Zlozvyky, kterými řidiči zkracují životnost spojky. Aniž by si to uvědomovali, přicházejí o tisíce

Řidiči, i ti, kteří jsou přesvědčeni o vysoké úrovni svého umění řídit, dělají chyby. Ničí spojku a pak platí značné peníze za servis.

i Zdroj fotografie: Depositphotos
                   

Evropský trh se orientuje dlouhodobě spíše na manuální převodovky. V současnosti je tomu již jinak, zejména v autech od střední třídy manuálů ubývá. I s ohledem na nové, alternativní typy pohonu, které si rozumí více s automatizovaným řazením, typicky u hybridů. Dlouhé dekády platilo, že to byl spíše trh v USA, kde byly využívání automatické převodovky a Evropa řadila ručně pomocí přímo řazených převodovek.

Spojka, to není jen pedál. Špatné zacházení ji ničí

Historie automatů je jistě zajímavá, sahá až na začátek 20. století, do sériové produkce pronikl automat před 2. světovou válkou. Nás ale zajímá přímo řazená převodovka se spojkou. Právě spojku řidiči často a dlouhodobě ničí několika stále se opakující mi chybami. Spojka slouží k přenosu hnací síly od motoru na poháněnou nápravu, respektive na převodovku. Síla jde obvykle přes čtyři komponenty spojky, skříň, kotouče nebo lamely, axiální ložisko a přítlačný kotouč.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Zjednodušeně řečeno, pro zařazení rychlostního stupně a jeho změnu je zapotřebí rozpojit hnací soustavu a právě to je účelem spojky. Stejně jako pak rozdělenou soustavu opět pevně spojit a distribuovat energii od pohonné jednotky dále. Spojka je mechanické zařízení, které přenáší značný točivý moment a jako takové trpí, je namáháno a opotřebováváno. Špatnými návyky je opotřebení rychlejší, hrozí i okamžitá destrukce, s ní pak spojená nákladná oprava či výměna.

Jeden pedál, ale spousta chyb a prohřešků

Ještě upřesnění terminologie pro řidiče a motoristy, zejména ty začínající, kterým není úplně jasno. Spojka, to není pedál, ten nejvíce vlevo, i když se hovorově říká „sešlápni spojku.“ Přítlačák je lidové označení přítlačného kotouče, jde o část spojkového ústrojí, který zajišťuje tlak pro přenos síly z hnacího na hnaný talíř. Lamela je ta číst spojky, která zajišťuje to správné tření. A která je poškozována třením nesprávným.

iZdroj fotografie: Depositphotos

Spojka je ukryta v útrobách auta, není vidět. Spojkový pedál ano, souvisí s činností spojky, sešlápnutím pedálu dochází k rozpojení spojkového mechanismu. Vyšlápnutím se naopak spojka sepne a dochází při zařazené rychlosti k přenosu hnací síly. Prokluz je stav, kdy je pedál sešlápnutý částečně, spojka částečně zabírá, dochází k třetí jejích součástí a k opotřebení. A také k tvorbě typického zápachu. Jaké jsou největší prohřešky, kterými řidiči poškozují spojku?

Nesešlápnutí spojkového pedálu na doraz

Plynový a brzdový pedál jsou během jízdy sešlapávány obvykle postupně, až na některé zcela výjimečné případy kickdownu nebo akutního brždění. U pedálu spojky je situace opačná, tam není žádoucí postupné nebo částečné sešlápnutí, spojka funguje podobně jako světelný vypínač v režimu zapnuto – vypnuto. Tedy plně sešlápnuto, zcela povoleno. Při částečném sešlápnutí dochází k výše zmiňovanému zvýšenému tření opotřebovávání a následnému poškození spojky. Výsledkem je snížení životnosti a nutnost dřívější opravy.

Sešlápnutý pedál na semaforech

Toto dělá opravdu hodně řidičů. Když přijedou na semafory a svítí červená, sešlápnou spojku, zařadí jedničku a s nohou na spojce čekají na zelenou. Lepší je, když řidič vyřadí na neutrál a má nohy mimo pedály. Tento prohřešek není vyloženě destruktivní, dochází k námaze zejména táhel a pružin, ne samotné spojky, ale i tak je zbytečné toto dělat. Navíc pokud má auto systém start-stop a řidič jej chce využívat, obvykle stáním na spojce nedává autu možnost do režimu dočasného vypnutí motoru přejít.

