Můžete jet jakoukoli rychlostí a pokuta nepřijde. Jak? Vyzkoušeli jsme to

Pravidla provozu platí, ale nikdo je neřeší a přestupky policie nepokutuje. O většině prohřešku nemá šanci se dozvědět.

i Zdroj fotografie: Filip Rakovan pro AutoŽivě
                   

Pravidla silničního provozu jsou souborem nařízení a předpisů, které mají za cíl zajišťovat bezpečnost a plynulost provozu na veřejných silnicích. Nicméně se může vyskytnout situace, kdy se řidič ocitne v uzavřeném areálu, jako je soukromé parkoviště, obchodní centrum, průmyslový areál nebo soukromý pozemek. V takových případech se často vznáší otázka, zda pravidla silničního provozu platí i v těchto prostředích.

Pravidla platí i na soukromém pozemku bez ohledu na majitele

Pravidla silničního provozu platí obecně na veřejných místech, která jsou součástí silniční sítě. To zahrnuje veřejná parkoviště, komunikace u obchodních center, podniková parkoviště a jiná veřejná místa. Na těchto místech je třeba dodržovat pravidla, jako je rychlostní omezení, pravidla přednosti v jízdě, dodržování dopravních značek a další předpisy, které platí na veřejných silnicích. Porušení těchto pravidel může vést k udělení pokuty nebo dalším postihům ze strany příslušných orgánů.

iZdroj fotografie: iStock

V soukromých areálech je situace odlišná, ovšem jen v jenom případě. Pokud nejde o účelovou komunikaci. Na té platí pravidla provozu, i když je na soukromém pozemku a majitel pravidla provozu neřeší. Odlišnost je v tom, že pokud se stane přestupek na soukromé komunikaci, policie o tom neví, a ani se to nedozví. Takže v reálu ani neuděluje pokuty. Pokud i někdo nezavolá a na pozemek nevpustí, dalo by se říct.

Řídit na okruhu může bez řidičáku dítě nebo třeba slepec

Nejedná-li se o účelovou komunikaci, pak v uzavřených areálech může majitel stanovit svá vlastní pravidla provozu. A ten, kdo na dané území vjíždí, je musí respektovat. Předpisy se mohou se lišit od pravidel silničního provozu a mohou zahrnovat například specifická rychlostní omezení, směrování provozu, parkovací pravidla nebo další požadavky. Typickým příkladem může být třeba závodní okruh. Platí tam zcela jiné předpisy než ve veřejné síti, nicméně mnohdy také velmi přísné. 

iZdroj fotografie: AutodromMost / Creative Commons / CC BY-SA

Naopak určité podmínky mohou být benevolentnější, třeba povinnost vlastnit řidičský průkaz nebo plnit podmínku plnoletosti. Na závodním okruhu může jezdit, pokud provozovatel souhlasí, člověk bez řidičáku a je to v pořádku. Stejně tak si za volant auta či do sedla motorku může sednout třeba čtrnáctiletý teenager. Je důležité si uvědomit, že i v soukromých uzavřených oblastech by měla být dodržována bezpečnost a ohleduplnost vůči ostatním uživatelům.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Přestože se nemusí jednat o přímo zákonná pravidla silničního provozu, je důležité respektovat pravidla provozu stanovená majitelem areálu. Nedodržování těchto pravidel může mít za následek například odepření vjezdu na daný pozemek či odtah vozidla. Nicméně platí, že je řidič odpovědný za škody, které způsobí, nelze si myslet, že na soukromém pozemku mže řidič bourat, ničit majetek, ohrožovat třetí osoby. 

Dodržujete pravidla na soukromých místech?

Diskuze Vstoupit do diskuze
109 lidí právě čte
Autor článku

Filip Rakovan

Dráhu motoristického žurnalisty zahájil v době tištěných médiích v časopise Speed a prošel velkou řadou renomovaných tuzemských časopisů, například Carauto, český TopGear. Následně zakotvil v online světě a pozvedl na špičkovou úroveň ve své době prestižní magazín Autoweb. Řídil snad vše, co má čtyři kola, od litrového hatchbacku po F1. Pořádá kurzy pro řidiče a amatérské závody, vyjadřuje se k problematice v televizi. A hlavně dnes s radostí píše na AutoŽivě.

Zobrazit další články