EU tvrdě na řidiče: Největší změna řidičských průkazů v historii. Dotkne se i vás, nikdo neuteče. Co udělat, až poté sednete do auta?

Pozor na dovolené. Díky Evropské unii bude vědět každý polský policajt o každém všechno, s pokutami se roztrhne pytel.

i Zdroj fotografie: Policie ČR
                   

Neunikne nikdo. A vlastně se divím, že to trvalo tak dlouho. Možná, že dokud EU neřešila finance tak jako teď, nikoho pokuty nezajímaly. To se ale mění. Řidiči, kteří jezdí do zahraničí, nemohou spoléhat na to, že při spáchání přestupku si je pokuta nakonec nenajde i doma. Evropská unie se totiž připravuje na zásadní změny v oblasti řidičských průkazů a přeshraničního vymáhání pokut.

EU zase myslí na naše dobro, proto chce vybírat více pokut

To vše „má za cíl zvýšit bezpečnost silničního provozu napříč členskými státy“. Ale hloupost, podle mě tu je cíl jediný, vybrat z lidí co nejvíce peněz. Změny zahrnují zavedení digitálních řidičských průkazů, přísnější podmínky pro začínající řidiče a zpřísnění zákazu řízení motorového vozidla. Přijetí těchto opatření představuje „významný krok k modernizaci a harmonizaci dopravních předpisů v celé Evropě“.

iZdroj fotografie: Policie ČR

Jinak řečeno o nás budou vědět díky digitálnímu propojení všichni všechno, z EU se stane dokonalý Velký bratr. Jedním z nejvýznamnějších návrhů je zavedení digitálních řidičských průkazů jako součásti evropské peněženky s digitální identitou. Tento krok je součástí širší iniciativy na modernizaci a digitalizaci správy identit a dokumentů. Mobilní řidičský průkaz bude moci být uložen v aplikaci v telefonu. To usnadní jeho kontrolu a sníží administrativní zátěž spojenou s tradičními fyzickými dokumenty.

„Všem bych jim sebral papíry,“ říká policista nad záběry z kolony na D8. Řidiči se otáčí do protisměru a vrací se na sjezd

Dejme tomu, ale propojení na centrální registry způsobí, že o vás bude vědět všechno kdejaký policajt někde na břehu atlantického oceánu. Co dál se na nás chystá? Nová pravidla také zavádějí přísnější podmínky pro začínající řidiče. Evropští zákonodárci navrhují, aby mladí řidiči mohli získat řidičský průkaz již ve věku 17 let. Dobře, to u nás už máme. Ale s tím, že budou muset řídit pod dohledem zkušeného řidiče. Znovu, pro nás žádný problém.

Všichni jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější. Mládí vzad

Mladý řidič by po dosažení 18 let mohl začít řídit samostatně, avšak během prvních dvou let by podléhal přísnějším pravidlům a omezením. To by mělo zahrnovat například nižší toleranci při porušení předpisů. Nevím, budeme měřit každému jiným dílem? Dalším z nových prvků je používání sebehodnocení jako filtru v kontextu lékařských prohlídek způsobilosti řidiče. Toto opatření má zajistit, že řidiči budou pravidelně sami posuzovat svou fyzickou a psychickou způsobilost k řízení. Jistě, už vidím notorického porušovače pravidel, jak sám sebe označí.

iZdroj fotografie: Policie ČR

Třeba za nezpůsobilého a psychicky nevyrovnaného. Nebo že člověk, který nevidí na pět metrů, ale potřebuje auto k práci sám sebe udá za zdravotní hendikep. Pojďme ale k penězům, tedy k pokutám. Jedním z klíčových pilířů nového legislativního balíčku je zjednodušení přeshraničního vymáhání pokut. V současnosti je vymáhání pokut za dopravní delikty spáchané v jiných členských státech EU často komplikované a neefektivní.

