Kdy má MHD přednost, a proč je řidiči ignorují?

Kdy má MHD přednost
                   

Každý řidič je povinen pustit vyjíždějící MHD ze zastávky a neblokovat mu cestu ve vyhrazených pruzích. V praxi ale dochází k omezování MHD stále častěji. Kdy mají tramvaje, autobusy a trolejbusy přednost, a kdy pro ně platí stejná pravidla jako pro ostatní?

Nevím, čím to je, ale v poslední době potkávám na silnicích stále více řidičů, kteří neumí (a nebo prostě nerespektují) zásadní – a přitom jednoduchá – pravidla silničního provozu. Zejména ta v souvislosti s MHD, kdy ignorují právo tramvaje, autobusu nebo trolejbusu, vyjet ze zastávky, a ještě mu ideálně zablokují cestu stáním ve vyhrazeném pruhu. V lepším případě jen zdrží ostatní, a v horším mohou ohrozit životy jiných nebo způsobit nehodu.

Kdy má MHD přednost i

Denně přemýšlím, proč k tomu dochází

Protože mě MHD doveze prakticky všude, kde potřebuji, vyjíždím s autem do městského provozu málokdy. O to více pozoruji ráno řidiče, kteří vidí dobrých 30 metrů od sebe skulinu v jízdním pruhu, do něhož se potřebují zařadit, a tak šlápnou na plyn a vystřelí k ní. V 99 % případů se zatím stalo, že se zařadit nestihl, a zůstal stát na kolejích, kudy vede i vyhrazený jízdní pruh pro MHD.

Než se dala kolona opět do pohybu, zablokoval ten „jouda“ tři tramvaje a dva autobusy, které kvůli němu nabrali zpoždění dobré tři minuty (ano, v jízdním řádu frekventovaných tras je to fakt hodně). Možná jsem trochu natvrdlý, ale stále to neumím pochopit. Je takový problém chvíli počkat? Možná s tím hodně souvisí, že řidiči ignorují pravidlo zipu, a tak se řidiči snaží zařadit do jízdního pruhu „jako prase“.

Přání autora: Kéž by se zase řidiči naučili respektovat zákony a jeden druhého, a uvědomili si, že svým pospícháním často ohrožují sebe i ostatní.

Autobus vyjíždějící ze zastávky má vždy přednost

Snad nejjednodušší pravidlo (a platí to obecně, nejenom u MHD), že má autobus vyjíždějící ze zastávky v obci vždycky přednost (neplatí pro zastávky mimo města a obce). Zákon o silničním provozu ukládá v § 25 odstavci 6 povinnost řidičům ostatních vozidel, aby umožnili vyjetí ze zastávky nebo ze zastávkového pruhu, a to snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla.

i

A pokud takový autobus nebo trolejbus zastaví v obci v zastávce bez nástupního ostrůvku nebo bez nástupiště na zvýšeném tramvajovém pásu, musí řidič jiného vozidla dokonce zastavit a počkat, až cestující vystoupí a nastoupí (§ 15 odstavec 1 zákona o silničním provozu). Totéž platí pro autobus s označením autobusu přepravujícího děti, to musíte zastavit vždy, bez ohledu na podobu zastávky.

Pohyb v jízdních pruzích vyhrazených pro MHD

Ve vyhrazeném jízdním pruhu by se nemělo pohybovat jiné vozidlo než to, kterému je pruh určen. A co když autobus nebo trolejbus z tohoto pruhu vyjíždí do pruhu vedlejšího? Kdo má v tomto případě přednost?

iZdroj fotografie: Dopravní podnik města České Budějovice
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zde opět zákon o pozemních komunikacích (§ 13 odst. 2) hovoří jednoznačně: „Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je vyhrazen jízdní pruh, z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič vozidla jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla.“

A poslední, mnohdy nedodržované pravidlo se týká případu, kdy řidič jedoucí vedle vyhrazeného pruhu odbočuje vlevo. V takové situaci musí dát přednost vozidlům ve vyhrazeném pruhu. (§ 21 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích).

Pozor, tramvaj! Ale nezmatkujte

Ačkoliv mnoho řidičů nemá s pravidly silničního provozu problémy, ve chvíli, kdy se na scéně objeví tramvaj, začnou zmatkovat.

i

Panuje mýtus, že tramvaj má přednost vždy a všude. Není to pravda, i tramvaje se řídí pravidly silničního provozu; ale jsou trochu zvýhodněny. A samozřejmě pro ni platí i zvláštní ustanovení, která jsou uvedena v § 13 a 14 zákona 361/2000 Sb. pod kapitolou „Jízda ve zvláštních případech“. Tento zákon říká, že:

  • „Tramvaj, která při odbočování nebo jiné změně směru jízdy křižuje směr jízdy vozidla jedoucího po její pravé nebo levé straně a dává znamení o změně směru jízdy, má přednost v jízdě.“ Dříve se tato situace označovala termínem souběžná jízda.
  • Řidič odbočující vpravo musí dát přednost tramvajím jedoucím po jeho levé straně (nejdříve tedy projede tramvaj, a teprve potom auto). Tam, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo, musí dát přednost v jízdě i tramvaji na straně pravé.
  • Při odbočování vlevo mají přednost tramvaje jedoucí v obou směrech. Výjimkou je situace, kdy vám svítí zeleně signál pro opuštění křižovatky nebo signál se směrovou (vyklizovací) šipkou.

V praxi má tedy tramvaj odbočující vpravo nebo vlevo vždy přednost – platí to však jen pro vozidla, která jedou stejným směrem jako tramvaj. Kdyby jela proti vám, platí pro ni ustanovení silničního zákona o odbočování vlevo. Dává tedy přednost všem protijedoucím vozům.

Najíždění na tramvajový pás

Posledním nešvarem, který můžeme často vidět v ranní městské špičce, je najíždění do tramvajového pruhu a jeho blokování. Zákon vymezuje přesně situace, kdy se lze pohybovat po tramvajovém pruhu v úrovni vozovky, a to: objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, vjíždění na pozemní komunikaci, nebo vyžadují-li to zvláštní okolnosti, například není-li mezi tramvajovým pásem a okrajem vozovky dostatek místa.

Na tramvajový pás nad úrovní vozovky zvýšený či snížený, nebo oddělený obrubníkem, se smí vjíždět jen v příčném směru, a to jen na místech k tomu uzpůsobených. V každém případě však platí, že při vjíždění na tramvajový pás nesmí řidič ohrozit ani omezit v jízdě tramvaj. Nesmí ji donutit zastavit nebo snížit rychlost (což se bohužel děje poměrně často).

Kdy má MHD přednost i

Toto jsou jediné případy, kdy je třeba se k tramvaji chovat zvláštním způsobem. Ve všech ostatních situacích pro ni platí stejná pravidla jako pro ostatní účastníky silničního provozu. A to včetně dopravního značení, např. tramvaj jedoucí ke křižovatce z označené vedlejší silnice, musí dát přednost těm, kdo jedou po hlavní. Stejně tak se řídí světelnou signalizací; nemusí ovšem dávat přednost chodcům, a to ani na přechodu.

Respektování pravidel silničního provozu je zárukou hladkého a bezpečného provozu na pozemních komunikacích. Samozřejmě se to lépe říká než provádí, a v praxi se nejspíš vždycky najde někdo, kdo bude pravidla úmyslně porušovat …kdyby ale přinejmenším polovina řidičů uměla správně reagovat, byla by situace na silnicích podstatně lepší.

Diskuze Vstoupit do diskuze
85 lidí právě čte
Autor článku

Michal Šimunek

Zobrazit další články