Řidiči mají vůči chodcům důležitou povinnost, ale neví o ní. Nejde o absolutní přednost na přechodu, ve hře jsou lidské životy

Chodci mají určitá privilegia, musí jim řidiči dát přednost? Co chodci nesmí, je pro mnoho lidí neznámé, pak jde o zdraví a bezpečnost.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Kdo má přednost – chodec, nebo řidič motorového vozidla? Kolem tohoto tématu panuje neustále mnoho mýtů. Zejména chodci mají špatné povědomí o tom, zda mají přednost na přechodu pro chodce. Absolutní přednost. Nemají, a přesto, nebo právě proto jsou schopni vstoupit před projíždějící auto. V sousedním Polsku řeší problém, kde chodci a řidiči narážejí na podobné situace.

Chodci a řidiči, to je věčné téma konfliktů a nepochopení

Konfliktní je, že řidiči jsou schopni dát přednost na přechodu, ale mimo přechody pro chodce už jedni ani druzí neví, co dělat. Zákon o silničním provozu tam stanovuje jasné povinnosti pro řidiče vůči chodcům, a to nejen na přechodech pro chodce. Co musí účastníci provozu dodržovat? Řidič je povinen dbát zvýšené opatrnosti, snížit rychlost a dát přednost chodci, který je na přechodu nebo na něj vstupuje.

iZdroj fotografie: Unsplash

Řidič vozidla, které odbočuje na křižovatce, je povinen dát přednost chodci přecházejícímu vozovku, na kterou v křižovatce vjíždí. Řidič je povinen jet pomalu a dát přednost chodcům. Řidič je povinen zastavit vozidlo na takovém místě a na takovou dobu, aby byl zajištěn snadný přístup k tramvaji. Řidič je povinen zastavit vozidlo, aby umožnil přechod osobám s viditelně sníženou schopností pohybu a orientace. Není tedy pravda, že povinnosti řidičů končí na přechodu pro chodce.

Chodci nemají absolutní přednost. Pozor také na tramvaje!

Jaká jsou naše česká zákonná ustanovení ohledně pohybu chodců v silničním provozu? Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.

iZdroj fotografie: Libreshot

Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce, a kde není chodník, chodí se po levé krajnici nebo při okraji vozovky a nejvýše dva vedle sebe. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo a mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Když vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat.

Chodci mají stejné povinnosti jako řidiči: Tyto 4 věci nesmí udělat, hrozí vysoké pokuty. Ne každý o těchto pravidlech ví

Chodcem je i ten, kdo tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm. Ten, kdo se pohybuje na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy. Dále ten, kdo vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně. Je třeba neopomenout skutečnost, že účastníkem provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích.

Kdo jede na kole, je cyklista. Vede-li kolo, jedná se o chodce

Ani osoba pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce. Pokud chce chodec přecházet v blízkosti křižovatky se světelným signálem a je ve vzdálenosti 50 metrů přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod, musí přecházet jen na těchto místech. Jak tedy bezpečně přejít vozovku?

iZdroj fotografie: iStock

Přecházet nejkratší cestou, kolmo, nikoli šikmo. Myslet na to, že chodec nemá přednost před tramvají. Vždy je nutné rozhlédnout se, a to vlevo, vpravo a vlevo. Pokud je u přechodu semafor, je povinnost respektovat světelná znamení. Nevstupovat do vozovky mezi vozidly a zvolit vhodné místo pro přecházení. Je důležité navazovat s řidičem oční kontakt. Na závěr znovu a ještě jednou, pozor na to, že chodci nemají absolutní přednost.

Víte, kde mohou chodci přecházet?

Zdroj: Policie
Diskuze Vstoupit do diskuze
148 lidí právě čte
Autor článku

Ondřej Komárek

Polovinu svého života strávil ve Velké Británii, kde psal 12 let pro přední automobilová média jako Autocar, Carwow a TopGear. Nyní přináší svůj jedinečný pohled do AutoŽivě. Aktivně se účastní amatérských závodů a předtím, než se stal novinářem, pracoval na vývoji závodních motorů.

Zobrazit další články