Empty gas station at night

Evropská unie zavede nové palivo? Ne všechna auta jej budou moci využít

Nová pravidla mají za cíl tuto situaci změnit a zajistit, aby pokuty byly vymáhány efektivně a spravedlivě bez ohledu na zemi, kde byl přestupek spáchán. Nevím, jak moc to bude efektivnější než teď, za mne už to funguje. Obálky z Německa k výzvě úhrady pokuty za překročení rychlosti mi chodí už teď. Součástí návrhu je také rozšíření seznamu deliktů, za které bude možné pokuty vymáhat přeshraničně. Kromě již zahrnutých přestupků, jako je překročení povolené rychlosti a špatné parkování, se nově přidávají například nedodržení pravidel přejezdu přes železniční přejezdy a útěk z místa nehody.

Zákaz řízení někde na konci světa? Nebudete řídit ani doma

Rozšíření má zajistit, že řidiči budou více dbát na dodržování pravidel, a to i při cestování do zahraničí. K tomu asi nemám co říct. Co myslíte vy? V komentářích pod článkem je prostor vyjádřit se k tématu. Dalším důležitým opatřením je zavedení pojmu „dotyčná osoba“. To má zjednodušit identifikaci majitele vozidla nebo řidiče, který přestupek spáchal. Nová pravidla mají zajistit, aby byla informace o dopravních deliktech doručena na správné místo a aby bylo možné pokuty efektivně vymáhat.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Shrnutí změn

  • Sladí se technické prvky digitálních řidičských průkazů s revizí nařízení o digitální identitě (eIDAS).
  • Stanoví se podrobnější pokyny pro vyhodnocování bezpečnosti na silnicích.
  • Upřesní se požadavky na doprovázející osobu (v systému řízení vozidla s doprovodem).
  • Přeformulují se podmínky zkušební lhůty s ohledem na pravomoci členských států a zavedenou praxi (včetně ČR).
  • Zachová se možnost zkrátit platnost řidičských průkazů seniorům a důchodcům.
  • Zavede se jasnější přehled o kontrole fyzické a duševní způsobilosti před vydáním a obnovením řidičského průkazu (v praxi budou zohledněny různé systémy vyvinuté v členských státech EU včetně ČR).

Je to důležité pro zajištění spravedlivého a jednotného přístupu k dopravním přestupkům v celé EU. Prostě je třeba najít toho, kdo to nakonec všechno zaplatí. Nedivil bych se, kdyby to ve výsledku všechno spadlo na majitele vozidla. Nový legislativní balíček také obsahuje návrh na zpřísnění zákazu řízení motorového vozidla. Tady pozor. Podle nových pravidel by zákaz vydaný v jakémkoli členském státě EU automaticky platil i ve všech ostatních členských státech.

Co tedy udělat? Nastudovat zahraniční dopravní předpisy

To znamená, že řidič, kterému bylo zakázáno řídit například ve Francii, nebude moci řídit ani v žádné jiné zemi EU. Má to zajistit, že řidiči, kteří porušují pravidla, nebudou moci jednoduše unikat trestu tím, že se přesunou do jiné země. Vidím to ale také tak, že ten, kdo poruší předpisy třeba někde na dovolené, ani o tom nebude vědět, může dostat zákaz řízení i na doma. Implementace těchto opatření bude vyžadovat spolupráci mezi členskými státy a přizpůsobení jejich národních právních rámců. Teď je vše ve fázi komunikace, příprav a schvalování. Tak uvidíme, co z toho nakonec bude a od kdy.

Myslí to s námi EU dobře?

Zdroj: EU
Diskuze Vstoupit do diskuze
115 lidí právě čte
Autor článku

Ondřej Komárek

Polovinu svého života strávil ve Velké Británii, kde psal 12 let pro přední automobilová média jako Autocar, Carwow a TopGear. Nyní přináší svůj jedinečný pohled do AutoŽivě. Aktivně se účastní amatérských závodů a předtím, než se stal novinářem, pracoval na vývoji závodních motorů.

Zobrazit další články