Jak moc ekologické jsou elektromobily v ČR? Vypátrali jsme odpověď z ministerstva. Je to lež do vlastní kapsy

20 let je už poměrně dlouhá doba na to, abychom se mohli ohlédnout a případně bilancovat. Přes všechna nepopiratelná zlepšení však jeden problém s elektromobily přetrvává.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Od vstupu České republiky do Evropské unie uplynulo právě 20 let, a je tak zřejmě nejlepší doba na malou rekapitulaci. Ekonomiku nechme raději ekonomům, s jejími výkyvy a Německem (coby naším největším obchodním partnerem) v recesi bychom se zřejmě pozitivních momentů dost nahledali. V oboru životního prostředí jsou však změny podstatně průkaznější, alespoň to tvrdí Ministerstvo životního prostředí. Ale co elektromobily? Pojďme se na to podívat společně.

Čistší voda i čistší vzduch jako neoddiskutovatelný fakt

Jak se dá dočíst na webu ministerstva: „Dvacet let v Evropské unii v oblasti ochrany životního prostředí přineslo nám všem zásadní proměnu. Bez nadsázky díky tomu dýcháme čistší vzduch a pijeme čistší vodu. Zvládli jsme zásadně zlepšit čištění odpadních vod, a to především v menších obcích. V důsledku modernizace kanalizací a čistíren jsme podstatně zlepšili stav našich řek. Díky společným evropským pravidlům pokleslo množství emisí škodlivých látek z průmyslu i velké energetiky,“ vypočítává ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

iZdroj fotografie: Depositphotos

Kolik nabíječek nahradí jednu obyčejnou benzinku? Experti to spočítali, číslo je skandální

Když odhlédneme od vcelku pochopitelných, poněkud vzletných formulací, je třeba uznat, že zejména v oblasti čistoty vod a ovzduší jsme opravdu udělali několik mílových kroků. Zmizely inverzní mlhy plné toxických částic, které ještě v porevolučních dobách trápily zejména severočeské a západočeské uhelné regiony. Zmizely od pohledu znečištěné řeky, do nichž po celém jejich toku vesele odcházely odpady z měst, často nepříliš čištěné. Ostatně, přesně to uvádí i ministerstvo:

„Další zlepšení kvality ovzduší přinesly emisní stropy pro spalovací zařízení a přijetí systému tzv. nejlepší dostupné techniky (BAT). To v praxi znamená kombinaci nejmodernějších technologií a přísné kontroly jejich ekologických dopadů. Evropský systém NATURA 2000 rozšířil v České republice především síť velkoplošných chráněných území. Dále se rozvoje dočkaly také obnovitelné zdroje energie, třídění a využívání odpadu nebo likvidace černých skládek, stejně jako nízkoemisní hromadná doprava.“

Elektromobily čeká ještě dlouhá cesta, jejich zdroje také

V souvislosti s čistotou ovzduší je však třeba připomínat jednu skutečnost. A sice že s masivním nárůstem ojetých automobilů na českých silnicích se také neustále zvyšuje jejich stáří. Což je, s ohledem na nízkou kupní sílu obyvatelstva, vcelku pochopitelné. Proto se tak často na silnicích setkáváme s dieselovými motory různého stáří a čistoty výfukových plynů, které jsou již v západní Evropě často obtížně provozovatelné – a tak končí u nás. A pochopitelně nejen u nás.

Tohle přesně nás čeká: Čína porazila celý svět v oblasti elektromobilů, Evropa je v ohrožení

Všechny ty Mondea TDCi, Passaty nebo Golfy TDI a další se tak postupně dostávají z evropských měst do těch českých, aby tady přispívaly – ke zhoršení životního prostředí. Zajímavý paradox. A v poslední době tak silně vyzdvihované elektromobily jezdí v České republice (jež má v energetickém mixu 53 % z fosilních zdrojů, nejčastěji uhlí) minimálně z jedné poloviny na uhlí, pokud jsou napájené z veřejné sítě a tato nemá čistě zelené, ekologické zdroje.

20 let ochrany životního prostředí v EU v číslech

 • Téměř polovina vodních toků (48,6 %) byla v roce 2003 v kategorii velmi nebo silně znečištěné. Do roku 2023 tento podíl poklesl na třetinu (32 %).
 • Počet čistíren odpadních vod se od r. 2004 zvýšil téměř o 50 %.
 • Těžba uhlí se snížila o 34 %.
 • V roce 2005 překračovaly imisní limity toxického a silně karcinogenního benzo(a)pyrenu na 35,4 % území. V roce 2022 na 1,7 %. Důvodem je především konec vytápění nekvalitním hnědým uhlí v neekologických kotlích.
 • Emise pevných částic (PM) se snížily o 20 %.
 • Emise skleníkových plynů od roku 2004 klesly o 23 % navzdory téměř trojnásobnému růstu HDP.
 • Podíl energie z obnovitelných zdrojů na primárních energetických zdrojích v ČR se zvýšil z 2,9 % v roce 2004 na 18,2 % v roce 2022.
 • Využití komunálních odpadů vzrostlo z 29 % v roce 2009 na 53 % v roce 2022.
 • Podíl obyvatel napojených na kanalizaci dosáhl v roce 2022 87,3 % (v roce 2004 77,9 %).
 • Plocha přirozené obnovy dlouhodobě stoupá. Její rozloha se zvýšila z 3,4 tis. ha v roce 2000 až na rekordních 10,1 tis. ha (růst o 197 %) v roce 2022 a její podíl na celkové ploše obnovy lesů v tomto roce dosáhl 20,2 %.
 • Podíl občanů spokojených se stavem životního prostředí se zvýšil z 45 % na 78 %.

 

Energetický mix je hlavním limitem ekologického přínosu EV

Domnívat se, že elektromobily tuto neutěšenou situaci vyřeší jako mávnutím proutku, je tedy mýlka hned ve dvou momentech: tím prvním je fakt, že než dojde k opravdové, zásadní výměně vozů se spalovacími motory za elektromobily, potrvá to minimálně desítku let, pokud ne citelně více. Tím druhým faktem je pak skutečnost, že dokud se nijak zásadně nezmění podíl elektřiny z uhlí na celkovém energetickém mixu České republiky, budou i mnohé elektromobily jezdit „na uhlí“.

Expert potvrdil: Nulové emise elektromobilů jsou lží. Ve střední Evropě jsou EV horší než benzín nebo nafta

Jak to vnímáte vy? Zlepší elektromobily životní prostředí v ČR? Dejte nám vědět do diskuse pod článkem, děkujeme!

Zlepší elektromobily životní prostředí v ČR?

Zdroj: MŽP
Diskuze Vstoupit do diskuze
67 lidí právě čte
Autor článku

Michal Sztolár

Absolvent strojírenské technologie se již od mládí let zajímal o vše, co má čtyři a více kol. Na střední škole uspěl v celostátním kole SOČ s vlastním designem automobilu v systému CAD, od té doby se problematice aut věnuje na denní bázi. S dlouholetou praxí u jednoho z prodejců automobilů mu rukama prošlo nespočet různých typů automobilů, včetně několika opravdových unikátů. Specializuje se na automotive jako výrobní obor, marketing automobilů stejně jako na aktuální přechod k elektromobilitě.

Zobrazit další články