Zadržení řidičského průkazu – kdy jej může policista chtít

Za jakých okolností vám opravdu smí policista zadržet řidičský průkaz?

Zadržení řidičského průkazu je jedním z oprávnění, která jsou svěřena policistům při silniční kontrole, má však svá pravidla.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Pokud je vám strážníkem zadržen řidičský průkaz, znamená to, že do doby, než je vám opět navrácen, nesmíte usednout za volant motorového vozidla. Do rukou se vám však nemusí dostat automaticky, policista totiž váš doklad postoupí obecnímu úřadu, který rozhodne o tom, zda vám bude vrácen. Řidičák vám však může být zadržen jen ze zákonných důvodů.
Může v tom být alkohol nebo drogy

Jedním ze zákonných důvodů, za nichž vám může být zadržen řidičský průkaz je důvodné podezření z požití alkoholu či jiné návykové látky, stejně jako usednutí za volant bezprostředně po užití takovýchto látek. V takovémto případě mají policisté právo (nikoliv povinnost) vám doklad zadržet, aby vám tak zabránili v další jízdě a následném ohrožování ostatních účastníků silničního provozu.

Dle zákona § 118a o Zabránění v jízdě ve spojitosti s požitím alkoholu / drog:

  • c) je podezřelý, že požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku během jízdy,
  • d) je podezřelý, že řídil motorové vozidlo bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy ještě byl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
  • e) se přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. f) odmítl podrobit vyšetření podle zvláštního právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem,
  • f) se přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. g) odmítl podrobit vyšetření podle zvláštního právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou,

iZdroj fotografie: Unsplash

Pokud vyrazíte na silnici posilněni alkoholem, může vám policista zadržet řidičský průkaz.

Ve spojitosti s alkoholem vám může policista zadržet průkaz také proto, že se po výzvě odmítnete podrobit odbornému vyšetření na prokázání přítomnosti alkoholu v těle. Stejné podmínky platí pro odmítnutí testů na přítomnost jiných návykových látek. To se vztahuje až na situace, kdy se nepodrobíte odběru biologického vzorku, tedy zkoumání krve zdravotníkem.

Zadržení ve spojitosti s dopravní nehodou

Pokud jste podezřelí z toho, že jste bezprostředně před silniční kontrolou zavinili dopravní nehodu, při níž byl někdo těžce zraněn nebo dokonce zemřel, může vám policista také zadržet doklad. To samé platí, pokud jste ujeli z místa nehody, na níž jste se účastnili, kterou jste měli oznámit policii a neučinili tak. U druhého scénáře však policista nebude vždy zkoumat vaše zavinění nebo způsobilost nadále řídit vozidlo.

Dle zákona § 118a o Zabránění v jízdě ve spojitosti s dopravní nehodou:

  • a) je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví,
  • b) ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl povinen oznámit policii podle § 47 odst. 3 písm. b),

iZdroj fotografie: Unsplash

V některých případech musíte dopravní nehodu nahlásit nebo u ní pomoci.

Nemohli jste řídit ani předtím

Jedním z posledních důvodů, proč by vám mohla hlídka odebrat řidičský průkaz je skutečnost, že jste neměli oprávnění řídit danou kategorii motorových vozidel. Blízko je tomu i situace, kdy jste ani nemohli za volant usednout, což je poslední zákonný důvod pro zadržení dokladu. Jedná se o porušení trestu uloženého soudem nebo správním orgánem, kterým vám bylo zakázáno řízení motorových vozidel.

Dle zákona § 118a o Zabránění v jízdě ve spojitosti se zákazem řízení:

  • g) řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel,
  • h) řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.
Diskuze Vstoupit do diskuze
149 lidí právě čte
Zobrazit další články
ArmádníZpravodaj.cz
Disney bomba inspirovaná animovaným filmem byla poháněná raketami. Uměla prorážet i betonové bunkry
Události247.cz
Nepřehledné a pořád se mění! Lidé mají v opatřeních proti covidu chaos
VědaŽivě.cz
Pandemie covid-19: Jaké by bylo být jediným člověkem na planetě, který je zcela imunní?
adbz.cz
Sázení zeleniny v lednu je správný krok pro velkou úrodu, apelují zahrádkáři. Teď je ideální čas začít