Co ve skutečnosti vyjadřuje oktanové číslo u benzínu?

Rozdíl mezi vyšším a nižším oktanovým číslem nemusí být na první pohled znát. Ve skutečnosti však hraje důležitou roli.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Každý řidič by chtěl do svého vozu tankovat jenom to nejkvalitnější palivo. Je to jedna z hlavních podmínek, které je třeba dodržovat pro správnou funkci celého složitého systému automobilu. Pojem oktanové číslo se řeší právě v této souvislosti. Většina lidí si tento název spojuje s kvalitou používaného automobilového benzínu.

Co znamená oktanové číslo?

Pojem oktanové číslo se objevil už v roce 1927, kdy byl nejpoužívanější benzín maximálně s 60 nebo 70 oktany. Toto číslo je veličina, které vyjadřuje odolnost paliva (ve směsi se vzduchem) proti samozápalu při kompresi v motoru.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Jedná se o jev, kdy se před přeskočením jiskry směs samovolně vznítí a dojde k nekontrolované explozi (detonaci). Poté se náhle uvolní velké množství tepla a rychlost spalování se rapidně zvýší.  Následně dochází k velkému lokálnímu ohřevu válců, pístů a ventilů, což může způsobit jejich trvalé poškození. Čím vyšší je kompresní poměr motoru, tím vyšší musí být oktanové číslo požadovaného paliva.

Kvalita paliva v závislosti na oktanovém čísle

Obecně platí, že benzín s oktanovým číslem 100 je velmi odolný proti detonaci (samovznícení). Tuto odolnost způsobuje struktura uhlíku s relativně malým počtem volných atomů vodíku. Naproti tomu kdyby měl benzín oktanové číslo 0, byl by velmi náchylný na samovznícení kvůli dlouhé struktuře s mnoha volnými atomy vodíku. Z toho lze vyvodit jednoduchý závěr, a sice že čím vyšší oktanové číslo, tím kvalitnější palivo.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Oktanové číslo bývá obvykle označeno třemi písmeny RON, což je zkratka pro Research Octane Number (výzkumné oktanové číslo). Stanovuje se pro každý motor zvlášť v závislosti na jeho kompresi. Toto číslo nemá nic společného s čistotou benzínu, jak se někdo mylně domnívá.

Může mít oktanové číslo vliv na výkon motoru?

Odpověď je jednoduchá – ano. Všechny moderní zážehové motory jsou vybaveny snímačem klepání, který při detekci detonačního spalování pomocí řídicí elektroniky zmenší úhel zapalování a v případě potřeby také množství paliva dodávaného do motoru. V praxi to znamená, že pokud nalijete benzín s oktanovým číslem 98 nebo 100, do automobilu, který pro který je určen 95oktanový benzín, zvýší se úhel předzápalu a o několik procent i výkon motoru.

iZdroj fotografie: Depositphotos
.

Na druhou stranu pokud do sportovního vozu, který má motor s vysokou kompresí, a vyžaduje benzín s vyšším oktanovým číslem, nalijete palivo s nižším číslem, řídicí elektronika sníží úhel zapalování a navíc i klesne výkon motoru.

Zdroj: AutoCar

Diskuze Vstoupit do diskuze
99 lidí právě čte
Autor článku

Jaroslav Novčák

Zobrazit další články