Důležitá změna: Parkování ve městě je od teď složitější, než se zdá. Řidiči denně riskují pokutu ve výši 4 750 Kč

Zastavit autem a zaparkovat před přechodem pro chodce je porušením pravidel provozu. A zbytečnou bezpečnostní chybou ohrožující chodce.

i Zdroj fotografie: Město Most
                   

Parkování ve městě může být obtížné a stojí řidiče více, než si myslí. Mnozí každý den riskují pokutu až 4 750 Kč, aniž by si to uvědomovali. V přepočtu 4 750 Kč, jde o to, jaká pravidla platí pro parkování v polských městech a jak se vyhnout vysokým poplatkům za nesprávné parkování. Polskými médii toto téma právě teď zní, na českou situaci se samozřejmě také podíváme. Je jisté, že každý řidič se někdy ocitne v situaci, kdy není kde zaparkovat.

Aut je ve městech víc než parkovacích míst. A to je problém

To může vést k tomu, že vozidlo nakonec nervózně odstaví kdekoli, kam se vejde. Byť to může mít závažné následky. Nebo minimálně nákladné. Jednou z oblastí, kde parkování není dovoleno, jsou přechody pro chodce. Parkovat na přechodu pro chodce je zakázáno z důvodu bezpečnosti chodců. Ale to není vše. I parkování méně než 10 metrů před přechodem pro chodce může být trestné. Je důležité si uvědomit, že pokud řidič zaparkuje auto blíže než 10 metrů před přechodem, bude porušovat polské předpisy.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Pokud je auto zaparkované příliš blízko přechodu pro chodce, může blokovat výhled na chodce. A to snadno zvýší nebezpečí nehody. Ačkoliv by chodci měli vždy dbát na bezpečnost a nevstupovat na vozovku. Nicméně zde je třeba dbát maximální ohleduplnosti ze všech stran a parkování u přechodu toto přímo porušuje. Porušení pravidel parkování může vést k vysokým pokutám. Pokuta za nesprávné parkování se pohybuje v přepočtu mezi 500 a 1 500 Kč. K tomu se může připočítat 5 trestných bodů. To však není vše.

Chodci mají stejné povinnosti jako řidiči: Tyto 4 věci nesmí udělat, hrozí vysoké pokuty. Ne každý o těchto pravidlech ví

Pokud bude řidič parkovat na nesprávném místě, jeho automobil může být odtažen. Tím pádem bude motorista muset zaplatit dodatečný poplatek ve výši 3 000 Kč a za další den parkování na odstavném parkovišti 260 Kč navíc. Samozřejmě toto je důležitá informace i pro české motoristy jezdící do Polska. Tamní pravidla platí pro každého, nejenom pro polské řidiče. A jak je tomu u nás? Desetimetrové pravidlo neplatí.

Parkování před přechodem pro chodce odporuje pravidlům

Pravidla parkování jsou zřejmá ze zákona 361/2000 Sb., v § 25 se píše, že řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo. V jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace; nedojde-li k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí v obci řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace nebo zastavit v druhé řadě.

Výběrem dalších důležitých odstavců se dozvíme, že při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy. K tomu naopak § 27 říká, že řidič nesmí zastavit a stát v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti, před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním. A u přechodu?

iZdroj fotografie: iStock

Také nesmí stát na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před nimi. K tomu také na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před hranicí křižovatky a 5 metrů za ní. Výjimkou je, že tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně vyúsťující pozemní komunikace. Jak je to u nás s pokutami? Aktuálně lze za parkování obdržet pokutu do výše 2 000 Kč. Nicméně novela, která začne platit od začátku příštího roku, by měla snížit maximální pokutu na 1 500 Kč, trestní body za parkování budou nulové.

Parkujete někdy před přechodem?

Zdroj: Policie ČR
Diskuze Vstoupit do diskuze
101 lidí právě čte
Autor článku

Ondřej Komárek

Polovinu svého života strávil ve Velké Británii, kde psal 12 let pro přední automobilová média jako Autocar, Carwow a TopGear. Nyní přináší svůj jedinečný pohled do AutoŽivě. Aktivně se účastní amatérských závodů a předtím, než se stal novinářem, pracoval na vývoji závodních motorů.

Zobrazit další články