Test z autoškoly, kterým neprojde 70 % řidičů. Křižovatka působí jednoduše, je tam ale jeden chyták. Najdete ho?

Nervozita nepomáhá nikdy a nikomu, za volantem může jít ale o vyloženě nebezpečnou věc. Přednost zprava pak může vypadat jako velký problém.

i Zdroj fotografie: AutoŽivě
                   

Křižovatka do tvaru písmene T by měla patřit mezi ty jednoduché. Není tomu ale tak a řidiči často chybují. Jak přímo na silnicích, kdy nedávají pozor na značky, tak zejména v testech do autoškol. Svou roli hraje nervozita, a to dost zásadní. Přitom se jedná o takzvanou přednost zprava a řešení je zcela nasnadě. Sama policie říká, že o pravidle pravé ruky slýchávají již děti na základních školách. Následně je toto pravidlo vyučováno také v autoškolách.

Přednost zprava je základní pravidlo pro jízdu na veřejnosti

Pro pohyb na pozemních komunikacích jde o jedno z nejdůležitějších a nejzákladnějších pravidel, které musí každý řidič znát. Je definováno v zákoně o provozu na pozemních komunikacích (zákon č. 361/200 Sb.), a to konkrétně v § 22 (2). Tam se píše, že nevyplývá-li přednost v jízdě z ustanovení odstavce 1, musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Jinak řečeno, pokud je křižovatka označena dopravním značením a je stanovena hlavní a vedlejší komunikace, řídí se účastníci provozu tímto. Pokud značky nejsou, ten, kdo má (zjednodušeně řečeno) někoho po pravé ruce, dává mu přednost. Nejde jen o doporučení, jsou tady stanoveny i sankce. Za porušení tohoto ustanovení je taxativně vymezena pokuta v příkazním řízení, a to až 2 500 Kč.

Pokuta za nedání přednosti je na místě, je to pár tisíc Kč

Pokud by policista nemohl postihnout přestupce za protiprávní jednání v příkazním řízení, pak hrozí přestupci uložení pokuty ve správním řízení od 2 500 Kč do 5 000 Kč. Pokuta od 2 500 do 5 000 Kč a zákaz činnosti od jednoho měsíce do šesti měsíců se uloží přestupci, který tento přestupek spáchal v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát. 

Blinkry na kruhových objezdech: V těchto situacích je musíte použít

Další sankci, kterou zaznamenává příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, jsou body. Je třeba zmínit, že je situace, ve které pravidlo pravé ruky neplatí. Jedná se o kruhový objezd. V takovém případě říká zákon, že řidič vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami Kruhový objezd společně se značkou Dej přednost v jízdě! nebo Kruhový objezd společně se značkou Stůj, dej přednost v jízdě! musí dát přednost v jízdě vozidlům (…) po kruhovém objezdu.

Jak je to s řešením situace na našem obrázku? Otázka testu autoškoly by se třeba ptala na to, kolikáté v pořadí pojede modré auto. Odpovědí by bylo buď jako první, druhé, nebo třetí. Jelikož je křížení osazeno dopravními značkami, věc je jasná. Modré auto pojede jako první. Nedává přednost červenému vozidlu, to je na vedlejší komunikaci. Zelené dává přednost modrému, takže to projede křižovatkou jako první. A v čem je tedy chyták?

Chyták, nebo to není chyták? Řidiči tak jako tak zmatkují

Právě v tom, že zde žádný chyták není. Stačí ale, aby u testu „padaly“ otázky typu „může řidič předjíždět před křižovatkou?“, a respondenta zaskočí odpověď „ano“. Nebo otázka, zda „je možné při předjíždění cyklisty přejet plnou čáru?“, a opět odpovědí je „ano“. Jenže člověk znejistí. Jde o to, že v kontextu otázek, které „nedávají smysl“ – a že těch je v testech pěkná řádka – pak dotazovaný ztratí hlavu.

iZdroj fotografie: iStock

V nervozitě zvolí špatnou odpověď. Alespoň tak to vyplynulo z našeho krátkého průzkumu, který jsme provedli přímo ve zkušebně autoškoly v Praze-Černošicích. Cca sedm z deseti lidí přiznalo, že mají takový problém. Co dělat? Někdy k tomu, aby řidič neudělal chybu, stačí se zhluboka nadechnout a přemýšlet.

Věděli jste, kdo pojede jako první?

Zdroj: Policie
Diskuze Vstoupit do diskuze
119 lidí právě čte
Autor článku

Filip Rakovan

Dráhu motoristického žurnalisty zahájil v době tištěných médiích v časopise Speed a prošel velkou řadou renomovaných tuzemských časopisů, například Carauto, český TopGear. Následně zakotvil v online světě a pozvedl na špičkovou úroveň ve své době prestižní magazín Autoweb. Řídil snad vše, co má čtyři kola, od litrového hatchbacku po F1. Pořádá kurzy pro řidiče a amatérské závody, vyjadřuje se k problematice v televizi. A hlavně dnes s radostí píše na AutoŽivě.

Zobrazit další články