Kdy a za jakých podmínek vám může Policie ČR zabavit auto?

Policie České republiky zabavuje auto
                   

Za některé přestupky vám může Policie ČR zabavit auto, v extrému to jde i v případě, že jedete na červenou nebo zaparkujete na zákazu stání.

Policie České republiky zabavuje auto i

Kdy může policie zabavit auto?

Stát přímo ukládá policii České republiky podmínky, za jakých může auto zabavit – tento postup zná jak právo přestupkové, tak trestní. V praxi se to příliš často nestává, zejména pak u běžných dopravních přestupků. To ale neznamená, že k tomu dojít nemůže – ohroženi jsou zejména řidiči starších aut, která už spíše dosluhují.

Přestupkové právo a zabavení vozidla

Možnost zabavení vozidla v přestupkovém právu definuje §15 zákon o přestupcích:

 1. Propadnutí věci lze uložit, jestliže věc náleží pachateli a věc:
  1. byla ke spáchání přestupku užita nebo určena, anebo
  1. byla přestupkem získána nebo byla nabyta za věc přestupkem získanou
 2. Propadnutí věci nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze přestupku
 3. Vlastníkem propadlé věci se stává stát

Podle zákona o přestupcích je teoreticky možné zabavit vozidlo i v případě dopravního přestupku (třeba projetí na červenou), což ale prakticky vylučuje bod 2, protože je hodnota vozu v nápadném nepoměrů k povaze přestupku. U některých dosluhujících aut by to ale v praxi aplikovat šlo – proč by ale stát takové auto zabavoval, když by s ním bylo víc starostí než užitku?

i

Trestní právo a zabavení vozidla

V trestním právu je cesta k zabavení vozidla podstatně jednodušší, neboť se jedná o hrubé porušení zákonů. Za jakých podmínek lze vozidlo zabavit definuje ustanovení §55 trestního zákona:

 • řízení bez řidičského oprávnění a
 • ohrožení pod vlivem návykové látky.

O propadnutí věci, potažmo auta, rozhoduje soud – ale už v přípravném řízení může na podnět policie státní zástupce v rámci odnětí věci rozhodnout, že bude vozidlo zabaveno, protože je nutné pro trestní řízení. V krajních případech, kdy věc nesnese odkladu, může i policie nařídit (bez souhlasu státního zástupce) odnětí věci.

Ustanovení §79 trestního řádu k tomu stanoví

I odnětí věci má svá pravidla, která blíže specifikuje ustanovení §79 trestního řádu:

 1. Nebude-li věc důležitá pro trestní řízení na vyzvání vydána tím, kdo ji má u sebe, může mu být na příkaz předsedy senátu a v přípravném řízení na příkaz státního zástupce nebo policejního orgánu odňata. Policejní orgán potřebuje k vydání takového příkazu předchozí souhlas státního zástupce.
 2. Nevykoná-li orgán, který příkaz k odnětí věci vydal, odnětí věci sám, provede je na podkladě příkazu policejní orgán.
 3. Bez předchozího souhlasu uvedeného v odstavci 1 může být příkaz policejním orgánem vydán jen tehdy, jestliže nelze předchozího souhlasu dosáhnout a věc nesnese odkladu.
 4. K odnětí věci se podle možnosti přibere osoba, která není na věci zúčastněna.
 5. Protokol o vydání a odnětí věci musí obsahovat též dostatečně přesný popis vydané nebo odňaté věci, který by umožnil určit její totožnost.
 6. Osobě, která věc vydala nebo jíž byla věc odňata, vydá orgán, který úkon provedl, ihned písemné potvrzení o převzetí věci nebo opis protokolu.

K zabavení auta by musela mít policie patřičné odůvodnění, a jak už jsme zmínili, v praxi k tomu u běžných dopravních přestupků téměř nedochází. Mnohem častěji se tak stává u trestných činů, k nimž je vozidlo používání – třeba když poškodíte cizí majetek nebo ujedete od nehody. Právo k zabavení auta má Policie ČR, strážník městské policie ani další „bezpečáci“ k tomu oprávněni nejsou.

Diskuze Vstoupit do diskuze
77 lidí právě čte
Autor článku

Michal Šimunek

Zobrazit další články