Extrémně komplikovaný test křižovatky s různými druhy značek, semafory a šipkami: Rozluštíte ji? Odevzdejte řidičák, pokud ne

Co má řidič respektovat, když je na křižovatce semafor, klasická značka a dočasné svislé značení? Pravidlo pravé ruky věc komplikuje.

i Zdroj fotografie: AutoŽivě
                   

Dopravní situace, která je snad jakákoli, jen ne jednoduchá. Rozhodně se nejedná o na první pohled přehlednou a jednoduchou křižovatku se snadnou navigací a přehledným dopravním značením. Určitě ne pro začínající řidiče, nebo naopak motoristy, kteří už po letech zapomněli na část pravidel silničního provozu. Některé křižovatky jsou pro motoristy relativně obtížně pochopitelné. Například jde-li o křížení, kde hlavní komunikace mění směr. Nebo kde chybí svislé dopravní značení.

Kombinace různých typů značení a signalizací řidiče plete

Ovšem skutečným oříškem může být křižovatka, která je ovlivněna dočasným značením souvisejícím například s opravami vozovky, stavbou a podobně. Jako je ta, co máme na grafice. Pro extrémně pečlivé čtenáře se smyslem pro detail jde o nákres situace, ne věrné zobrazení. Počítejme, že bílé a červené vozidlo stojí na semaforu, kde je také červená. Byť ten není na obrázku, stejně jako jiné podrobnosti, zobrazen. Stejně jako semafor, na kterém by svítilo zelené světlo pro zelené auto.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Jde o křižovatku s pevným svislým dopravním značením. K tomu jsou zde světelné signály, semafor. Navíc je křižovatka označena dočasným svislým značením, na jejím okraji totiž probíhají stavební práce. Pokud se objeví tento typ dopravní situace v otázkách autoškol, nemusí jít o chyták, a přesto asi jen část respondentů odpoví správně. V testu by asi byla otázka formulována s dotazem, jak se zachová řidič modrého vozidla. První odpověď z tradiční nabídky třech variant by říkala, že smí odbočit vpravo, přitom musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím ve volném směru a útvarům chodců jdoucím ve volném směru.

Selský rozum sice pomůže, ale znalost předpisů je nutností

Druhá možnost by tvrdila, že je řidič doplňkovou zelenou šipkou informován o přednosti v jízdě vozidel přijíždějících zprava. Poslední, třetí možností by bylo, že se řidič modrého auta nemusí při odbočování vpravo řídit světelnými signály. Neboť těmto je nadřazena přenosná svislá dopravní značka „Práce na silnici“, která informuje o poruše světelných signálů. Na první pohled je toho sice možná na místě moc, ale když motorista nezazmatkuje, tak by neměl mít větší potíže.

Absolutně jednoduchá křižovatka, ta nejjednodušší. Řidiči v testu z autoškoly přesto netuší

Dopravní značka s katalogovým značením A15 – Práce na silnici upozorňuje na práci na pozemní komunikaci nebo v jejím bezprostředním okolí. Ovšem větší vliv na provoz nemá. Značka upozorňuje na práci, která by mohla ohrozit bezpečnost silničního provozu nebo při níž by mohli být provozem ohroženi pracovníci tuto činnost vykonávající. Ale nijak neovlivňuje to, zda řidič má nebo nemá vnímat a respektovat informace semaforu. Světelné signály jsou v provozu, takže řidič modrého auta přijede na křižovatku, vidí funkční semafor. Vedle něj je sice svislé dopravní značení, značka označující hlavní komunikaci, ale světelná signalizace jí je nadřazena.

Co má platnost: semafor, značka na sloupu, nebo ta dočasná?

Na semaforu svítí červené světlo. Musí tedy zastavit, nicméně je zde ještě svítící zelená šipka. A ta podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 70 odstavec g) říká následující: signál „Doplňková zelená šipka“ svítící současně se signálem s červeným světlem „Stůj!“ nebo se žlutým světlem „Pozor!“ dává možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka nebo šipky ukazují; přitom řidič musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím ve volném směru a útvarům chodců jdoucím ve volném směru; přitom nesmí ohrozit ani omezit přecházející chodce.

iZdroj fotografie: AutoŽivě

To znamená, že řidič může odbočit vpravo, pak je ale správně druhá varianta naší grafiky, na které má modré vozidlo aktivované směrové ukazatele. Blinkry blikají doprava. Zelené vozidlo odbočuje doleva, dráha modrého auta s jeho cestou nijak nekoliduje. Správnou odpovědí na otázku je tedy ta první možnost. Řidič modrého vozidla smí odbočit vpravo, přitom musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím ve volném směru a útvarům chodců jdoucím ve volném směru.

Umíte projet křižovatku správně?

Zdroj: Policie
Diskuze Vstoupit do diskuze
99 lidí právě čte
Autor článku

Ondřej Komárek

Zobrazit další články