Pomalé uvolňování spojkového pedálu

Jak pouštět sešlápnutý pedál spojky? Ne vyloženě rychle. To je možné pouze u některých speciálních systémů, například keramických spojek ve sportovních autech. Tam je rychlé uvolnění v pořádku, spojka je na to stavěná. Ale také ne pomalu. Při pomalém a nevyváženém uvolňování spojkového pedálu dochází k nadměrnému prokluzu, díly se o sebe nepatřičně třou. Zbytečně to urychluje opotřebení. Správné je pedál úplně sešlápnout, a pak plynule, ale bez prodlevy, opět uvolnit.

Jízda na zpátečku s napůl sešlápnutým spojkovým pedálem

Taktéž poměrně častá praxe značného množství řidičů. Na zpátečku se jezdí obvykle na krátké vzdálenosti a řidiči jsou zvyklí zařadit zpětný chod, rozjet se, ale nechat nohu na spojce. Je to špatně. Toto vede k předčasnému opotřebení spojkového systému. Má to určitou logiku, převod vzad je poměrně rychlý, je třeba pracovat obezřetně s plynem, auto se rychle rozjede a motor je do otáček. Spojka je pak „brzdou,“ která nedá autu nabrat nežádoucí tempo. Jistěže couvání není tak časté, ale při celkové životnosti auta se nasčítá a na životnosti spojky se projeví.

Spojkování do zatáčky

Termín „spojkování do zatáčky“ znají hlavně řidiči, kteří jezdí sportovně, na závodní dráze. Ví totiž, jak správně probíhá proces řazení. Řidič přijede s autem před zatáčku, brzdí na optimální rychlost. Během brždění auto zpomaluje a řidič řadí postupně ze zařazeného rychlostního stupně na nižší. Motor dostane do ideálních otáček. Následuje průjezd zatáčkou, kdy od apexu přidává řidič plyn tak, aby měl motor co nejlepší zátah. Otáčky rostou, auto zrychluje, opouští zatáčku. V patřičných otáčkách řidič řadí na vyšší rychlostí stupeň. Nic jiného v procesu změny rychlosti a jízdy nenajdeme.

iZdroj fotografie: Pixabay

Co má být řečeno je, že v zatáčce se nešlape na spojkový pedál. Zařazeno má mít řidič před zatáčkou a v zatáčce pouze šlape na plyn. Samozřejmě neřeší-li nějakou akutní situaci, třeba smyk. Tam naopak je třeba sešlápnout pedál spojky. Řidiči, kteří jsou zvyklí šlapat na spojku v zatáčce, tím sice přibrzďují auto a korigují rychlost na „bezpečnou“ úroveň, nenabourají, ale je to špatně. Správný postup je jiný, ideální rychlost je třeba mít před nájezdem do zatáčky. A v zatáčce na spojku, mimo korekci smyku nebo řazení v opravdu dlouhém oblouku, nešlapat.

Levá noha neustále na spojkovém pedálu

Jiný případ, ale stejné dopady jako v předchozích případech. Částečné sešlápnutí pedálu spojky, nežádoucí prokluz, zvýšené opotřebení. To, že někdo jezdí tak, že drží nohu nad pedálem spojky, nebo dokonce lehce na pedálu, je špatně. Velmi špatně. Spousta aut má vlevo vedle pedálu spojky místo, kam lze odložit nohu a tam také noha patří. Pro řazení se levá noha přesune na spojkový pedál, sešlápne ho, uvolní, a pak se zase vrátí na místo mimo pedál. Mít nohu kdekoli jinde je hrubou chybou. Chybou, která se poměrně snadno a rychle projeví nutnou výměnou spojkových komponent.

Umíte vy správně používat spojku?

Zdroj: MyMechanic
Diskuze Vstoupit do diskuze
67 lidí právě čte
Autor článku

Filip Rakovan

Dráhu motoristického žurnalisty zahájil v době tištěných médiích v časopise Speed a prošel velkou řadou renomovaných tuzemských časopisů, například Carauto, český TopGear. Následně zakotvil v online světě a pozvedl na špičkovou úroveň ve své době prestižní magazín Autoweb.cz a Garaz.cz. Řídil snad vše, co má čtyři kola, od litrového hatchbacku po F1. Pořádá kurzy pro řidiče a amatérské závody, vyjadřuje se k problematice v televizi. A hlavně dnes s radostí píše na AutoŽivě.

Zobrazit další články