Kdy vás může policista zastavit a co po vás smí žádat? Nenechte se „buzerovat“

i Zdroj fotografie: Policie
                   

Policejní kontrola je něco, čeho se většina řidičů obává. Mohou si být na 100% jistí, že mají všechno v pořádku, ale uniforma prostě budí respekt i u sebevědomého řidiče, který jezdí zcela podle předpisů. Mnoho zastavených řidičů se ale cítí dotčeno, protože prohlídka neprobíhala podle jejich představ. Mají zkrátka pocit, že si je policista dobíral a úmyslně je zdržoval, ačkoliv neměl žádné důvodné podezření. Ve skutečnosti může policista hodně, ale ještě více nesmí. Zastavit vás můžou příslušníci různých bezpečnostních složek, nejčastěji to však bývá Policie České republiky. Ta má práva zdaleka největší, zatímco městští strážníci jen značně omezená.

Policie - silniční kontrola

Kdo smí policie zastavit vozidlo?

Zastavit vás nemůže každý, tohle privilegium smí plnohodnotně využít jedině příslušník Policie ČR, případně policie vojenská. Policista musí být přitom oděn v některém ze stejnokrojů (uniforma), jejichž podoba je určena vyhláškou ministerstva vnitra. Také příslušník vojenské policie musí být ve stejnokroji, přičemž se prokazuje rukávovým znakem vojenské policie.

Mohlo by vás zajímat: Dostali jste pokutu za parkování? Nemusíte za ni platit

Strážník obecní nebo městské policie má pravomoc zastavit vozidlo značně omezenou. Kontrolovat vás může v případech, kdy je osoba za volantem nebo přepravovaná osoba podezřelá ze spáchání přestupku, který se týká bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích. V dalším případě vás může „měšťák“ zastavit před přechodem pro chodce za účelem zajištění bezpečného přechodu osob. Celníci pak mají možnost zastavit vozidlo pouze v případech spojených s náplní jejich práce (kontrola nákladu).

Jaké znamení dává policista k zastavení

Zmínění příslušníci dávají znamení k zastavení vozidla zvednutím paže či zastavovacím terčem. Při snížené viditelností pak použijí červené světlo, kterým pohybují v horním půlkruhu. V případě jedoucího vozidla se o výzvě k zastavení dozvíte skrze kývání paží nahoru a dolů, nebo vysunutým zastavovacím terčem.

Policie - kontrola řidiče

Strážníci obecní policie a příslušníci Policie ČR dále mají možnost využít k zastavení vozidla rozsvícený nápis „STOP“, a pokud řidič nereaguje nebo je „před policí“, uslyšíte krátký zvuk sirén. Znamení musí být dáno jasně a zřetelně, aby mohl řidič zareagovat včas a neohrozil tak bezpečnost dopravy.

Průběh dopravní kontroly má „ideální postup“

V oblasti dopravní kontroly svým jednáním často selhává nejen zastavený, ale i policista samotný. Proto je dobré si zapamatovat postup, jak by to v ideálním případě mělo vypadat:

  • Policista, který zastavil vozidlo, přijde k řidiči, jehož slovně a vojenským způsobem pozdraví (salutování)
  • Poté řidiče vyzve k vypnutí motoru, následuje žádost o předložení dokladů, které je řidič povinen mít u sebe. Jedná se o řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla (čili malý techničák), a doklad o sjednaném povinném ručení (zelená karta)
  • Řidičům nad 60 let se pak navíc ukládá povinnost předložit doklad o zdravotní způsobilosti k řízení vozidla, který si musejí v pravidelných intervalech obnovovat
  • Občanský průkaz smí policista po řidiči chtít předložit pouze v případě, kdy je u kontrolované osoby podezření ze spáchání trestného činu.

Policie - kontrola na silnici

Důležité: Příslušník Policie ČR po vás smí žádat všechny výše zmíněné doklady, strážník městské policie a celník pouze řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla.

Policista je oprávněn řidiči zkontrolovat povinnou výbavu; v případě, kdy má policista podezření, že je řidič pod vlivem alkoholu, může jej vyzvat k dechové zkoušce, kterou nelze odmítnout. Na druhou stranu můžete žádat, jakým způsobem bude provedena – tedy nemusí být dechová, právo máte na lékařskou prohlídku.

Prohlídka vozidla jen ve výjimečných případech

Prohlídka vozidla rozhodně nespadá do běžné dopravní kontroly, a policista ji může žádat pouze v zákonem stanovených případech:

  • Pátrání po osobách hledaných, pohřešovaných nebo protiprávně se zdržujících na území České republiky
  • Pátrání po zbraních, střelivu, výbušninách, omamných a psychotropních látkách a jedech
  • Pátrání po věcech pocházejících z trestné činnosti a nebo souvisejících s trestnou činností
  • Důvodné podezření z páchání trestného činu v souvislosti s provozem vozidla

Pokud tedy nespadáte ani do jedné z těchto kategorií (jako spořádaný řidič byste neměl), prohlídku vozu odmítněte, jelikož by se jednalo o nezákonné jednání – samozřejmě ji ale můžete z vlastní vůle strážníkům umožnit. Městská policie se prohlídky vozidla nesmí dožadovat v žádném případě. Jinak hrubě porušuje své pravomoci.

Nevhodné chování policisty se dá řešit

Pokud chování policisty vybočuje z rovin slušného a zákonného chování, je možné se obrátit se stížností na oddělení kontroly. V tom případě je však nutné si celý průběh jednání policisty nějakým způsobem zdokumentovat, aby se mu dal prohřešek dokázat – policistu můžete po celou dobu natáčet – nahrávka následně slouží jako důkazní materiál, jinak s ní naložit nelze.
Hlavně se nenechte rozhodit případnými průpovídkami už tak nepříjemného policisty, že si máte ten mobil/diktafon nebo cokoli jiného schovat. Bez tohoto nutného opatření by vám celá stížnost nakonec byla k ničemu.

Případy, kdy vám policista může (musí) zabránit v jízdě

Příslušník Policie ČR (nikoli městský strážník) může v extrémních případech zabránit kontrolovanému řidiči v pokračování. Ovšem pouze ze zákonem stanovených důvodů. Učiní tak pomocí botičky, která bude z automobilu odstraněna až poté, co zmizí důvod jejího nasazení.

  • Důvody na straně vozidla
  • Důvody na straně řidiče

Asi nemá smysl si důkladněji rozebírat jednotlivé důvody, to každý z vás jistě dokáže odhadnout sám. Automobil musí být způsobilý k jízdě, a stejně tak i jeho řidič.

Základem dopravní kontroly se šťastným koncem je samozřejmě mít veškeré potřebné věci v pořádku. Pokud tomu tak bude, žádný policista vás nemůže bezdůvodně potrestat. V mnoha případech jsou policisté shovívaví, a pokud vyloženě neporušujete zákon hrubým způsobem nebo neohrožujete bezpečnost jízdy, pustí vás i přes menší prohřešek.

Diskuze Vstoupit do diskuze
75 lidí právě čte
Autor článku

Michal Šimunek

Zobrazit další články