Tato křižovatka motá českým řidičům hlavy. Vyřešíte správně, které auto projede jako první?

Křižovatka bez značek a bez semaforů je paradoxně nejjednodušší. Svítí-li zelená, řidiči jedou, ale kdo má přednost?

i Zdroj fotografie: AutoŽivě
                   

Křižovatka vypadá na první pohled komplikovaně, zejména díky podélnému značení, pruhům, ale i značkám a semaforům. Na to, že jde o jednouché křížení dvou komunikací, je vlastně zbytečně „přecpaná“ značením. Řidiči pak nevědí, co mají dělat a kdo má či nemá přednost. Motoristé netuší, zda platí značky nebo světelné signály. To je samozřejmě špatně, ale realita je taková.

Křižovatka má značky a semafory, tak co tedy vlastně platí?

V redakci jsme provedli malý průzkum a ukázalo se, že přes čtyři pětiny respondentů by udělalo chybu. Pro všímavé a precizní čtenáře se smyslem pro detail upozornění, že obrázky a grafiky nejsou přesným zobrazením reality. Jde o schematické znázornění dopravní situace tak, aby byl vysvětlen problém, nicméně nejsou v grafice všechny značky či semafory, které by jinak ve skutečnosti na místě byly.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Stejně tak nemusí odpovídat realitě velikosti jednotlivých objektů na obrázku a jejich vzájemné měřítko. Křižovatka je složena ze dvou komunikací „přes sebe“ do tvaru kříže. Hlavní komunikace z pohledu řidiče v modrém autě zahýbá doleva. V opačném směru k modrému osobnímu autu jede automobil zelený. Otázka z autoškoly by pak zněla v tom smyslu, že řidič modrého vozidla hodlá pokračovat v jízdě vlevo. Jak se zachová?

Test z autoškoly je na první pohled jednoduchý. Od zkoušky ale vyletí „každý druhý“ řidič

První ze tří odpovědí by byla, že nemusí dát přednost protijedoucímu vozidlu, neboť pokračuje po hlavní komunikaci. Druhá alternativa, že musí dát přednost protijedoucímu vozidlu. A poslední, třetí možnost by byla, že nemusí dát signál protijedoucímu vozidlu, neboť jede na signál volno. Zákon je v tomto ohledu jednoznačný. A ten, kdo neví, jestli platí značky, nebo semafory, se musí poučit a vědět, že křižovatky řízené světelnými signály (semafory) jsou nadřazené křižovatkám s dopravními značkami a křižovatkám bez dopravních značek.

Jinak řečeno, pokud jsou na křižovatce značky a semafory nesvítí, pak platí značky. V tomto směru by řidič modrého auta měl přednost před zeleným vozidlem. To je druhý obrázek. Pokud by ani značky na místě nebyly, platí přednost zprava. V tom případě by dával řidič modrého auta přednost tomu zelenému. A pokud semafory svítí, pak laicky řečeno neplatí dopravní značky. Když svítí signál se zeleným plným kruhovým světlem „Volno“, tak má řidič možnost pokračovat v jízdě.

iZdroj fotografie: AutoŽivě

Dodrží-li ustanovení o odbočování, může odbočit vpravo nebo vlevo, přičemž musí dát přednost chodcům přecházejícím ve volném směru po přechodu pro chodce a cyklistům přejíždějícím ve volném směru po přejezdu pro cyklisty. Zpátky o pár řádek výše, když svítí semafor, neplatí dopravní značky. Čili neplatí ani ta, která určuje hlavní a vedlejší komunikace. Čili správnou odpovědí je varianta druhá, že musí dát přednost protijedoucímu (zelenému) vozidlu.

Víte, jak projíždět křižovatku se semafory?

Zdroj: Policie
Diskuze Vstoupit do diskuze
121 lidí právě čte
Autor článku

Filip Rakovan

Dráhu motoristického žurnalisty zahájil v době tištěných médiích v časopise Speed a prošel velkou řadou renomovaných tuzemských časopisů, například Carauto, český TopGear. Následně zakotvil v online světě a pozvedl na špičkovou úroveň ve své době prestižní magazín Autoweb. Řídil snad vše, co má čtyři kola, od litrového hatchbacku po F1. Pořádá kurzy pro řidiče a amatérské závody, vyjadřuje se k problematice v televizi. A hlavně dnes s radostí píše na AutoŽivě.

Zobrazit další články