Test z autoškoly, který nezodpoví nikdo správně. Pouze pár řidičů umí tipnout správnou odpověď, patříte mezi ně?

Otázka, na kterou skoro nikdo nemá správnou odpověď. Přitom je to snadné, stačí si domyslet místo tramvaje osobní auto.

i Zdroj fotografie: AutoŽivě
                   

V několika posledních článcích věnovaných řešením křižovatek jsme se na AutoŽivě zabývali situacemi souvisejícími s provozem tramvají. To je vždy téma, které u čtenářů vyvolává vášnivé reakce, dotazy a maily. Stejně tomu tak bylo při nedávném řešení situace, při níž měl automobil přednost před tramvajemi díky svislému dopravnímu značení. Otázka, která se pak nabízí, je jednoduchá.

Tramvaje nedají řidičům spát, jde o absolutní přednost

Jak by vypadala křižovatka s křížením tramvají a osobních aut, kdyby na místě nebylo žádné dopravní značení? Problémem bývá, že řidiči netuší, jak je to s přednostmi v jízdě u osobních aut a tramvají. Má tramvaj vždy přednost před osobním autem? Není tomu tak. Přestože si to značná část řidičů aut myslí. Zákon mluví jasně. Říká, že řidič odbočující vlevo musí dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, (…), tramvajím jedoucím v obou směrech.

Ignorant se na červenou rozjede před tramvaj. Druhý řidič ho slepě následuje, do katastrofy chyběly milimetry

Při situaci řízené semafory je to všechno relativně snadné, účastníci se řídí světly. Jízda křižovatkou s dopravními značkami už je o něco komplikovanější. Řidič přijíždějící na křižovatku po vedlejší pozemní komunikaci označené dopravní značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“ musí dát přednost v jízdě vozidlům (…) přijíždějícím po hlavní pozemní komunikaci. Co řidiči mnohdy neví, a to je chyba, že vozidlem se podle § 2 písm. f) zákona o silničním provozu rozumí motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj.

iZdroj fotografie: AutoŽivě

Pokud situace není značená, přichází v platnost pravidlo pravé ruky. I zde máme literu zákona, který říká, že nevyplývá-li přednost v jízdě z ustanovení odstavce 1, musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům (…) přijíždějícím zprava. Jedna věc je situace s automobily a tramvajemi na křižovatce s dopravními značkami. Pokud by otázka v testu autoškoly zněla, které auto jako první projede křižovatkou, správnou odpovědí by bylo, že to modré. Je na hlavní komunikaci, řidiči tramvají mají povinnost zastavit a dát modrému autu přednost.

Tramvaj má absolutní přednost pouze před chodci

Jak by tomu bylo, pokud by na místě nebyly žádné značky? I kdyby žádná taková křižovatka reálně neexistovala, otázku lze samozřejmě položit. Pak by řidič modrého auta musel dát přednost zprava tramvaji číslo 2 a zelenému automobilu. Ovšem tramvaj číslo 1 by jela jako poslední, musela být dát přednost modrému automobilu, podle pravidla pravé ruky. Tedy přednosti zprava. Je třeba na závěr zopakovat, že tramvaj nemá absolutní přednost.

Umíte projet křižovatku s tramvajemi?

Diskuze Vstoupit do diskuze
114 lidí právě čte
Autor článku

Filip Rakovan

Dráhu motoristického žurnalisty zahájil v době tištěných médiích v časopise Speed a prošel velkou řadou renomovaných tuzemských časopisů, například Carauto, český TopGear. Následně zakotvil v online světě a pozvedl na špičkovou úroveň ve své době prestižní magazín Autoweb. Řídil snad vše, co má čtyři kola, od litrového hatchbacku po F1. Pořádá kurzy pro řidiče a amatérské závody, vyjadřuje se k problematice v televizi. A hlavně dnes s radostí píše na AutoŽivě.

Zobrazit další články