Za palubní kameru vysokou pokutu: I tak to chodí v zahraničí

                   

Palubní kamera je v posledních letech stále větším ternem. Její cena se rok od roku snižuje a funkce se stále zlepšují. Její užívání si řidiči náramně pochvalují. V případě neshod při řešení dopravních nehod, slouží jako zásadní pomocník při dokazování pravdy. Za další výhody lze považovat:

  • Noční vidění
  • Varování před radary
  • Automatické přemazávání starších záznamů

V létě, tedy v době dovolených bychom se však měli mít na pozoru, pokud cestujeme do zahraničí. Stále totiž existují země, kde užívání palubní kamery není zcela legislativně povoleno, a v případě nerespektování těchto pravidel řidiči hrozí vysoká pokuta. Najdou se rovněž země, kde není dovoleno ji ani vlastnit, natož užívat.

iZDROJ FOTOGRAFIE: Pixabay.com

Úplné zveřejnění záznamů povoleno není ani v Česku

Obecně je možné palubní kameru vlastnit a užívat zcela legálně. Je však vhodné doplnit, že pokud se chystáte záznam z Vaší kamery zveřejnit např. na internetu, budete muset rozmazat obličeje osob v záběru a také státní poznávací značky takovým způsobem, aby nebyly identifikovatelné.

Přesně takto je to nestaveno v řadě dalších evropských zemí jako je Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Gruzie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Island, Litva, Lotyšsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Nizozemsko, Norsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Turecko a Velká Británie s tím, že zde musí být dodržena pravidla:

  • Rozmazání státních poznávacích značek a obličejů osob v záběru
  • Palubní kamera nesmí překážet ve výhledu řidiče vozidla

Najdou se ovšem státy, kde si své soukromí náležitě chrání ve smyslu zákazu pořizování jakéhokoliv audio záznamu, a my bychom tedy měli při vlastnění palubní kamery zbystřit.

iZDROJ FOTOGRAFIE: Pixabay.com

U našich sousedů je to tzv. „OK“

Začněme naším úhlavním sousedem, tedy Slovenskem. Zde je možné natáčet kamerou bez omezení. V případě zveřejnění nesmí být osoby na záznamu, jakkoliv identifikovatelné, a to včetně jejich chování.

Polsko je na tom podobně jako Česká republika včetně zamazání státních značek a obličejů osob v případě zveřejnění záznamu. Dále v Německu platí legislativa poněkud zmatečně. Záznam pořizovat smíte, ovšem ne nepřetržitě 24 hodin denně. Slovo zmatečně je užito záměrně, neboť bylo v minulosti při několika soudních procesech akceptováno několik takovýchto nepřetržitých záznamů právě jako důkazní materiál.

V Rakousku je užívání rovněž dovoleno, ale svoje nahrávací zařízení musíte přihlásit na patřičném úřadě. Dle vyjádření tamního autoklubu ÖAMTC, však toto pravidlo platí pouze pro instalované kamery snímající silnice a veřejný prostor, nikoliv tedy pro palubní kamery. Ty mají zákaz zveřejňování, takže zde narážíme na ochranu osobních údajů a tedy na to, že taková kamera nám je v podstatě k ničemu. Navíc se objevují i informace o tom, že jenom za její existenci, pokud je zapnutá, může padnout pokuta.

Tady už padají pokuty

Např. ale v takovém Portugalsku je ilegální palubní kameru vůbec vlastnit, a to stejné platí rovněž v Lucembursku. Odlišně je tomu potom ve Švýcarsku, kde pořizování záznamu povoleno je, ale za předpokladu, že k nahrávání máte pádný důvod a za podmínky, že s nahrávkou budou všechny osoby v záběru souhlasit.

Pořizování záznamu je dále povoleno také v Belgii a Francii. V případě však, že byste chtěli záznam zveřejnit na internetu či prostřednictvím jiného kanálu, tak to již povolené není.

Diskuze Vstoupit do diskuze
125 lidí právě čte
Autor článku

Daniel Hamžík

Zobrazit další články