Změna přednosti v jízdě na kruhových objezdech: Naléhavé upozornění pro všechny řidiče. První jede ten, kdo na něj najíždí

Pravidla jsou jasná a platí tak, jak je řidiči mají povinnost znát a dodržovat. Nebliká se a přednost je buď tak, nebo tak.

i Zdroj fotografie: Ondřej Komárek pro AutoŽivě.cz
i Zdroj fotografie: Ondřej Komárek pro AutoŽivě.cz
i Zdroj fotografie: Ondřej Komárek pro AutoŽivě.cz
i Zdroj fotografie: Ondřej Komárek pro AutoŽivě.cz
i Zdroj fotografie: Ondřej Komárek pro AutoŽivě.cz
i Zdroj fotografie: Ondřej Komárek pro AutoŽivě.cz
Další 2 fotografie
Další 2 fotografie
                   

Co je komplikovanější pro řidiče? Klasická křižovatka, nebo kruhový objezd? Jakkoli já mám na věc jasný názor, že „kruháč“ je na průjezd jednodušší, realita ukazuje něco jiného. Řidiči chybují tam i tam. Přitom na kruhovém objezdu by měla jízda probíhat bez komplikací. Tak v čem je problém? Kruhový objezd je specifický typ křižovatky kruhového tvaru. Jeho středový, často vyvýšený kruh dělí celý prostor do několika jednodušších křižovatek.

Klasické křižovatky řidiče děsí, kruhové objezdy jsou lepší?

Tím výrazně zjednodušuje a urychluje pravidla i samotný průjezd tímto místem. Když si to představíte, tak je fakt, že kruhový objezd jsou křižovatky ve tvaru písmen T za sebou. Navíc s omezenou možností jízdy do směrů. Jet se dá pouze směrem jedním, po kruhovém objezdu nebo doprava. To teoreticky přispívá k vyšší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Je to zřejmé. Středový kruh vytváří přirozenou překážku, která nutí řidiče zpomalit. To samo snižuje riziko vážných nehod. Nebourá se v tak vysokém tempu. Ale bourá se.

iZdroj fotografie: Ondřej Komárek pro AutoŽivě.cz

Díky nižší rychlosti, i když se na kruhových objezdech nehody stávají, většinou mají jen lehké následky. Je to i z toho důvodu, že se vozidla střetávají bočně, nikoli čelně či pod pravým úhlem, jako tomu bývá na klasických křižovatkách. Výjimkou jsou nehody způsobené přehlédnutím středového kruhu, často kvůli nesoustředěnosti řidiče. To v případě, že konstrukčně je křižovatka pouze nakreslená čarami, není v rámci terénních úprav s vyvýšeným středovým kruhem. Při jízdě na kruhovém objezdu je důležité dodržovat několik základních pravidel.

Hrozivě vypadající nehoda: Poznáte alespoň tovární značku havarovaného vozu?

Řidič, který přejíždí z jednoho pruhu do druhého, musí signalizovat změnu směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit vozidlo v pruhu, do něhož přejíždí. Pokud tedy jede ve vnitřním pruhu a chce vyjet ven z kruhového objezdu, musí dávat znamení o změně směru jízdy a zároveň nesmí ohrozit ani omezit řidiče ve vnějším pruhu. Napadlo vás někdy, jestli se dá jezdit po kruháči stále dokola? Ano, dá a je to zcela legální. Někdy je dokonce žádoucí kruhový objezd objet vícekrát, třeba pokud není možné bezpečně přejet do vnějšího pruhu.

Značky ano, nebo ne, to je zásadní rozdíl v přednosti v jízdě

Pravidla pro jízdu na kruhovém objezdu jsou jasná. Stejně jako u běžných křižovatek je třeba dbát zvýšené pozornosti a opatrnosti před vjezdem na objezd, během jízdy na něm i při vyjíždění. Při vjezdu na kruhový objezd je zakázáno upozorňovat na změnu směru jízdy blikáním. Proč? No protože řidič musí jet vždy doprava. Jízda po kruhovém objezdu se považuje za přímou, takže se nebliká ani při projíždění kruhovým objezdem. Blinkr se používá pouze před výjezdem z kruhového objezdu a při přejíždění mezi pruhy na vícepruhovém objezdu.

Co nám říká zákon?

