Video: Arogant si myslel, že mu blinkr dává absolutní přednost. Bizarní hrubá scéna na silnici

Zapnutý blinkr neznamená automaticky přednost v jízdě. Kdokoli si to myslí, jezdí nebezpečně, riskuje a ohrožuje ostatní účastníky provozu.

i Zdroj fotografie: Se souhlasem STOP CHAM
                   

Je pravda, že ten, kdo zapne blinkr, má přednost? Tento předpoklad je samozřejmě špatný, a riskantní. Přesto ale velmi mnoho řidičů podle této myšlenky jezdí a jedná. Typickým příkladem je připojování se na hlavní komunikaci, obchvat, dálnici. Je bohužel obvyklé, že má řidič v připojovacím pruhu dojem, že stačí „chtít najet do pruhu“ a zapnout blinkr. A pak že řidiči jedoucí po hlavní zpomalí a začnou jej pouštět. Není tomu tak.

Kdo zapne blinkr, má přednost? Hrubá chyba a hloupý mýtus

To je info zejména pro všechny, kdo blikají, očekávají, že je budou řidiči pouštět před sebe, a když se tak nestane, troubí. Myšlenka „blinkr = přednost“ je skutečně mylná a nebezpečná. Je zřejmé, že přesně tomu věřil řidič, když jel po kruhovém objezdu a aktivoval blinkr. Chtěl změnit jízdní pruh. Manévr provedl, aniž by vzal v úvahu přítomnost jiného auta, které už v pruhu jelo.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Kdyby se jednoduše omluvil a pokračoval dál, situace se možná vyřešila sama bez problémů. Je však zajímavé, že se hlavní hrdina této nahrávky rozhodl vyjádřit svou nespokojenost. Měl na to morální právo? Křižovatky obecně a často způsobují řidičům problémy, zvláště pak ty ve formě kruhových objezdů. Kruhový objezd představuje specifický typ křižovatky, která je tvořena kruhem uprostřed, rozdělujícím prostor na několik jednoduchých křižovatek. Najet a sjet lze pouze jedním směrem, odpadává složité křížení.

Absolutně jednoduchá křižovatka, ta nejjednodušší. Řidiči v testu z autoškoly přesto netuší

Tento design značně zjednodušuje a zrychluje průjezd tímto místem, což zlepšuje plynulost a bezpečnost silničního provozu. Centrální kruh slouží jako přirozená překážka, která nutí motoristy k pomalejší jízdě. Ačkoliv se zde stále mohou vyskytovat dopravní nehody, zpravidla mají pouze mírné následky. Pokud je před vjezdem do kruhového objezdu umístěna dopravní značka „Dej přednost v jízdě“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě“, je řidič povinen nechat projet všechna vozidla a cyklisty nacházející se na objezdu.

Problém s blinkrem mají i řidiči najíždějící na hlavní komunikaci

Pokud na vstupních komunikacích nejsou tyto značky umístěny, platí pravidlo dávání přednosti zprava. Ohledně volby pravého či levého pruhu v kruhovém objezdu platí, že mohou být oba pruhy v obci použity pro jízdu. V případě, že řidič ví, že bude v objezdu pokračovat až v posledních výjezdech, jízdou v levém pruhu ulehčí vjezd ostatním vozidlům na kruhovou křižovatku. Při přejíždění z jednoho pruhu do druhého je řidič povinen dát znamení o změně směru jízdy a zároveň neohrozit ani neomezit vozidlo v cílovém pruhu.

Při vjezdu na kruhový objezd se nedává znamení o změně směru, řidič musí pokračovat vpravo, protože nemá jinou možnost. Blikání směrovkou se provádí pouze při opouštění objezdu nebo při přejíždění mezi pruhy. Jak už zaznělo v úvodu článku, zapnutí blinkru nijak nesouvisí tím, že by měl mít řidič přednost. Ta je definována značkami, pravidlem pravé ruky, respektive zákonem. Neexistuje jediný důvod, aby řidič, který zapne blinkr, měl mít přednost. Jakkoli by si toto leckdo mohl přát, není tomu tak. 

Co si o chování řidiče myslíte vy?

Zdroj: Policie
Diskuze Vstoupit do diskuze
104 lidí právě čte
Autor článku

Ondřej Komárek

Zobrazit další články