku stoupla na 50 milionů korun.

Kromě povinného ručení si ale majitel vozidla může sjednat i další pojištění, jeho sjednání je dobrovolné a jde o havarijní pojištění. To se od povinného ručení liší zejména v tom, že se vztahuje na škody, které vzniknou na vašem autě, a to jak za vaší přítomnosti, tak mimo ni.

Kdy havarijko oceníte?

Havarijko, které se mnohdy ukrývá pod zkratkou HAV, se hodí například v okamžiku, kdy způsobíte dopravní nehodu. Škoda ve většině případů vznikne i vám, pokud nemáte havarijní pojištění, pak opravu vozidla hradíte ze svého. Není to ale jediná situace, při které vám může na vozidle vzniknout škoda, může k ní dojít i v důsledku:

  • Odcizení vozidla
  • Živelných katastrof jako je požár, povodeň, krupobití nebo pád stromu při vichřici
  • Střetu se zvěří
  • Pádu předmětu
  • Vandalismu
i

Na co si dát při sjednání HAV pozor?

Sjednání havarijního pojištění se od jiných pojištění nijak výrazně neliší, důležité je správně nastavit pojistná rizika. Jediný rozdíl spočívá v tom, že si nenastavujete pojistné limity, ale výši spoluúčasti, tedy částky, kterou se na škodě vy sami budete podílet.

Víte, že nejen havarijní pojištění si můžete sjednat na https://www.klik.cz/?

Zaměřeno na pojistná rizika

Pojistným rizikem se myslí situace, proti kterým se můžete pojistit. Když je řeč o havarijním pojištění, pak se jimi myslí zejména dopravní nehody, které jsou nejdražším pojistným rizikem, odcizení vozidla, vandalismus nebo poškození v důsledku živelné události, případně střetem se zvěří. Vybrat si můžete jen některá rizika, nebo vsadit na variantu all-risk, která kryje všechny.

Výši spoluúčasti nepodceňujte

Důležitým parametrem je u HAV spoluúčast, která udává částku, jakou se podílíte na úhradě škody, ovlivňuje ale také výši pojistného. Čím je vyšší spoluúčast, tím je pojistné nižší, na druhou stranu zaplatíte v případě pojistné události vyšší podíl. Setkat se můžete jak s nulovou spoluúčastí, tak spoluúčastí 5 % nebo 5 000 Kč, případně 10 % nebo 10 000 Kč (platí vyšší z nich).

Pozor si dejte i na výluky z pojištění

Při výběru havarijní pojistky se zajímejte i o situace, kdy pojišťovna nebude plnit, a to navzdory tomu, že máte havarijko sjednané. Nejčastější důvody jsou řízení pod vlivem alkoholu, jízda bez platné STK nebo jízda v zimě na letních pneumatikách, každá pojišťovna si ale výluky stanoví sama.

Diskuze Vstoupit do diskuze
123 lidí právě čte
Autor článku

Marek Motyčák

Zobrazit další články