Neplatíte pokuty na místě? Nově už od policejní hlídky neodjedete. Auto zůstane na místě a vy půjdete domů pěšky

Snaha vyhnout se placení pokut a nechávat si je „na složenku“ se nově může šeredně vymstít. Policie dohledá všechny vaše nedoplatky, a pokud nemáte peníze, jste bez auta.

i Zdroj fotografie: Policie ČR
i Zdroj fotografie: Policie ČR
i Zdroj fotografie: Policie ČR
                   

S platností novely zákona o Policii České republiky se kontrolujícím hlídkám dostalo jedné (dříve neposkytované) pravomoci, kterou překvapily zřejmě již mnoho řidičů. Aneb kdo se hádá nad pokutou za 1 500 korun a je přitom častým „klientem“ policejních kontrol, řeší vše „na složenku“, jež poté končí v koši, může být nepříjemně překvapen sumou, kterou po něm kontrolující policista náhle bude chtít. A ještě více překvapen, když začne sundávat značky z jeho auta. Pojďme se na to podívat společně.

Nový zákon umožňuje policistům nahlédnout do historie pokut

Již 1. ledna 2022 totiž vešel v účinnost zákon č. 418/2021 Sb., kterým se novelizoval zákon o Policii České republiky, zákon o Celní správě České republiky, zákon o obecní policii a zákony související. Policisté a celníci získali s příchodem této novelizace nové oprávnění vyžadovat při silniční kontrole zaplacení dosud neuhrazené pravomocné pokuty za dopravní delikty. Již více než rok platící oprávnění umožňuje také zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla tzv. botičkou v případě, že nedoplatek nebude na místě uhrazen.

iZdroj fotografie: Policie ČR

CEPAN neboli centrální evidence přeplatků a nedoplatků představuje významný nástroj pro vymáhání povinností přestupce. V prvním roce provozu, kdy policisté mohli uplatňovat toto oprávnění, prováděli kontroly ve společných hlídkách s Celní správou ČR. Zavedení nového oprávnění vedlo ke zvýšení výběru nedoplatků. Od 1. 1. 2022 došlo u Celní správy ČR k navýšení výběru nedoplatků při kontrolách na komunikacích z 6 tisíc případů a 11, 9 mil. Kč v roce 2021 na 8 tisíc a 16 mil. Kč v roce 2022, což představuje nárůst více než 30 %.

Spojení Policie ČR a Celní správy se ukazuje přínosné pro vymáhání nedoplatků

To nejsou malá čísla a celkem jasně dokazují oprávněnost nového kontrolního a vymáhacího systému. Neuhrazení dlužné částky na místě kontroly vedlo od 1. 1. 2022 do 12. 2. 2023 k odebrání RZ u 215 vozidel (192 českých a 23 zahraničních) a přiložení technického prostředku (botičky) u 16 vozidel. Aktuálně celní správa zadržuje 74 nevyzvednutých RZ (68 českých a 6 zahraničních) a botička zůstává přiložena u 2 vozidel. Více než 60 % zjištění přitom tvořili zahraniční dlužníci.

Kdo zapomene zaplatit pokutu, tomu zabaví auto. Policie má větší pravomoc, postihne to řidiče ve všech krajích Česka

Hrozba odebrání registračních značek přiměla většinu zahraničních subjektů uhradit nedoplatek na místě, což je vidět na množství odebraných zahraničních RZ v porovnání s českými subjekty (15 zahraničních k 150 českým odebraným RZ). Pochopitelně, pokud Českou republikou pouze projíždíte a nemáte tady pobyt (i s vozem hlášeným v jiné zemi), budou pro vás komplikace s případným zadržením registrační značky zřejmě násobně vyšší (a dražší) než prosté zaplacení pokuty.

Policie využívá mj. Speciální oddělení dohledu (SOD)

„Od samotného počátku vzniku kompetencí spolupracujeme na profesionální úrovni s celní správou. Společně využíváme oprávnění odebrat registrační značku vozidla či přiložit technický prostředek k zabránění odjezdu vozila v případě neuhrazených pokut za dopravní přestupky. Od letošního roku má Policie ČR přístup do centrální evidence pohledávek a nedoplatků a oprávnění v rámci zkušebního provozu využívá Speciální oddělení dohledu (SOD) Čechy,“ uvedl ředitel Ředitelství služby dopravní policie ČR plk. Jiří Zlý.

