O tom, že jsou elektromobily ekologické, nám lhali: Pravda vyplavala na povrch, tohle se Evropské unii líbit nebude

Vliv automobilové dopravy na člověka nelze vyčíslit pouze počty nehod, zraněními či úmrtími. Její dopady jsou nepoměrně širší a ve svém důsledku výrazně závažnější.

i Zdroj fotografie: Policie ČR
                   

Elektromobily slibují čistší vzduch a menší znečištění klimatu. Taková je realita, a takové jsou především sliby politiků a kapitánů byznysu. Kteří (více či méně zoufale) potřebují nastartovat masové prodeje elektromobilů a postupné nahrazení spalovacích motorů automobily napájenými z baterií. Nová, rozsáhlá studie britských expertů však naznačuje, že dokonce i kdyby na světě jezdily jenom elektromobily, budou přesto stále existovat některé z nejničivějších dopadů automobilů a automobilové infrastruktury. Pojďme se na to podívat společně.

Celkový pohled na škody způsobené automobily

V moderním světě se kolem nás pohybují zhruba 2 miliardy motorových vozidel, z nichž 65 procent jsou automobily. Jednoduchým přepočtem to činí 16 automobilů na 100 lidí, ale míra vlastnictví automobilů je mnohem vyšší v bohatších průmyslově vyspělých zemích, kde automobily dávají tvar městům a určují vzorce každodenního života. Tak masivní flotila vyžaduje značné (a pravidelné) investice do silnic a dálnic, parkovišť, průzkumu ropy a výroby paliva, těžby a výroby kovů, pojištění a mnoha dalšího.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Všechny tyto činnosti si vybírají pravidelné náklady ve formě úmrtí a zranění a také emisí skleníkových plynů, jež způsobují změnu klimatu. Komplexní přehled publikovaný minulý měsíc poskytuje materii toho, co autoři nazývají „poškozování automobilem“, a to v odhadovaných celosvětových počtech úmrtí, zranění, nemocí a dalších neštěstí v průběhu automobilové historie. Proč tomu tak vlastně je? Proč se jeden z nejúžasnějších vynálezů lidstva stává i současně nástrojem nemálo smrtícím?

Upřednostňujeme rychlost a pohodlí – a nevnímáme důsledky

Odpověď je složitá. Částečně proto, že systém „upřednostňuje rychlost před bezpečností“. Neboli, jak uvedli autoři, jsou motorová vozidla zodpovědná za jedno z 34 úmrtí – nebo 1,7 milionu lidí celkem. Rok co rok, a to buď přímo, nebo znečištěním. „Je to docela ponurá práce,“ konstatoval hlavní autor Patrick Miner z University of Edinburgh, jehož dizertační práce se zaměřuje na to, jak automobilová kultura ovlivňuje využívání městské půdy.

Radary umí mnohem víc než jen zaznamenat překročení rychlosti. Za co všechno můžete být potrestáni? Kompletní seznam

Minerovi trvalo dva a půl roku, než prozkoumal zhruba 400 dokumentů pokrývajících vše od znečištění hlukem přes kumulativní úmrtí (60 milionů až 80 milionů), zranění (2 miliardy) až po 35procentní podíl ropy na historických fosilních palivech. To jsou však navíc konzervativní odhady, píše on a jeho spoluautoři. Motivace pro studii vyplynula z jednoduché potřeby, řekl Miner. 

Když totiž mluvíte s vrstevníky nebo politiky o násilí takříkajíc zabudovaném do dopravního systému, „je užitečné mít jeden dokument, na který můžete všechny zainteresované strany upozornit“, místo desítek jiných dokumentů v mnoha oborech. „To byl impuls pro tuto studii,“ dodal Miner.