Řidič vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami „Kruhový objezd“ společně se značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Kruhový objezd“ společně se značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“ musí dát přednost v jízdě vozidlům (…) jedoucím po kruhovém objezdu a organizovanému útvaru chodců (…) jdoucím po kruhovém objezdu.

To je zásadní pravidlo a je třeba jej dodržovat! Co říká legislativa? Podle § 30 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, znamení o změně směru jízdy musí řidič dávat nejen v případech uvedených v jednotlivých ustanoveních, ale také vždy při změně směru jízdy, vybočování z něj nebo pokud to vyžaduje bezpečnost provozu. Znamení o změně směru jízdy se dává směrovými světly, a pokud jimi vozidlo není vybaveno nebo dojde-li k jejich poruše, dává se znamení upažením.

Je třeba vědět a dodržovat, že při vjezdu na objezd se nebliká

Při vjíždění na kruhový objezd a jízdě po něm (nepřejíždí-li z jednoho pruhu do druhého) řidič nedává znamení o změně směru jízdy; při vyjíždění z kruhového objezdu je povinen dát znamení o změně směru jízdy. Takže ještě jednou. Když se vjíždí na kruhový objezd, nedává se znamení o změně směru jízdy, tedy nebliká se blinkrem. Při přejíždění mezi pruhy na kruhovém objezdu, který má pruhů více, platí přednost zprava.

iZdroj fotografie: Ondřej Komárek pro AutoŽivě.cz

Tedy při (teoretické) představě, že má kruhový objezd tři pruhy, lze stále dokola kroužit. A přejíždět mezi pruhy. A při tom platí přednost zprava. Tedy ten, kdo jede z vnějšího kruhu do vnitřního dává přednost. A naopak, ten, kdo jede z vnitřního kruhu do vnějšího, má přednost. Přestože jsou pravidla na kruhovém objezdu jasná, řidiči je často nechápou správně. Pro mnohé motoristy jsou křižovatky složitým prvkem silničního provozu, kde často dochází k chybám. Zbytečně.

Kruhový objezd je sestava více jednoduchých křižovatek

Logika kruhového objezdu spočívá v tom, že řidiči najíždějící na objezd sledují pouze auta zleva, zatímco řidiči na objezdu vnímají vozidla zprava. Jednodušší už to být nemůže. Je tady ale určitá rozporuplnost. Tedy není, i toto zákon řeší, ale pokud řidiči nevědí či nesledují provoz, vzniká prostor k chybám. Na kruhovém objezdu platí, že pokud nejsou před vjezdem na kruhový objezd umístěny příslušné dopravní značky, dává řidič na kruhovém objezdu přednost vozidlům zprava. Tedy těm, která na objezd najíždějí.

iZdroj fotografie: Ondřej Komárek pro AutoŽivě.cz

Mnozí řidiči se mylně domnívají, že mají na kruhovém objezdu automaticky přednost. Ne, pozor, to není pravda. Je nezbytné sledovat dopravní značení a řídit se jím. Velmi často jsou u kruhového objezdu značky, ale pokud nejsou, platí to výše uvedené. Rozdíl tedy nastává, pokud je před kruhovým objezdem umístěna dopravní značka „Dej přednost v jízdě“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě“.

Pokud tato značka je umístěna, musí řidič dát přednost všem vozidlům na okružní křižovatce. Pokud značení chybí, platí přednost zprava, což znamená, že řidič na kruhovém objezdu musí dát přednost vozidlu, které na objezd najíždí. Pokud nám tedy do redakce přišel dotaz, jestli to bude od roku 2024 na křižovatkách jinak, naopak, není tomu tak. Rok 2024 tedy nepřináší nic nového, je stále třeba dodržovat stejná pravidla a stejné principy. Sledovat provoz, sledovat značky, přemýšlet a předvídat. I na kruhových objezdech.

Galerie

Další 2 fotografie
Další 2 fotografie

Je dobře, že vzniká víc a víc kruhových objezdů?

Zdroj: Policie
Diskuze Vstoupit do diskuze
53 lidí právě čte
Autor článku

Ondřej Komárek

Polovinu svého života strávil ve Velké Británii, kde psal 12 let pro přední automobilová média jako Autocar, Carwow a TopGear. Nyní přináší svůj jedinečný pohled do AutoŽivě. Aktivně se účastní amatérských závodů a předtím, než se stal novinářem, pracoval na vývoji závodních motorů.

Zobrazit další články