Na jaké nedoplatky se tato právní úprava vztahuje? Jedná se o nedoplatky řidiče (fyzické osoby) nebo provozovatele vozidla (fyzické podnikající i právnické osoby) na pravomocně uložených pokutách, které nebyly uhrazeny do data splatnosti. Výjimku tvoří nedoplatek, u něhož bylo provedeno posečkání úhrady nebo rozložení úhrady na splátky. Současně se musí jednat o nedoplatky na pravomocných pokutách, které byly uloženy podle některého z 3 zákonů:

Pokud si v autě pustíte radio hodně nahlas, dostanete pokutu. Policie vymáhá podle § 5 odst. 1 písm. d) a je nekompromisní

zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů (např. za překročení nejvyšší dovolené rychlosti, jízdu na červenou, nesprávné parkování, telefonování za jízdy, předjíždění vozidla tam, kde je to zakázáno, nedání přednosti, porušení omezení jízdy některých vozidel, přestupky v rámci objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla a další);
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (např. za užití zpoplatněné komunikace bez uhrazení mýtného nebo časového poplatku, za řízení přetíženého vozidla a další);
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (např. za nevedení záznamů o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, předložení neplatného dokladu, přestupky spojené s přepravou nebezpečných látek a další).

Pokud nezaplatíte vše na místě, neodjedete

Policista, celník či strážník obecní policie může při kontrole motorového vozidla požadovat po řidiči kontrolovaného vozidla uhrazení jeho nedoplatku i nedoplatku provozovatele tohoto vozidla. Pokud není nedoplatek uhrazen na místě kontroly motorového vozidla, je policista (celník, strážník) oprávněn přikázat řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a zadržet tabulky registrační značky vozidla nebo zabránit odjezdu vozidla tzv. botičkou.

iZdroj fotografie: Michal Sztolár pro AutoŽivě


Pokud řidič neuhradí nedoplatek na místě kontroly, zadrží policista (celník, strážník) tabulky registrační značky motorového vozidla nebo zabrání odjezdu motorového vozidla botičkou. Tabulky registrační značky na výzvu policisty (celníka, strážníka) odmontuje a vydá řidič vozidla. Pokud je odmítne vydat, odejme je policista (celník, strážník) sám. S největší pravděpodobností vás čeká podobný scénář i v případě, kdy nebudete mít u sebe hotovost či platební kartu.

Raději si zkontrolujte stav svého daňového účtu

Jaké z toho všeho plyne ponaučení? Pokud si nejste opravdu jisti, jestli státu v oblasti pokut za dopravní přestupky něco nedlužíte, doporučujeme si co nejdřív zkontrolovat stav svého osobního daňového účtu, kde jsou zaznamenány i nedoplatky za dopravní přestupky. Požádat můžete u kteréhokoliv celního úřadu nebo on-line prostřednictvím cPortálu. A pochopitelně nehádat se, a pokud už nějaký přestupek udělám, zaplatit na místě. Vyhnete se všem komplikacím do budoucna.

Galerie

Máte jistotu, že státu nedlužíte na pokutách?

Zdroj: Policie ČR
Diskuze Vstoupit do diskuze
108 lidí právě čte
Autor článku

Michal Sztolár

Absolvent strojírenské technologie se již od mládí let zajímal o vše, co má čtyři a více kol. Na střední škole uspěl v celostátním kole SOČ s vlastním designem automobilu v systému CAD, od té doby se problematice aut věnuje na denní bázi. S dlouholetou praxí u jednoho z prodejců automobilů mu rukama prošlo nespočet různých typů automobilů, včetně několika opravdových unikátů. Specializuje se na automotive jako výrobní obor, marketing automobilů stejně jako na aktuální přechod k elektromobilitě.

Zobrazit další články