Výsledky studie vlivu automobilů na člověka

  • V roce 2019 se pohybovalo 43 procent lidí, kteří byli usmrceni motorovými vozidly, pěšky, na invalidním vozíku nebo na kole. Motorová vozidla usmrtí denně více než 700 dětí. K úmrtím v dopravě dochází nejčastěji v Africe a jihovýchodní Asii. V USA a Brazílii nehody neúměrně zabíjejí černochy a domorodé obyvatelstvo.
  • U SUV, která celosvětově tvoří téměř polovinu prodeje aut, je osmkrát pravděpodobnější, že usmrtí dítě, než u jiných aut.
  • Znečištění ovzduší související s dopravou souvisí s oběhovými a srdečními chorobami, rakovinou plic, astmatem a podle citované studie „akutními infekcemi dolních cest dýchacích u dětí“.
  • Mezi další potíže související s automobily patří řízení v opilosti, střelba při jízdě autem, otrava oxidem uhelnatým a v USA dopravní zastávky, které „jsou prostředím pro policejní násilí proti černochům a latinoameričanům“, píší.
  • Zajištění přístupu k ropě hrálo hlavní roli ve čtvrtině až polovině válek mezi státy od roku 1973.
  • Elektromobil, průkopník energetického přechodu, „neřeší většinu škod“, píší, včetně nehod, sedavého cestování, nerovnosti a měst navržených spíše pro auta než pro lidi.

Elektromobily hlavní problémy spojené s auty nevyřeší

Elektromobily sice způsobují menší znečištění skleníkovými plyny než spalovací auta, ale jinak opakují všechna negativa klasických vozidel se spalovacími motory, pokud jde o souhrnná nebezpečí malého rozsahu. Autoři uvádí, že výměna benzínu za baterie nemění to, jak moc se města musí přizpůsobovat, aby se do nich auta vešla, ani to, jak auta zabíjejí lidi. Přestože jejich výfuky nevypouští oxid uhelnatý, jsou často těžší než jejich spalovací protějšky, což znamená větší znečištění jemnými částicemi z pneumatik na dálnicích.

SUV jsou nebezpečné pro chodce. EU kvůli tomu zvažuje zákaz vjezdu do měst

Navzdory snahám o zlepšení je však před námi ještě velmi dlouhá cesta: úmrtnost chodců v roce 2022 dosáhla 41letého maxima. A více než polovina výdajů z roku 2021 v investicích do infrastruktury a pracovních míst směřuje na rozšiřování dálnic. Což je v přímém kontrastu s pouhými 20 procenty na veřejnou dopravu a železnici, podle nedávné analýzy organizace Transportation for America.

I změna v popisu nehody může pomoci

A projevuje se to i v popisu nehod. Přestaňme říkat „Člověk byl sražen autem“, popisuje Sheller. Pojmenujme to přesněji: „Řidič narazil do cyklisty a zabil ho.“ Buďme konkrétní, personifikujme. EU se to samozřejmě líbit asi nebude. To, že se ukazuje, že tlak na běžné občany nedává v rámci ekologie smysl. Možná si víc uvědomíme, jak vypadá odvrácená strana automobilismu a daň, kterou za individuální mobilitu a pohodlí platíme. Mimochodem, jak to vnímáte vy? Také máte pocit, že jsou auta protežována na úkor ostatních druhů dopravy?

Nejsme tak trochu obětí automobilové dopravy?

Diskuze Vstoupit do diskuze
150 lidí právě čte
Autor článku

Michal Sztolár

Absolvent strojírenské technologie se již od mládí let zajímal o vše, co má čtyři a více kol. Na střední škole uspěl v celostátním kole SOČ s vlastním designem automobilu v systému CAD, od té doby se problematice aut věnuje na denní bázi. S dlouholetou praxí u jednoho z prodejců automobilů mu rukama prošlo nespočet různých typů automobilů, včetně několika opravdových unikátů. Specializuje se na automotive jako výrobní obor, marketing automobilů stejně jako na aktuální přechod k elektromobilitě.

Zobrazit další články