Žák v autoškole dostane pokuty i trestné body. Učitel nenese odpovědnost, pokud nepije

Žák v autoškole nesmí páchat přestupky. Odpovědnost nenese jeho učitel, odskáče si to chudák za volantem, který neví, co se děje!

i Zdroj fotografie: Se souhlasem Honzy A.
                   

Upozorňujeme čtenáře, že následující text a komentář je publicistickým článkem, který obsahuje soukromý názor autora.

Téma odpovědnosti učitele autoškoly se ukázalo během psaní článku tak zásadní a pestré, že se k němu ještě určitě vrátíme. Nicméně impulzem k sepsání zamyšlení byla opakovaná zkušenost s tím, jak žáci autoškoly parkují. Velmi často lze vidět, že vozidlo autoškoly zaparkuje, „kde to jen jde“, a žáci se buď mění za volantem mezi sebou, nebo se jen tak čeká a učitel vyřizuje administrativu. Jeden by si řekl, že pokud žák špatně zaparkuje, může za to učitel. Ten sice nese odpovědnost, ale jen do určité míry.

Učitel říká žákovi, co dělat. Odpovědnost za pokuty ale nenese

Žák je řidič, i když ve skutečnosti ještě nemá řidičské oprávnění. Pokud spáchá nějaký přestupek, bude posuzován právě řidič (tedy žák) jako pachatel, ne učitel. Zákon v rámci povinnosti učitele autoškoly řeší v podstatě jen alkohol, respektive omamné látky. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 361/2000 Sb. říká v § 8a, Povinnosti učitele autoškoly, následující:

iZdroj fotografie: Škoda

„Učitel autoškoly při výkonu dohledu nad řidičem motorového vozidla (…) nesmí (…) požít alkoholický nápoj nebo užít jinou návykovou látku během jízdy ve výcvikovém vozidle. A dále (…) vykonávat činnost učitele autoškoly bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.“ Nesmí také vykonávat svou funkci při nevhodném zdravotním stavu, ale to teď s tématem nesouvisí.

Alkohol před jízdou je jediné, za co může být učitel postižen

Učitel autoškoly se pak podle zákona musí podrobit na výzvu policisty, vojenského policisty, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem. A také zda není ovlivněn jinou návykovou látkou. Nikde se nehovoří o tom, že by nesl plnou odpovědnost za to, zda žák spáchá nějaký přestupek. Praxe ukazuje, že policie skutečně řeší přestupky s řidiči, žáky. A ne s učiteli.

Instruktor autoškoly poslal auto se studentem na koleje. Bez ohledu na rozjetou tramvaj

Pokud dojde ke správnímu řízení, například za projetí křižovatky na červenou, snadno se může stát, že učitel je z obliga. Potrestaný bude žák. Nejenom finančně, pokutou. Ale také přidělením trestných bodů. Ty získá ve chvíli, kdy mu bude uděleno řidičské oprávnění. Pokud by si tedy někdo mohl myslet, že žák v autoškole má právo páchat přestupky, protože „se to teprve učí,“ není to tak. Stejně tak není pravda, že za možné prohřešky proti silničním pravidlům nebude žák jako řidič potrestán.

Trestné body ještě předtím, než žák získá řidičák? Ano!

Rozhodně není pravda, že pokud žák spáchá nějaký přestupek, potrestán za něj bude učitel autoškoly. Paradoxní tak je, že když učitel nakáže žákovi, aby zastavil například mimo parkoviště. Například na silnici, jako je to patrné na fotce, kterou nám poslal čtenář pan Honza. Podle § 25 smí řidič zastavit a stát jen vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo.

Dále v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace; nedojde-li k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí v obci řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace nebo zastavit v druhé řadě. Na fotce je místo proti zastávce autobusu, kousek před přechodem pro chodce.

iZdroj fotografie: Se souhlasem Honzy A.

Dále je důležité vědět, že ve druhé řadě smí při výkonu taxislužby zastavit řidič taxislužby, je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Žák autoškoly tedy zřejmě na pokyn učitele zastavil v druhé řadě. Na místě, které je před přechodem pro chodce. V místě, kde vyjíždějí autobusy MHD ze zastávky a situace je tam nepřehledná. Pokud by na místo dorazila policie a chtěl věc řešit, byl by to žák, a ne učitel, kdo by nakonec skončil s postihem. A to jistě není správně.

Co si o pokutách pro žáky autoškoly myslíte?

Diskuze Vstoupit do diskuze
67 lidí právě čte
Autor článku

Ondřej Komárek

Polovinu svého života strávil ve Velké Británii, kde psal 12 let pro přední automobilová média jako Autocar, Carwow a TopGear. Nyní přináší svůj jedinečný pohled do AutoŽivě. Aktivně se účastní amatérských závodů a předtím, než se stal novinářem, pracoval na vývoji závodních motorů.

Zobrazit další články